Гринчак Володимир Антонович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: volodymyr.hrynchak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Мирне вирішення міжнародних спорів, міжнародне кримінальне право, міжнародно-правова відповідальність, міжнародне публічне право.

Курси

Публікації

  • Міжнародне кримінальне право (співробітництво держав у протидії злочинності) : підручник / В. А. Гринчак, І. В. Земан, І. І. Когутич, О. К. Марін. – Харків : Право, 2019. – 440 с.
  • Теорія кримінального переслідування [Текст] : монографія / [В. А.Гринчак та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 207 с.
  • Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів : підручник / В. А. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 324 с.
  • Дипломатичні засоби мирного врегулювання міжнародних суперечностей (міжнародно-правові аспекти) [Текст] : монографія / Гринчак Володимир Антонович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 187 с.
  • Правова природа міжнародних злочинів / В. Гринчак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 2. – С. 17-22.

Біографія

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права. Раніше – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!