Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
45Іспит
53Іспит
63Немає
73Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364МВЕ-21доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-21Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-21Жила М. Б.
доцент Гаврилів О. Є.
464МВЕ-21доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-21Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-21Жила М. Б.
доцент Гаврилів О. Є.
564МВЕ-31доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-31Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-31Жила М. Б.
доцент Гаврилів О. Є.
664МВЕ-31доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-31Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-31Жила М. Б.
доцент Гаврилів О. Є.
780МВЕ-41доцент Солтис М. О., Пілат М. Є.
МВП-41Галема О. Р., Ващак С. С.
МВР-41Жила М. Б.
доцент Гаврилів О. Є.

Опис курсу

Основною метою вивчення другої іноземної мови на факультеті міжнародних відносин є формування та розвиток іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування, формування соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів, необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці, вміння самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної комунікації іноземною мовою

Завдання курсу полягає у:

 • виробленні у студентів навичок розмовної мови на побутову та професійну тематику, прищепленні знань і навичок в нормативній граматиці,
 • навчанні основ письма,
 • ознайомленні з інформацією країнознавчого та культурологічного характеру
 • забезпеченні вивчення основ другої іноземної мови з максимальною орієнтацією на попередньо набуті знання першої іноземної мови.

Рекомендована література

Основна

 1. Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. Практична граматика німецької мови / Н. Драб, С. Скринька, С. Стаброз. – Вінниця : Нова Книга, 2007.
 2. Євгененко Д. А., Білоус О. М., Артамоновська С. Я. Практична граматика німецької мови / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, С. Я. Артамоновська. – Вінниця : Нова Книга, 2004.
 3. ЄзерськаМ. М. Україна. Навчальні матеріали для проведення занять для студентів 4-го курсу (друга мова) / М. М. Єзерська. – Львів, 2010.
 4. Aufderstraße  Themen neu I / H. Aufderstraße. – Ismaning : Max Hueber Verlag. – 1992.
 5. Niebisch  Schritte International I / D. Niebisch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2006.
 6. SpechtFranz, Evans Sandra, Pude Angela, Glas-Peters Sabine. Menschen / Specht, S. Evans, A. Pude, S. Glas-Peters. – Max Hueber Verlag, 2012.
 7. Finster Andrea, Jin Friederike, Paar-Grünbichler Verena, Winzer-Kiontke Britta. Panorama / A. Finster, F. Jin, V. Paar-Grünbichler, B. Winzer-Kiontke. – Cornelsen Verlag, 2015.
 8. BuschaAnne, Szita  Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache
  Sprachniveau A1–A2 / A. Buscha, S. Szita. – Schubert  Verlag, 2010.
 9. Specht Frans. Sicher ist nur eins. Carsten Tsara blickt nicht durch /Specht. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2002
 10. Thoma Leonhard. Das Idealpaar / L.Thoma – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2011

 

Додаткова

 1. БачкісС. В., Раєвська І. К. та ін. 450 тем та розмовних ситуацій з німецької мови з перекладом / С. В. Бачкіс, І. К. Раєвська. – Харків : Веста. Видавництво «Ранок», 2002.
 2. БорискоН. Ф. Бізнес-курс німецької мови / Н. Ф. Бориско. – Київ : Логос, 2005.
 3. Василишин А., Іовенко О., Ничка І., Солтис. М. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до іспиту з німецької мови для студентів ІІ курсу факультету міжнародних відносин / А. Василишин, О. Іовенко, І. Ничка, М. Солтис. – Львів : факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2008. – 125 с.
 4. Ващак С.¸ Ничка І. Grammatik spielend. Граматика креативано. Навчально-методичне видання для викладачів та студентів, які вивчають німецьку як другу іноземну / С. Ващак, І. Ничка. – Львів : Видавничий центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка., 2010. – 100 с.
 5. Кудіна О. Ф., Феклістова Т. О. Німецька мова для початківців / О. Ф. Кудіна, Т. О. Феклістова. – Вінниця : Нова Книга, 2008.
 6. СмолійМ. С. Тематичний довідник з німецької мови / М. С. Смолій. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2011.
 7. Сулим В. Т., Смолій М. С. Практична граматика німецької мови / В. Т. Сулим, М. С.  Смолій. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010.
 8. ХайдерманнВ. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка / В. Хайдерманн. – К. : Методика, 1998.
 9. Schulz, Griesbach H. Deutsche Sprachlehre für Ausländer / D. Schulz, H. Griesbach. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму