Гутник Віталій Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: vitalii.gutnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія міжнародного права, міжнародне кримінальне правосуддя, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, практика Європейського суду з прав людини.

Курси

Публікації

Біографія

Доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права.

У 2007 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків).

З 2007 до 2010 року навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 12.00.11 — “Міжнародне право”, науковий керівник — проф. В.М.Репецький.

У 2010 році у Національному університеті “Одеська юридична академія” захистив дисертацію на тему “Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект)”.

З 15 листопада 2010 року — асистент, а з 01 липня 2012 —  доцент кафедри міжнародного права.

З 30 вересня 2009 року — адвокат, з 2017 — керівник стажування адвокатів Ради адвокатів області.

27 лютого 2019 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію, спеціальність 12.00.11 — “Міжнародне право”, науковий керівник — проф.Буроменський М.В.

Член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН №582 від 25.04.2019), зокрема є секретарем підсекції з міжнародного права.

З 28 серпня 2019 року — член Галузевої експертної ради з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

З 2016 до 2020 року був координатором спільної магістерської програми (з видачею двох дипломів) «Міжнародне право та право Європейського Союзу» між ЛНУ ім. Івана Франка та Вільнюським університетом (Литовська Республіка»).

З 2020 року — професор кафедри міжнародного права (Наказ Ректора №2285 від 31.07.2020).

Член Української асоціації міжнародного права, входить до одного з керівних органів Асоціації — Контрольно-ревізійної комісії.

Експерт Національного фонду досліджень України.

Неодноразово проходив стажування/читав лекції/брав участь у конференціях в університетах Австрії (Віденський університет), Литви (Вільнюський університет), Польші (Вроцлавський університет), Фінляндії (Університет м.Турку).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!