Калитчак Роман Григорович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: roman.kalytchak@lnu.edu.ua

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Наукові інтереси

Європейські Студії, відносини України з Європейським Союзом, регіоналізм і регіоналізація, інтернаціоналізація вищої освіти в Україні

Курси

Публікації

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ 2007-2018 рр.

 • Сильні разом? Українські міста у контексті мережевої співпраці європейських міст // Український щорічник з Європейських інтеграційних студій. – Вип. 1. – 2018.
 • Міста у контексті європейської інтеграції: ключові тренди та виклики // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 46. – 2017.
 • Субнаціональний чинник у відносинах ЄС з третіми країнами: досвід Канади / Р. Г. Калитчак // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 126. – С. 501-504. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_126_126
 • Участь міст у Східному Партнерстві: досягнення та виклики / Р. Г. Калитчак // Політикус. – 2017. – Вип. 6. – С. 132-136. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2017_6_27
 • Становлення Європейських Студій в Україні у ХХ ст. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». – Київ, 2017.
 • Дисциплінарна ідентичність Європейських студій в вищій освіті України // «Регіоналізм та інтеграція». Науковий щорічник. – Вип. ІІ. – 2016.
 • Роль іноземних донорів у розвитку університетських програм з Європейських студій в Україні // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.
 • Угода про Асоціацію з Україною у контексті основних форматів розбудови Європейським Союзом відносин із третіми країнами // Вісник Львівського Університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 38. – 2016.
 • Soft Skills. Academic guide/Teaching materials (co-author). – Newcastle-Kyiv: 2016. (E-Manual).
 • Університетські американознавчі програми в Україні: виклики та перспективи// зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції «Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього». – Львів, 2016
 • Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави Ізраїль / Р. Г. Калитчак, Р. Й. Романюк // Грані. – 2015. – № 11(1). – С. 38-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_11%281%29__9
 • Американознавство в Україні: досвід Львівського національного університету імені Івана Франка: Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2015. – № 37.
 • European Union Enlargement – An Unfinished Business? / Introduction to EU Studies: A New Approach to Uniting Europe. – Warsaw: University of Warsaw, 2013.
 • Дидактичне забезпечення викладання європейської інтеграції у Львівському Національному університеті імені І. Франка // Політологічні та соціологічні студії. – 2013. – Том XІІ.
 • The state of research on European integration in Ukraine // Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine – Warsaw: University of Warsaw, 2012. – P. 249-263.
 • Squeezed by the Paper Wall: the Impact of the Enlargement of the Schengen area on Western Ukraine // EU Migration Policy and its Reflection in Third Countries: Belarus, Moldova, Russia, Ukraine. – Maribor: ISCOMET Institute for Ethnic and Regional Studies, 2012.
 • Akademické mobility ako súčasť integrácie ukrajinských univerzít do európskeho vzdelávacieho priestoru // Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii Vzdelanie ako nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti (výmena skúseností medzi Ukrajinou a Slovenskom) – Lviv-Bratislava: Litopys, 2011.
 • Вплив Європейського Союзу на формування і розвиток польських воєводств // Політологічні та соціологічні студії: збірник наукових праць. – 2009. – Том IX.
 • Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К.: Знання, 2007. – 303 с.
 • Воєводства Польщі за умови повноправного членства держави у Європейському Союзі (2004-2006 рр.) // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2007. – № 20.
 • Європейський вимір діяльності польських воєводств у 90-х роках // Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини. – 2007 – № 21.
 • EU Visa Policy towards Ukrainian Citizen as a Challenge to Bilateral Cooperation // The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross – border cooperation between Poland and Ukraine. – Lublin, 2007.

Біографія

Роман Калитчак отримав у 1998 році диплом спеціаліста Львівського державного університету імені Івана Франка з відзнакою за спеціальністю “міжнародні відносини”, а у 1999 році з відзнакою закінчив магістратуру цього ж вишу за спеціальністю “міжнародні відносини”. Навчався в аспірантурі у 1999-2003 рр. У 2004 році захистив дисертацію на тему «Італійський регіоналізм у контексті європейських інтеграційних процесів» (спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку) та отримав ступінь кандидата політичних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2008 р.

З 2002 р. працює на посаді на асистента, а з 2007 р. на посаді доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2018 р. старший науковий співробітник Центру досконалості ім. Жана Моне “Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій”.

Р. Калитчак є членом сектору вищої освіти Науковоетодичної ради Міністерства освіти і науки.  Він був заступником голови науково-методичної підкомісії «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Міністерства науки і освіти України у 2016-2018 рр..

Він також є членом правління Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції.

Сфера його наукових зацікавлень насамперед охоплює проблематику регіоналізму в Україні та ЄС, міжнародну діяльність субнаціональних регіонів і міст, розвиток Європейських Студій, особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. Ним було опубліковано низку наукових і навчально-методичних праць з цієї тематики українською та іноземними мовами. Він також є членом наукової ради журналу “Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, що видається Центром європеїстики Варшавського університету.

Важливою частиною його діяльності є міжнародна співпраця. Він здобув низку престижних стипендій і грантів та був залучений у реалізацію численних міжнародних науково-освітніх проектів. Як візитуючий дослідник, перебував у європейських та північноамериканських університетах, зокрема Болонському університеті (Італія), Варшавському університеті (Польща), Вільному Берлінському  університеті (Німеччина), Коледжі Європи (Натолін, Польща), Інституті ім. Кеннана Центру для міжнародних науковців ім. Вудро Вільсона (м. Вашингтон, США), Нортумбрійському університеті (м. Ньюкасл, Велика Британія), Тартуському університеті (Естонія), Торонтському університеті (Канада), Туринському університеті (Італія), Університеті ім. Джорджа Вашингтона (США), Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина).  Детальніша інформація – у секції «Проекти».

Більшість його навчальних курсів стосується євроінтеграційної тематики, зокрема: Європейські інтеграційні процеси (3 курс бакалаврату), Європейський Союз у міжнародних відносинах (4 курс бакалаврату), Субнаціональний вимір ЄС (1 курс магістратури).

Він також залучений у розвиток Американських студій у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2011 р. ним було ініційовано впровадження вперше в Україні магістерської американознавчої програми, а у 2014 р. заснував Центр американських студій, який очолював до 2017 р. Починаючи з 2004 р., Р. Калитчак викладає нормативний навчальний курс “Зовнішня політика Канади, США і країн Південної Америки”

На належному рівні володіє англійською, італійською, польською та французькою мовами.

Проекти

Вибрані проекти/програми/стажування/тренінги:

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!