Перша іноземна мова І-ІІ (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128Жила М. Б., Ничка І. Р.
Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
Галема О. Р.
2112Жила М. Б., Ничка І. Р.
Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
Галема О. Р.
380Жила М. Б., Ничка І. Р.
Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
Галема О. Р.
480Жила М. Б., Ничка І. Р.
Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
Галема О. Р.

Опис курсу

Основна мета вивчення першої іноземної мови (1-2 курси) на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами іншомовної комунікативної компетенції, тобто сформуванні у студента вміння здійснювати іншомовне спілкування в реальних ситуаціях. Завдання з німецької мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

 

 1. Галема О.,  Солтис М. Nicht allerAnfang ist schwer Olga Galema, Mar’yana Soltys, Maryna Pilat, Anna Wasylyschyn. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – 220 с.
 2. Пілат М. Є., Солтис М. О. Методичні вказівки з фонетики та граматики німецької мови. Львів, 2007.
 3. Биркенгоф Г.М., Ромм 3.-М. Курс немецкого языка с грамматико-фонетическими упражнениями, 1980.
 4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка, 1997.
 5. Девекин В.Н., Белякова Л.Д. Говорите по-немецки, 1987.
 6. Драйер. Шмидт. Совершенствуем знання немецкого языка, 1996.
 7. Лужевский Б.М.. Артемчук Г.И. Handbuch des Deutschlehrers, 1985.
 8. Маркина Л.Г. Работа с газетой, 1985.
 9. Dreyer-Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. – München, 1998.-304 S.
 10. Häublein, Mütter u.a. Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining. Langenscheidt. – München, 1997.
 11. Helbig, Buscha. ÜbungsGrammatik Deutsch. Langenscheidt. – Leipzig, 1998.
 12. Helbig, Buscha. Übungsband Deutsch. Übungen zu Lexik.
 13. H. Griesbach. Die Bundesrepublik Deutschland. Lesetexte zur Landeskunde. – München, 1998.
 14. Friedrich Clamer, Erhard Heilmann. Übungsgrammatik für die Grundstufe. Verlag Liebaug-Dartmann. – Bonn, 1999.
 15. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik für DaF. Max Hueber Verlag. – Ismaning, 1998.
 16. Perlmann-Balme М. Em Brückenkurs/ Susanne Schwalb, Dörte Weers. – Ismaning: Мах Hueber Verlag, 1998.- 128 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму