Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік
45Залік
53Залік
63Немає
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МВЕ-21доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-21Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-21Жила М. Б.
464МВЕ-21доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-21Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-21Жила М. Б.
564МВЕ-31доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-31Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-31Жила М. Б.
664МВЕ-31доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-31Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-31Жила М. Б.
764МВЕ-41доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-41Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-41Жила М. Б.

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Євгененко Д. А., Білоус О. М., Артамоновська С. Я. Практична граматика німецької мови / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, С. Я. Артамоновська. – Вінниця: Нова Книга, 2004.
 2. Buscha Anne, Szita Szilvia. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau A1–A2 / A. Buscha, S. Szita. – Schubert Verlag, 2010.
 3. Brüseke Rolf. Deutsch Grammatik leicht A1 / R. Brüseke. – Hueber Verlag, 2020.
 4. Brüseke Rolf. Deutsch Grammatik leicht A2 / R. Brüseke. – Hueber Verlag, 2020.
 5. Dinsel Sabine, Mayrhofer Lukas. Deutsch Übungsbuch Grammatik A1-A2 / S. Dinsel, L. Mayrhofer. – Hueber Verlag, 2017.
 6. Evans Sandra, Pude Angela, Specht Franz. Menschen А 1.1. – Hueber Verlag, 2012.
 7. Evans Sandra, Pude Angela, Specht Franz. Menschen А 1.2. – Hueber Verlag, 2012.
 8. Habersack Charlotte, Pude Angela, Specht Franz. Menschen А 2.1. – Hueber Verlag, 2013.
 9. Habersack Charlotte, Pude Angela, Specht Franz. Menschen А 2.2. – Hueber Verlag, 2013.
 10. Hilpert Silke, Kerner Marion, Orth-Chambah Jutta, Pude Angela, Schümann Anja_ Specht Franz, Weers Dörte, Gottstein-Schramm Barbara, Kalender Susanne, Krämer-Kienle Isabel, Niebisch Daniela, Reimann Monika. Schritte international neu B 1.1. – Hueber Verlag, 2018.
 11. Hilpert Silke, Kerner Marion, Orth-Chambah Jutta, Pude Angela, Schümann Anja_ Specht Franz, Weers Dörte, Gottstein-Schramm Barbara, Kalender Susanne, Krämer-Kienle Isabel, Niebisch Daniela, Reimann Monika. Schritte international neu B 1.2. – Hueber Verlag, 20
 12. Hilpert Silke, Niebisch Daniela, Penning-Hiemstra Sylvetta, Pude Angela, Specht Franz, Reimann Monika, Tomaszewski Andreas. Schritte international neu А 2.1. – Hueber Verlag, 2017.
 13. Hilpert Silke, Niebisch Daniela, Pude Angela, Specht Franz, Reimann Monika, Tomaszewski Andreas. Schritte international neu А 2.2. – Hueber Verlag, 2017.
 14. Lemcke Christiane, Rohrmann Lutz. Deutsch intensiv Grammatik A1 – Klett Sprachen GmbH,
 15. Lemcke Christiane, Rohrmann Lutz. Deutsch intensiv Grammatik A2 – Klett Sprachen GmbH,
 16. Niebisch Daniela, Penning-Hiemstra Sylvetta, Specht Franz, Bovermann Monika, Pude Angela, Reimann Monika. Schritte international neu А 1.1. – Hueber Verlag, 2016.
 17. Niebisch Daniela, Penning-Hiemstra Sylvetta, Specht Franz, Bovermann Monika, Pude Angela, Reimann Monika. Schritte international neu А 1.2. – Hueber Verlag, 2016.
 18. Ptak Magdalena, Schomer Marion. Deutsch intensiv Grammatik B1 – Klett Sprachen GmbH, 2018.

Додаткова література

 1. Василишин А., Іовенко О., Ничка І., Солтис. М. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до іспиту з німецької мови для студентів ІІ курсу факультету міжнародних відносин / А. Василишин, О. Іовенко, І. Ничка, М. Солтис. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2008. – 125 с.
 2. Ващак С.¸ Ничка І. Grammatik spielend. Граматика креативано. Навчально-методичне видання для викладачів та студентів, які вивчають німецьку як другу іноземну / С. Ващак, І. Ничка. – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка., 2010. – 100 с.
 3. Ващак С., Кузик М., Таргоній О., Яцишин М. Збірник тестових завдань для контролю знань студентів / укл. Ващак С., Кузик М., Таргоній О., Яцишин М. – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 65 с.
 4. Смолій М. С. Тематичний довідник з німецької мови / М. С. Смолій. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан,
 5. Сулим В. Т., Смолій М. С. Практична граматика німецької мови / В. Т. Сулим, М. С. Смолій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка,
 6. Specht Frans. Carsten Tsara und das scharfe S/ Specht. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2010
 7. Specht Frans. Der rote Hahn. Ein heißer Fall für Carsten Tsara / – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2006
 8. Specht Frans. Die Angst und der Tod. Carsten Tsara macht sich Sorgen/ – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2006
 9. Specht Frans. Die ganze Wahrheit. Carsten Tsara hat Besuch/ – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2008
 10. Specht Frans. Sicher ist nur eins. Carsten Tsara blickt nicht durch / – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002
 11. Thoma Leonhard. Das Idealpaar / L. Thoma – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2011

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, інтернет, телебачення

Інтернет-джерела:

 1. https://www.hueber.de/menschen
 2. https://www.hueber.de/schritte-international-neu
 3. https://deutschlernerblog.de
 4. https://mein-deutschbuch.de/startseite.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму