Репецький Василь Миколайович

Посада: завідувач кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: vasyl.repetskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів проф.В.М.Репецького охоплює: проблеми теорії міжнародного права, дипломатичне і консульське право, міжнародне гуманітарне право.

Відстоює позицію природного походження міжнародного права, з визначальним місцем у ньому звичаєвих норм. У питаннях співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права підтримує дуалістичну концепцію, розглядаючи їх як два самостійні правопорядки. При колізії норм міжнародного і внутрішньодержавного права має застосовуватися норми міжнародного права, які повинні бути «авторитетом для дій держав». Норми міжнародного права, мають ґрунтуватися на загальновизнаних нормах моралі, тоді ці норми будуть об’єктивно справедливими та демократичними.

Міжнародне право є юридично обов’язковим, такий висновок, вказує проф.В.М.Репецький можна зробити «дослідивши історію його виникнення, становлення та розвитку, наданням згоди суб’єктів міжнародного права на обов’язковість його норм та власне самою правосвідомістю суб’єктів».

Особливий науковий інтерес проф.В.М.Репецький виявляє до проблематики міжнародного гуманітарного права. Його підручник «Міжнародне гуманітарне право» (2007, у співавторстві з доц.В.М.Лисиком) став першим фундаментальним за змістом в українській науці міжнародного права. Проф.В.М.Репецький підкреслює виняткову вагу міжнародного гуманітарного права, яке є «останньою перешкодою на шляху варварства і жахів, до яких призводить війна». Для застосування норм jus in bello не мають значення тривалість та інтенсивність конфлікту. Щодо правового режиму окупації, підкреслює, що окупація території держави в межах jus in bello не означає переходу суверенітету до держави-окупанта, оскільки jus contra bellum забороняє будь-яке захоплення території за допомогою сили. Причому для таких ситуацій строк давності не застосовується. Дослідивши питання ефективності норм міжнародного гуманітарного права, прийшов висновку, що вона залежить від рівня цивілізації народу.

Курси

Публікації

Проф. В.М. Репецький є автором близько 150 публікацій . Основні з них:

Біографія

Репецький Василь Миколайович, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім.Івана Франка.

1979 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (нині – Львівський національний університет ім. Івана Франка), та залишився працювати на юридичному факультеті асистентом кафедри державного та адміністративного права. 1981-1984 навчався в аспірантурі Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, де у 1984 захистив кандидатську дисертацію.

З 1991 року, з моменту створення кафедри міжнародного права Львівського державного університету імені Івана Франка є завідувачем цієї кафедри.

Учене звання професора кафедри міжнародного права присвоєно у 2004.

В рамках програми TEMPUS-TACIS у 2003 році проходив стажування на юридичному факультеті Інсбрукського університету імені Леопольда і Франца. Є членом Української асоціації міжнародного права, членом редколегій періодичних фахових видань – «Наше право», «Європейські перспективи», «Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини», «Український щорічник міжнародного права».

Проф.В.М.Репецький є автором близько 150 наук. праць. Основні з них: «Ліквідація ядерних озброєнь і питання правонаступництва України» (1993); «Міжнародно-правове регулювання збройних конфліктів» (1994); «Історичні умови формування теорії міжнародного гуманітарного права» (2001), «Імплементація міжнародного гуманітарного права в діяльності ООН» (2003), «Проблеми нейтралітету на пострадянському просторі: міжнародно-правові аспекти» (2003), «Становлення і розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті» (2004), «Співвідношення гуманітарного права і права прав людини як стандарт гуманізації сучасного міжнародного права» (2004).

Співавтор енциклопедичних видань: «Юридичний словник-довідник» (1996); «Юридична енциклопедія; в 6 т.» (1998); «Українська дипломатична енциклопедія. У 2 т..» (2004), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007), Український дипломатичний словник (2014); автор підручн. «Дипломатичне і консульське право» (2002) та «Дипломатичне і консульське право» (2006); співавтор підручника «Міжнародне гуманітарне право» (2007), співавтор та науковий редактор підручн. «Міжнародне публічне право» (2011 та 2012).

За керівництвом проф.В.М.Репецького написано та захищено 20 кандидатських дисертацій зі спеціальності 12.00.11 – «Міжнародне право»

                                                                                                                                                                     В.В. Гутник

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!