Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Гринчак В. А.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810МВП-41доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою  навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою мирних засобів врегулювання міжнародних протиріч та особливостями застосування мирних засобів у сучасних міжнародних відносинах

Завдання полягає у виявленні закономірностей формування сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч, взаємозалежності видів та категорій протиріч і засобів їх вирішення, динаміки становлення і розвитку дипломатичних та правових засобів врегулювання міжнародних протиріч, місця і ролі міжнародних органів та організацій у процесі мирного вирішення міжнародних протиріч.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:      

 • місце і роль мирних засобів в процесі врегулювання міжнародних протиріч,
 • особливості процесу становлення засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч в Древні віки та в Середньовіччі,
 • нормативне закріплення та кодифікацію засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,
 • поняття та види міжнародних протиріч,
 • нормативно-правовий зміст основного принципу міжнародного права мирного врегулювання спорів,
 • зміст і суть сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,
 • особливості процесу розгляду правових спорів в Міжнародному Суді ООН та в третейських судах,
 • специфіку діяльності слідчих та примирних міжнародних органів (комісій).

 

Вміти:

 • правильно кваліфікувати та розмежовувати міжнародні суперечності,
 • визначити, які засоби мирного врегулювання відповідають різним етапам розвитку людського суспільства,
 • правильно обирати засоби для врегулювання відповідного протиріччя,
 • оформляти документи правового характеру, які супроводжують процес мирного врегулювання міжнародних протиріч,

прогнозувати ймовірний напрям поведінки сторін в процесі мирного врегулювання міжнародних протиріч.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму