Галема Ольга Романівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: olga.halema@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Методика викладання іноземних мов, перекладознавство, сталі словосполучення у німецькій мові.

Курси

Публікації

Наукові статті:

 Тези доповідей на наукових конференціях:

  • Галема О.Р., Магійович Н.А. До питання індивідуалізації навчання іноземної мови / О.Р. Галема, Н.А. Магійович // Нова філологія № 2 (13). – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С.15-16
  • Галема О. Р. Особливості перекладу в суспільному житті / О.Р. Галема // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8-9 лютого 2011р. – Львів, 2011.– С. 157-159
  • Галема О. Р. Особливості викладання курсу теорії та практики перекладу в університеті імені Карла Франца міста Ґрацу (Австрія) / О.Р. Галема, М. О. Солтис // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Дніпропетровськ, 2012. – №3. – С.50-52
  • Галема О.Р. Оволодіння навиками міжкультурної компетентності на заняттях з іноземної мови / О.Р. Галема, М. О. Солтис // ІІІ міжрегіональний методичний семінар «Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін». – Київ, 2012, С.7-10
  • Галема О.Р. До проблеми викладання курсу теорія і практика перекладу / Галема Ольга Романівна, Солтис Мар’яна Орестівна // Наукова філологічна організація «Логос» Міжнародна науково-практична конференція «Нове у філології сучасного світу» (м. Львів 19-20 жовтня 2012 р.) :– Київ, 2012. – С. 64-67.
  • Галема О.Р. Труднощі та особливості перекладу німецькомовних рекламних текстів/ Галема Ольга Романівна, Солтис Мар’яна Орестівна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Діалог культур – діалог про мир і в ім’я миру” (24-25 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2012. – Т. 2. – С. 95-98.

Переклади наукових праць:

  • Mayer T. Roter Winkel, hartes Leben / TillMayer. – LandesverbandBadischesRotesKreuz: VerlagHerder, 2007. – 68 S.«Червоний трикутник – важке життя», ISBN: 978-3-451-29270-5

Навчально-методичні видання:

  • Галема О.Р. «NichtallerAnfangistschwer»: Підручник з німецької мови для студентів факультету міжнародних відносин / О.Р. Галема, М.О. Солтис, М.Є Пілат, А.В. Василишин. – Львів: видавництво «Класика», 2012. – 220 с.
  • „Професійне майбутнє”. Комунікативна німецька мова ІІ. Розділ 1.– Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2001. – 40 с.
  • Збірник тестових завдань для підготовки студентів до іспиту з німецької мови, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 125 с.

Біографія

Галема Ольга Романівна, нар. 01.12.1977, м. Львів; 2000 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка; 2000-2002 – викладач кафедри іноземних мов національного університету «Львівська Політехніка», з 2002 – асистент кафедри іноземних мов ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, Cтипендіат Німецької та Австрійської академічних служб обміну: м. Бремен, м. Дрезден, Німеччина, м. Ґрац, Австрія.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!