Система державного управління США

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
67Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Комарницький М. М.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МВР-31доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Курс “Система державного управління США” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин. Його основна мета полягає у вивченні студентами особливостей створення, розвитку і функціонування політичної системи США, її основних компонентів, включаючи державу, партійну систему, суспільно-політичні організації.

США є визнаним лідером на міжнародній арені, який проводить активну політику. Тому зміни внутрішнього і зовнішнього характеру, що відбуваються у цій державі, роль у формуванні сучасного світового порядку мають вагоме значення для всіх учасників міжнародних відносин. Вивчення політичної системи США дозволяє не лише сформувати об’єктивне уявлення про цю країну, а й дає можливість робити висновки про її подальшу політичну діяльність і вплив на міжнародну систему.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– витоки, логіку формування та еволюцію американської політичної системи;
– структуру і функції законодавчої, виконавчої та судової влади у США;
– сутність федералізму і його специфіку у Північній Америці;
– особливості виборчої та партійної системи США;

вміти:
– характеризувати регіональне і світове значення особливостей політичної системи США;
– на прикладі США об’єктивно оцінювати політичні процеси, що відбуваються у сучасному західному суспільстві;
– використовувати отримані знання при вивченні суміжних з курсом дисциплін;
– аналізувати базові документи, на основі яких відбувалось формування інститутів влади в США.

Рекомендована література

  • Історія Америки / Д. Б. Тіндалл ; Д. Е. Шай ; Пер. Л. Притули, Г. Сташків, О. Щур. — 6-те вид. — Л. : Літопис, 2010.
  • Bardes B., Shelley M. American Government and Politics Today, Enhanced 18th Edition. – New York: Cengage Learning, 2020.
  • Challenge of Democracy. American Government in Global Politics (14th Edition). – New York: W. W. Norton & Company, 2017.
  • We the people: An Introduction to American Politics, 12th Edition. – New York: W. W. Norton & Company, 2019.
  • Jenkins J., Patashnik E. Congress and Policy Making in the 21st Century. –New York, NY: Cambridge University Press, 2016.
  • Jentleson B. American Foreign Policy. 5th Edition. – New York: W. W. Norton & Company, 2013.
  • Maisel L., Berry J. The Oxford Handbook of American Political Parties and Interest Groups. – Oxford: University Press, 2012.
  • Lowi T., Ginsberg B., Shepsle K. American Government: Power and Purpose. Core 15th Edition. – New York: Norton & Company, 2019.
  • Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. – New York: PublicAffairs, 2009.
  • United States Constitution. –  https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму