Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Репецький В. М.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МВП-11професор Репецький В. М., Грабинський М. І.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародне право» дає можливість студенту-міжнароднику зорієнтуватися про майбутнє навчання та обрану ним професію і отримати необхідні знання про професійну діяльність юристів-міжнародників у різних сферах суспільного життя.

Мета –  при вивченні курсу студенти повинні одержати реальне уявлення про професію юриста-міжнародника і про реалізацію ним професійної діяльності.

При засвоєнні питань, що входять у зазначену дисципліну студенти відчувають певні труднощі через відсутність у них навчального і тим більше практичного досвіду.

Однак, вказана дисципліна в подальшому допоможе студентам повністю засвоїти і зрозуміти такі дисципліни, як міжнародне публічне право, дипломатичне та консульське право, міжнародне гуманітарне право та ін..

Завдання – отримати максимальні знання про міжнародно-правову діяльність органів держави, які здійснюють дипломатичні та консульські функції за кордоном; – оволодіти системою теоретичних знань, які необхідні для вивчення базових нормативних дисциплін, таких як «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Порівняльне цивільне право» та ін.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (особливу увагу звернути на ст. 9, 18, 85, 92, 102, 106, 107, 113, 116).
 2. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. // Голос України.
 3. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 257.
 4. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 р. № 281// Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – Ст. 55.
 5. Про консульський статут України: Указ Президента України від 02.04.1994 р. № 127/94. Електронний ресурс //httpK|zakon5.rada.gov.ua/laws/card/127/94.
 6. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998. – 248с.
 7. Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. – 255с.
 8. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право. Підручник. – К.: Знання, 2006. – 372с.
 9. Макаренко О.Г. Статус та роль Міністерства закордонних справ України у сфері здійснення зовнішніх зносин України // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – № 2 (31). – С. 63-69.
 10. Сагайдак О.П., Дипломатичне представництво: лорганізація і форми роботи. Навч.посіб./ О.П.Сагайдак, П.Д.Садарчук. – К.: Знання, 2008. – 295с.
 11. Федишин С.А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: [Монографія]. – Харків, 2011. – 264с.
 12. Хандогій В. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар’єрного дипломата. Володимир Хандогій. – К.: Саміт – Книга, 2017. – 576с.
 13. Здоровенко В.В. Культура ділового спілкування. Нач.посібник. – Дрогобич: «Каменяр», 2002. – 147 с.
 14. Медвідь А.М. Практикум з ділової української мови: Навч.посібн. – К., 2002. – 224с.
 15. Медвідь А., Медвідь Ф. Ораторське мистецтво правників: Навч.посібник. – К. 2005. – 336с.
 16. Радевич-Вишницький Я. Етикет і культура спілкування. – Л., 2001. – 223с.
 17. Саган Г.М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації. Нач.посіб. – К., 2003. – 255с.
 18. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокл та етикет: Навч.посіб.- 2-ге вид., перероб. і . – К.: Знання, 2006. – 380с.доп.
 19. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручн. – К.: Атіка, 2013. – 296 с.
 20. Томас Іржі. Мистецтво говорити. – К.: Політ.літ., 1986. – 221с.
 21. Хандогій В. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар’єрного дипломата. Володимир Хандогій. – К.: Саміт – Книга, 2017. – 576с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму