Комарницький Михайло Михайлович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, завідувач Лабораторії центр американських студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: mykhaylo.komarnytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Американські студії, зовнішня політика країн Південно-Східної Азії.

Курси

Публікації

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Комарницький М. М. Роль АСЕАН у формуванні регіональної політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 21. – Львів, 2007. – С. 44-50.
 • Комарницький М. М. Сучасні тенденції в регіональній політиці країн АСЕАН та Індії: порівняльний аналіз // Політична наука в Україні: Cтан і перспективи. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 10-11 травня 2007 року) / Укл. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л. – Львів : ЦПД, 2008. – C. 279-286.
 • Комарницький М. М. Сучасні тенденції в розвитку співробітництва країн АСЕАН з Індією // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 23. – Львів, 2008. – С. 41-48.
 • Komarnytskyy M. Education Without Borders: Trans-Dniester European College as a Way of Settlement Resolution of Regional Conflict // The Program for the Advancement of Research on Conflict and Collaboration Working Papers, Maxwell School of Syracuse University. – Spring 2008. – P. 1-26.
 • Комарницький М. М. Розвиток регіональних відносин у Південно-Східній Азії у світлі нових теоретичних концепцій // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – Вип. 12. – Львів, 2009. – С. 201-209.
 • Комарницький М. М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 26. – Львів, 2009. – C. 24-30.
 • Комарницький М. М. Україна та Південно-Східна Азія: перспективи співпраці в ХХІ сторіччі // Гуманітарні та соціальні науки. Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених НSS-2009, 14-16 травня 2009 р., м. Львів. – Львів : видавництво Національного Університету “Львівська Політехніка“, 2009. – С. 147-149.
 • Комарницький М. М. Регіональний і глобальний контекст економічного розвитку країн Південно-Східної Азії // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи. Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, 15-16 травня 2009 р., м. Львів. – Львів : видавництво Львівського національного університету, економічний факультет, 2009. – С. 216-217.
 • Комарницький М. М. Передмова до українського видання // Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США.– Львів: Літопис, 2010. – С. 7-8.
 • Комарницький М. М. Передмова до українського видання // Глобальне управління – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Передмова до українського видання. – Львів: Літопис, 2011. – С. 5-6.
 • Комарницький М. М. Передмова до українського видання // Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття. Доповідь Групи видатних осіб Ради Європи. – Львів: Літопис, 2011. – С. 5-6.
 • Комарницький М. Перспективи розвитку співпраці США з АСЕАН у ХХІ столітті // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – C. 95-97.
 • Комарницький М. М. Теоретичні концепції розвитку регіональних відноcин у Південно-Східній Азії (2005-2015) // Вісник Львівського національного університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип. 8. – Львів, 2015. – С. 137-143.
 • Komarnytskyy M. Combating Intolerance Through Education: Islamophobia and the Case of Muslim Minorities in Ukraine // Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 12 лист. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – P. 16-21.
 • Комарницький М. М. Українська криза та європейська безпека: наслідки для армії США // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції (м. Львів, 12-13.04.2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : 2016. – С. 32-37.
 • Комарницький М. М. АСЕАН та Європейський Союз: становлення та еволюція відносин // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 38. – Львів, 2016. – C. 59-69.
 • Komarnytskyy M. ASEAN Regional Cooperation: Progress, Prospects and Challenges // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Vol. 3, No. 2. – P. 59-64.
 • Комарницький М. М. Перспективи інституційного розвитку АСЕАН та потенційні фактори збільшення його впливу на регіональну політику в Південно-Східній Азії/ М. М. Комарницький // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 41. – Львів, 2017. – C. 78-88.
 • Комарницький М. М. “Сірі зони” світової політики в геополітичному просторі Азії // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 44. – Львів, 2018. – C. 183-188.
 • Komarnytskyy M. The Future of US-Ukrainian Strategic Partnership // Baltic Rim Economies. – 2019. – Vol. 4. – P. 21-22.
 • Komarnytskyy M. ASEAN Efforts in Dealing With Transnational Organized Crime // Collection of the Scientific Materials International Scientific Conference: “Virtual Reality of Modern World: Possibilities and Threats” (June 19, 2019). – Faculty of International Relations, Ivan Franko National University of Lviv: Institute of Political Science, Warmia and Mazury University, Lʹvìv, Olsztyn, 2019. – P. 122-124.
 • Komarnytskyy M. The Role of Ethnic Interest Groups in U.S. Foreign Policy // Humanističke studije. – 2020. – No. 8. – P. 93-106.
 • Komarnytskyy M. Ukrainian public diplomacy in the XXI Century: Evolution and practice // Baltic Rim Economies. – 2021. – Vol. 2. – P. 14-15.
 • Комарницький М.М., Мельниченко О.Ю. Східна Європа в американсько-російських відносинах (2014-2020) // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції „Back to the future: a chance for global leadership in today’s world”, 23 квітня 2021 р., м. Львів. – Львів : Видавництво Львівського національного університету, факультет міжнародних відносин, 2021. – С. 8-13.
 • Комарницький М. М. Роль публічної дипломатії в глобальній стратегії Європейського Союзу // Вісник Львівського національного університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип. 35. – Львів, 2021. – C. 193-200.
 • Komarnytskyy M., Rorat Kh. Features of the Lobby Regulation in Austria // International Relations Review. – Vol. 21 (11). – Olsztyn, 2021. – P. 8-14.
 • Комарницький М. Гасла: Медіадипломатія, Човникова дипломатія // Сучасна дипломатія. Термінологічний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза, І. І. Іжніна. – Львів: Коло, 2021. – С. 92-93, 150-151.
 • Komarnytskyy M. From Policy to Practice: Interpreting Polish Strategic Culture Amidst the Russian Full-Scale Invasion // Przegląd Strategiczny. – 2023. – Issue 16. – P. 309-320. (Scopus)
 • Komarnytskyy M. City Diplomacy Amidst Russia’s War in Ukraine // Baltic Rim Economies. – 2024. – Vol. 1. – P. 22-23.
 • Komarnytskyy M. The Role of Education in Societies Affected by War (Experience of Other Similar Countries) // 5th Annual Taras Shevchenko Conference (Virtual). – March 21-23, 2024, Indiana University, USA.
 • Комарницький М. Американо-китайські відносини в контексті регіональної політики Південно-Східної в ХХІ столітті // Вісник Львівського національного університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Вип. 52. – Львів, 2024. – C. 378-384.

Біографія

Закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (2006). У 2008 році здобув ступінь магістра з міжнародних відносин в Школі Максвелла Сиракузького університету (Maxwell School of Syracuse University, США).

Кандидат політичних наук, тема дисертації: “Інституційні механізми забезпечення політичної стабільності в Південно-Східній Азії” (2010).

У 2013-2016 рр. – асистент, а з 2016 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.  З грудня 2017 р. – директор Центру американських студій на факультеті міжнародних відносин. Гарант ОП “Міжнародні відносини” (бакалаврський рівень).

З січня 2020 р. – Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з акредитації освітніх програм зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

В 2015-2016 рр. закінчив пост-докторські студії в рамках програми Еразмус Мундус на кафедрі політичних та соціальних наук Болонського університету (Італія). Проходив стажування в штаб-квартирі ООН в Женеві (Швейцарія), Інституті багатосторонньої дипломатії у Вашингтоні (США), Центрі Американістики Гданського університету (Польща), Ягеллонському університеті в Кракові (Польща), Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (Німеччина), Зальцбурзькому університеті (Австрія), Загребському університеті (Хорватія), Університеті Турку (Фінляндія), Університеті Мінью (Португалія), Університеті Фоджа (Італія).

З серпня 2023 року по серпень 2024 року – стипендіат програми для іноземних науковців IU-Україна в Університеті Індіани (США).

Стипендіат програми Фулбрайта в США (2007-2008), стипендіат факультету гуманітарних наук в Університеті Монаша в Мельбурні, Австралія (2005), Фонду Мяновського у Варшавському університеті (2006), випускник програми “Сприяння толерантності” Фонду Фрідріха Науманна за свободу, США (2014).

Викладає курси «Система державного управління США», «Публічна дипломатія США», «Багатостороння дипломатія», «Лобізм у міжнародних відносинах».

Проекти

Проекти

2021 – Організатор 20-ого Щорічного інституту з американознаства «Прагнучи до досконалості: Американські Студії в Україні» за підтримки Посольства США в Україні.

2020 – Cпіворганізатор українсько-американської зимової школи “Успішна жінка в бізнесі” за підтримки Посольства США в Україні.

2019 – Учасник проекту “Internationalization in practice – Sweden, Ukraine, Belarus” в рамках Baltic University Programme (Уппсальський університет, Швеція).

2018-2020 – Розробник англомовного магістерського курсу “Political Systems of the Baltic-Black Sea Region” для англомовної магістерської програми “Baltic-Black Sea Regional Studies” в рамках проекту Еразмус+ КА2 “Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection” (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).

2013-2016 – Керівник напрямку рекрутингу в рамках проекту TEMPUS “Підвищення
ефективності студентських служб (IMPRESS)” (530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR)

2011  –  Керівник  проекту  “Жити  разом  у  відкритому  європейському  суспільстві”   (Грант   №45662, Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду “Відродження”)

2010-2012 – Менеджер проекту Агентства з міжнародного розвитку і співпраці Словацької Республіки (SlovakAid) за номером SAMRS/2009/07/18 “Університети – джерело консолідації громадянського суспільства в сусідній Україні, Словаччина – посередник на шляху української академічної спільноти до європейського університетського простору”

2009-2010 – Організатор тренінгів у Львівській області, проект ОБСЄ “Забезпечення логістики тренінгів для членів дільничих виборчих комісій по виборам Президента України”

Наукове редагування та кураторство видавничих проектів (серія “Глобальний розвиток”, видавнитцво “Літопис”, м. Львів)

 1. Тіндалл Дж. Б.,  Шай Д. Е. Історія Америки (6-те видання). – Львів: Літопис, 2010. – 904 с.
 2. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
 3. Глобальне управління – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США.  – Львів: Літопис, 2011. – 120 с.
 4. Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття. Доповідь Групи видатних осіб Ради Європи. – Львів: Літопис, 2011. – 112 с.
 5. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза світової влади. – Львів : Літопис, 2012. – 168 с.
 6. Ротфельд А. Д. У тіні. 12 розмов з Марціном Войцеховським. – Львів: Літопис, 2012. – 258 с.
 7. Коваль П. Між Майданом і Смоленськом. – Львів: Літопис, 2013. – 256 с.
 8. Пауер С. На гребені полум’я. Відчайдушна спроба одного чоловіка врятувати світ. – Львів: Літопис, 2014. – 632 с.
 9. Андерсон Р. Мене не спинити. Шість звичок жінок в країнах, що розвиваються. – Львів: Літопис, 2019. – 336 с.
 10. Ілюстрована історія Канади. 25-е ювілейне видання. Під редакцією Крейга Брауна. – Львів: Літопис, 2019. – 632 с. + 48 с. кольор. іл.
 11. Шай Д. Е. Історія Америки (11-те видання). – Львів: Літопис, 2022. – 1112 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!