Перша іноземна мова І-ІІ (німецька)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Іспит
24.5Немає
35Іспит
46Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1128МВЕ-11Жила М. Б.
МВП-11Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
МВР-11Галема О. Р.
2112МВЕ-11Жила М. Б.
МВП-11Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
МВР-11Галема О. Р.
380МВЕ-21Жила М. Б.
МВП-21Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
МВР-21Галема О. Р.
480МВЕ-21Жила М. Б.
МВП-21Пілат М. Є., доцент Солтис М. О.
МВР-21Галема О. Р.

Опис курсу

Основна мета вивчення першої іноземної мови (1-2 курси) на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами іншомовної комунікативної компетенції, тобто сформуванні у студента вміння здійснювати іншомовне спілкування в реальних ситуаціях. Завдання з німецької мови передбачають формування такого комплексу навичок усної та писемної комунікації:

 • мовлення (побутова, культурологічно-країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • читання (художня, країнознавча, суспільно-політична, фахова література);
 • аудіювання (побутова, культурологічно- країнознавча, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики);
 • письмо (побутова, суспільно-політична, професійно-орієнтована тематики).

Рекомендована література

 

 1. Галема О.,  Солтис М. Nicht allerAnfang ist schwer Olga Galema, Mar’yana Soltys, Maryna Pilat, Anna Wasylyschyn. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. – 220 с.
 2. Пілат М. Є., Солтис М. О. Методичні вказівки з фонетики та граматики німецької мови. Львів, 2007.
 3. Биркенгоф Г.М., Ромм 3.-М. Курс немецкого языка с грамматико-фонетическими упражнениями, 1980.
 4. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка, 1997.
 5. Девекин В.Н., Белякова Л.Д. Говорите по-немецки, 1987.
 6. Драйер. Шмидт. Совершенствуем знання немецкого языка, 1996.
 7. Лужевский Б.М.. Артемчук Г.И. Handbuch des Deutschlehrers, 1985.
 8. Маркина Л.Г. Работа с газетой, 1985.
 9. Dreyer-Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch. – München, 1998.-304 S.
 10. Häublein, Mütter u.a. Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining. Langenscheidt. – München, 1997.
 11. Helbig, Buscha. ÜbungsGrammatik Deutsch. Langenscheidt. – Leipzig, 1998.
 12. Helbig, Buscha. Übungsband Deutsch. Übungen zu Lexik.
 13. H. Griesbach. Die Bundesrepublik Deutschland. Lesetexte zur Landeskunde. – München, 1998.
 14. Friedrich Clamer, Erhard Heilmann. Übungsgrammatik für die Grundstufe. Verlag Liebaug-Dartmann. – Bonn, 1999.
 15. Monika Reimann. Grundstufen-Grammatik für DaF. Max Hueber Verlag. – Ismaning, 1998.
 16. Perlmann-Balme М. Em Brückenkurs/ Susanne Schwalb, Dörte Weers. – Ismaning: Мах Hueber Verlag, 1998.- 128 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму