Міжнародне публічне право (для студентів юридичного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810професор Репецький В. М.
810професор Гутник В. В.
810доцент Лисик В. М.
810доцент Гринчак В. А.
810доцент Столярський О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820професор Репецький В. М., професор Гутник В. В.
доцент Лисик В. М., доцент Гринчак В. А.
доцент Столярський О. В., доцент Грабинський М. І.
Шевчук Т. П., Новашок Д. О.

Опис курсу

Вивчення міжнародного публічного права дозволить студентам ознайомитися з основами міжнародного права: визначити його поняття, дослідити його джерела, опанувати принципи міжнародного права, визначити суб’єктів міжнародного права, виявити особливості правосуб’єктності фізичних осіб, з’ясувати правовий режим території, основні положення окремих галузей та інститутів міжнародного права.

Рекомендована література

  1. Міжнародне публічне право: Підручник. — 2-ге вид., стер. / За ред. В.М. Репецького. — К., 2012.
  2. Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002.
  3. Міжнародне право: навч. посібник / За ред. М.В. Буроменського. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
  4. Гердеген М. Міжнародне право / Матіас Гердеген / Пер. з німецької. – К.: «К.І.С.», 2011.
  5. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: учеб. для студ. юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук. – Изд.3-е, перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008.
  6. Shaw M. N. International Law / M. N. Shaw; Sixth edition.: Cambridge University Press, 2008 – P.1-69.
  7. Aust A. Handbook of International Law / Anthony Aust; Cambridge University Press, 2005.
  8. Malanczuk P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law / Peter Malanczuk; Seventh revised edition , London and New York: Routledge, 2002.

Силабус: 2023

Завантажити силабус