Спеціалізовані установи ООН

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Грабинський М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820професор Репецький В. М., доцент Грабинський М. І.

Опис курсу

Спеціалізовані установи ООН – самостійні міжнародні організації, які співпрацюють з Організацією Об’єднаних Націй на основі спеціальних угод з Економічною і Соціальною Радою ООН.

Цілі спеціалізованих установ сформульовані в ст. 55 Статуту ООН:

· сприяти підвищенню рівня життя, повній зайнятості населення і умовам економічного та соціального прогресу й розвитку;

· сприяти розв’язанню міжнародних проблем у галузі економічній, соціальній, охорони здоров’я тощо; міжнародному співробітництву у сфері культури і освіти;

· сприяти повазі й дотриманню прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови й релігії.

 

Навчальна дисципліна «Спеціалізовані установи ООН» є вибірковою дисципліною, яка викладається у 8 семестрі (бакалаврат) в обсязі 3 кредити ECTS. Дисципліна покликана надати здобувачам вищої освіти поглиблені знання з питань роботи юриста-міжнародника в рамках спеціалізованих установ, які відносяться до системи ООН. Важливе місце у програмі курсу займають питання розуміння вимог, що пред’являються до осіб, які працюють в структурах цих організацій. Курс забезпечує теоретичні та практичні навички щодо застосування відповідних статутних норм та договірної практики між державами та органами спеціалізованих установ ООН.

Оволодіння комплексною системою знань про особливості діяльності різних видів спеціалізованих установ економічного, соціального та культурно-гуманітарного характеру, про форми роботи основних і додаткових органів спеціалізованих установ ООН, їхню правову природу та види юридичних актів, які приймають ці організації або застосовують у своїй діяльності.

Силабус:

Завантажити силабус