Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит
63Немає
73Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
Галема О. Р., Ващак С. С.
Жила М. Б.
Ничка І. Р., Мазяр Л. М.
доцент Гаврилів О. Є.
464доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
Галема О. Р., Ващак С. С.
Жила М. Б.
Ничка І. Р., Мазяр Л. М.
доцент Гаврилів О. Є.
564доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
Галема О. Р., Ващак С. С.
Жила М. Б.
Ничка І. Р., Мазяр Л. М.
доцент Гаврилів О. Є.
664доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
Галема О. Р., Ващак С. С.
Жила М. Б.
Ничка І. Р., Мазяр Л. М.
доцент Гаврилів О. Є.
780доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
Галема О. Р., Ващак С. С.
Жила М. Б.
Ничка І. Р., Мазяр Л. М.
доцент Гаврилів О. Є.

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. Практична граматика німецької мови / Н. Драб, С. Скринька, С. Стаброз. – Вінниця : Нова Книга, 2007.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М., Артамоновська С. Я. Практична граматика німецької мови / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, С. Я. Артамоновська. – Вінниця : Нова Книга, 2004.
 3. ЄзерськаМ. М. Україна. Навчальні матеріали для проведення занять для студентів 4-го курсу (друга мова) / М. М. Єзерська. – Львів, 2010.
 4. Aufderstraße  Themen neu I / H. Aufderstraße. – Ismaning : Max Hueber Verlag. – 1992.
 5. Niebisch  Schritte International I / D. Niebisch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2006.
 6. SpechtFranz, Evans Sandra, Pude Angela, Glas-Peters Sabine. Menschen / Specht, S. Evans, A. Pude, S. Glas-Peters. – Max Hueber Verlag, 2012.
 7. Finster Andrea, Jin Friederike, Paar-Grünbichler Verena, Winzer-Kiontke Britta. Panorama / A. Finster, F. Jin, V. Paar-Grünbichler, B. Winzer-Kiontke. – Cornelsen Verlag, 2015.
 8. BuschaAnne, Szita  Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache
  Sprachniveau A1–A2 / A. Buscha, S. Szita. – Schubert  Verlag, 2010.
 9. Specht Frans. Sicher ist nur eins. Carsten Tsara blickt nicht durch /Specht. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002
 10. Thoma Leonhard. Das Idealpaar / L.Thoma – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2011

 

Додаткова

 1. БачкісС. В., Раєвська І. К. та ін. 450 тем та розмовних ситуацій з німецької мови з перекладом / С. В. Бачкіс, І. К. Раєвська. – Харків : Веста. Видавництво «Ранок», 2002.
 2. БорискоН. Ф. Бізнес-курс німецької мови / Н. Ф. Бориско. – Київ : Логос, 2005.
 3. Василишин А., Іовенко О., Ничка І., Солтис. М. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до іспиту з німецької мови для студентів ІІ курсу факультету міжнародних відносин / А. Василишин, О. Іовенко, І. Ничка, М. Солтис. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2008. – 125 с.
 4. Ващак С.¸ Ничка І. Grammatik spielend. Граматика креативано. Навчально-методичне видання для викладачів та студентів, які вивчають німецьку як другу іноземну / С. Ващак, І. Ничка. – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка., 2010. – 100 с.
 5. Кудіна О. Ф., Феклістова Т. О. Німецька мова для початківців / О. Ф. Кудіна, Т. О. Феклістова. – Вінниця : Нова Книга, 2008.
 6. СмолійМ. С. Тематичний довідник з німецької мови / М. С. Смолій. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2011.
 7. Сулим В. Т., Смолій М. С. Практична граматика німецької мови / В. Т. Сулим, М. С.  Смолій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010.
 8. ХайдерманнВ. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка / В. Хайдерманн. – К. : Методика, 1998.
 9. Schulz, Griesbach H. Deutsche Sprachlehre für Ausländer / D. Schulz, H. Griesbach. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму