Багатостороння дипломатія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Комарницький М. М.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032МВР-51доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Курс «Багатостороння дипломатія» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці фахівців з міжнародних відносин та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури факультету міжнародних відносин, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років.

Мета курсу – навчити студентів комплексно аналізувати багатостороннє співробітництво в системі сучасних міжнародних відносин.

Завдання:
• ознайомити студентів із основними підходами системи багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах;
• розглянути історичні етапи становлення багатосторонньої дипломатії;
• ознайомити з специфікою діяльності існуючих механізмів багатостороннього універсального та регіонального співробітництва в різних сферах міжнародних відносин.
• надати знання та навички, необхідні для участі в діяльності міжнародних організацій, конференцій, зустрічей та інших багатосторонніх форумів, для роботи у відповідних постійних представництвах та міжнародних секретаріатах;
• допомогти зрозуміти конференційну процедуру як ефективий інструмент багатосторонньої дипломатії та дипломатичної боротьби;
• навчити студентів самостійно мислити;
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
• основні етапи та закономірності розвитку системи багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах, розуміти механізми і фактори її еволюції;
• сучасні підходи до поняття багатосторонньої дипломатії, володіти їх категоріальним апаратом;
• методи, методику та техніку досліджень у сфері міжнародних відносин;

вміти:
• володіти термінологічним апаратом сучасної багатосторонньої дипломатії;
• аналізувати базові документи, на основі яких відбувалось формування багатосторонніх інституцій;
• характеризувати багатостороннє співробітництво в системі міжнародних відносин;
• використовувати отримані знання при вивченні суміжних з курсом дисциплін;
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

 1. Гуменюк Б. Дипломатична служба: правове регулювання. – Київ: Либідь, 2007.
 2. Кіссінджер Г. Дипломатія. Пер. з англ. – К,. 2018.
 3. Міжнародні організації : навч. посібник / О. [Кучик, І. Суховолець, А. Стельмах, М. ]. Лега ; за ред. О. С. Кучика ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.
 4. Статут ООН від 26 червня 1945 року. – https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UN%20Charter_Ukrainian.pdf
 5. Balzacq T., Charillon F. Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice. – London: Palgrave Macmillan, 2020.
 6. Basic Facts about the United Nations. – New York: United Nations Department of Public Information, 2011.
 7. Berridge G. Diplomacy: Theory and Practice. 5th Edition. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York Palgrave Macmillan, 2015.
 8. Besada H., Kindornay S. Multilateral Development Cooperation in a Changing Global Order. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
 9. Bjola C., Holmes M. Digital Diplomacy: Theory and Practice. – Oxfordshire, England: Routledge, 2015.
 10. Corneliu B., Kornprobst Markus. Understanding International Diplomacy: Theory, Practice and Ethics. — Milton: Taylor and Francis, 2018.
 11. Cooper, Andrew F, Jorge Heine, and Ramesh C. Thakur. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. – Oxford: Oxford University Press, 2015.
 12. Dawn N., Mutasa Ch. Africa and the World: Bilateral and Multilateral International Diplomacy. – Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan 2018.
 13. Engelbrekt K. High-Table Diplomacy: The Reshaping of International Security Institutions. – Washington, D.C. Georgetown University Press, 2016.
 14. Feltham R.C. Diplomatic Handbook, 7th edition. – London. 1998.
 15. Hamilton, Keith, Professor R. Langhorne, and Richard Langhorne. The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration. – Hoboken: Taylor and Francis, 2013.
 16. Jones, Peter L. Track Two Diplomacy in Theory and Practice. – Stanford, California Stanford University Press, 2015.
 17. Kaufmann J. Conference Diplomacy. An Introduction Analysis. – L., 1996.
 18. Kerr P., Sharp P., Constantinou C. & Sharp, P. The SAGE Handbook of Diplomacy. – Los Angeles: SAGE, 2017.
 19. Kleiner, Jürgen. Diplomatic Practice: Between Tradition and Innovation. – Singapore ; Hackensack, NJ: World Scientific, 2010.
 20. Leguey-Feilleux J.-R. Global Governance Diplomacy: The Critical Role of Diplomacy in Addressing Global Problems. – Rowman & Littlefield, 2017.
 21. Mingst K., Karns M. The United Nations in the 21st Centry, 5th Edition. – Boulder, CO: Westview Press, 2017.
 22. Meerts P. Diplomatic Negotiation: Essence and Evolution. – The Hague, 2015.
 23. Muldoon J. The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International Organizations, and Global Governance. – Boulder, CO: Westview Press, 2011.
 24. Rosenthal G. Inside the United Nations: Multilateral Diplomacy Up Close. – London ; New York, NY : Routledge , 2017.
 25. Sending O. Diplomacy and the Making of World Politics. – Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015.
 26. Tavares R. Paradiplomacy: Cities and States As Global Players. – New York Oxford University Press , 2016.
 27. United Nations Handbook 2021-22. – https://www.mfat.govt.nz/assets/Peace-Rights-and-Security/Our-work-with-the-UN/UN-Handbook-2021-22.pdf
 28. Walker R. Multilateral Conferences: Purposeful International Negotiation. – New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму