Система державного управління США

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Комарницький М. М.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МВР-31доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Курс “Система державного управління США” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин. Його основна мета полягає у вивченні студентами особливостей створення, розвитку і функціонування політичної системи США, її основних компонентів, включаючи державу, партійну систему, суспільно-політичні організації.

США є визнаним лідером на міжнародній арені, який проводить активну політику. Тому зміни внутрішнього і зовнішнього характеру, що відбуваються у цій державі, роль у формуванні сучасного світового порядку мають вагоме значення для всіх учасників міжнародних відносин. Вивчення політичної системи США дозволяє не лише сформувати об’єктивне уявлення про цю країну, а й дає можливість робити висновки про її подальшу політичну діяльність і вплив на міжнародну систему.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– витоки, логіку формування та еволюцію американської політичної системи;
– структуру і функції законодавчої, виконавчої та судової влади у США;
– сутність федералізму і його специфіку у Північній Америці;
– особливості виборчої та партійної системи США;

вміти:
– характеризувати регіональне і світове значення особливостей політичної системи США;
– на прикладі США об’єктивно оцінювати політичні процеси, що відбуваються у сучасному західному суспільстві;
– використовувати отримані знання при вивченні суміжних з курсом дисциплін;
– аналізувати базові документи, на основі яких відбувалось формування інститутів влади в США.

Рекомендована література

 • 1. Бернам У. Правовая система США. 3-й випуск. – М.: Новая юстиция, 2006.
 • 2. Історія Америки / Д. Б. Тіндалл ; Д. Е. Шай ; Пер. Л. Притули, Г. Сташків, О. Щур. — 6-те вид. — Л.: Літопис, 2010.
 • 3. Краткая история США. Учебник. – М. ППП, 1993.
 • 4. Новая история стран Европы и Америки. Учеб. для вузов. Под ред. И.М. Кривогуза, В.Н. Виноградова. – М.: Дрофа, 2002.
 • 5. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век: Учеб. для вузов: в 3 ч. / Под. ред. М.А. Родригеса и М.В. Пономарева. – М.: ВЛАДОС. Ч. 3, 2002.
 • 6. Согрин В. Политическая история США. ХVII-ХХ вв. – М.: Весь мир, 2001.
 • 7. Согрин В. История США: Учебное пособие для студ. вузов. – СПб.: Питер, 2003.
 • 8. Супян В. Экономика США. – М.: Экономистъ, 2003.
 • 9. Bardes B., Shelley M. American Government and Politics Today, The Essentials 2011-2012. – New York: Cengage Learing, 2012.
 • 10. Challenge of Democracy. American Government in Global Politics (11th Edition). – New York: W. W. Norton & Company, 2012.
 • 11. Ginsberg B. We the people: An Introduction to American Politics. – New York: W. W. Norton & Company, 2015.
 • 12. Jenkins J., Patashnik E. Congress and Policy Making in the 21st Century. – New York, NY: Cambridge University Press, 2016.
 • 13. Jentleson B. American Foreign Policy. 4th Edition. – New York: W. W. Norton & Company, 2010.
 • 14. Maisel L., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Groups. – Oxford: University Press, 2012
 • 15. Lowi T., Ginsberg B., Shepsle K. American Government: Power and Purpose. Core 11th Edition. – New York: W. W. Norton & Company, 2011.
 • 16. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: PublicAffairs, 2009.
 • 17. United States Constitution. – https://www.loc.gov/law/help/guide/federal/usconst.php

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму