Шевчук Тарас Павлович

Посада: асистент кафедри міжнародного права, голова профспілкового бюро факультету

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: taras.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Міжнародне трудове право, міжнародно-правова регламентація трудової міграції, міжнародне публічне право, історія міжнародного права.

Курси

Публікації

  • Право довкілля (екологічне право) : навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, Т. П. Шевчук, В. Л. Стрепко, М. Я. Ващишин, В. І. Федорович, О. І. Жолнович, Т. М. Жиравецький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 400 c.
  • Трудове право України : Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, І. М. Якушев, Т. П. Шевчук. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2003. – 534 c.
  • Трудове право України : підручник / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, І. М. Якушев, Т. П. Шевчук; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : Ін Юре, 2010.
  • Трудове право України : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [/ П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, І. М. Якушев, Т. П. Шевчук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с.

Біографія

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1991), аспірантуру (1994). З 1994 року – асистент кафедри міжнародного права.

Голова профбюро факультету міжнародних відносин, член Президії профкому Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!