Дипломатичне та консульське право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Репецький В. М.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВП-41професор Репецький В. М., Кузьма В. Ю.

Опис курсу

Мета – ознайомити слухачів із загальним механізмом реалізації зовнішніх зносин держав та його правовим забезпеченням.

 Завдання – розглянути існуючі теоретичні проблеми співвідношення дипломатії та дипломатичного права; – розкрити повноваження як загальнодержавних так і внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин  різних держав і в тому числі України; – проаналізувати порядок встановлення, реалізації та припинення дипломатичних і консульських зносин; – охарактеризувати правовий статусу органів зовнішніх зносин та їх персоналу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен

знати: матеріал лекційних викладів; зміст нормативного матеріалу за вказаною дисципліною; особливості діяльності органів зовнішніх зносин різних держав.

вміти: застосовувати на практиці отримані теоретичні знання предмету; пояснювати та визначати правові підстави виникнення, зміни та припинення двох – та багатосторонніх відносин.

Рекомендована література

  1. Гулієв А. Д. Право зовнішніх зносин: Підручник / А.Д. Гулієв. – К., НАУ, 2012.
  2. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2004. – 247 с.
  3. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. –М.. 1995. – 206 с.
  4. Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. – М., 1980.
  5. Ляшенко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв: монографія. – К., 2008. – 190 с.
  6. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2006. – 372 с.
  7. Сандровский К. К. Право внешних сношений. Учебн. для студентов, обучающихся по специальности «Международное право». – К., 1986.
  8. Сандровский К. К. Специальные дипломатические миссии. Международно-правовые вопросы. – К., 1977.
  9. Lee L. T. Consular Law and Practice. – Oxford, Clarendon Press, 1991.
  10. Sutor J. Prawo dyplomatyczne I konsularne. Wydanie VIII zmienione. – Warszawa, 2004. – 576 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму