Практика Європейського суду з прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Гутник В. В.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВП-31професор Гутник В. В.

Опис курсу

Метою вибіркової навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини» є  вироблення вмінь і навичок  застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини на практиці.

У результаті успішного вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть:

– зрозуміти особливості інституційно-правового механізму захисту прав людини передбачених Конвенцією;

– знати структуру та склад ЄСПЛ, порядок обрання суддів ЄСПЛ, порядок звернення до ЄСПЛ;

– навчитися застосовувати норми Конвенції та протоколи у розрізі практики ЄСПЛ;

– отримати навики звернення до ЄСПЛ.