Зовнішня політика Канади, США і країн Південної Америки

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Калитчак Р. Г.МВР-41

Опис курсу

Сьогодні спостерігається подальше посилення взаємозалежності регіональних та світових процесів й водночас зростання впливу активності окремих держав на різні складові міжнародних систем усіх рівнів. У нових умовах відбувається ускладнення та урізноманітнення сутності і методів формування та здійснення зовнішньополітичної діяльності країн світу. Звідси, актуальність курсу обумовлена потребою з’ясувати саме яким чином країни Північної та Південної Америки прагнуть самореалізуватись в масштабі світової системи міжнародних відносин та відповідно ефективно забезпечити свої національні інтереси у коротко- та довгостроковій перспективі. Запропонований курс присвячений вивченню становлення зовнішньої політики країн регіону в історичній ретроспективі, ознайомленню з конституційно-правовим механізмом формування та реалізації зовнішньої політики, аналізу змісту та форм сучасної зовнішньої політики, вивчення позицій держав стосовно ключових світових проблем людства, визначення регіональних особливостей зовнішньополітичної стратегії, що дасть змогу сформувати більш цілісне й об’єктивне уявлення про їх діяльність. Відтак, вивчення зовнішньої політики країн Північної та Південної Америки є необхідним елементом для адекватного та об’єктивного розуміння рольової функції цих держав у сучасних загальносвітових процесах. Контекст курсу тісно пов’язаний з потребою інтенсифікації співробітництва України з цим регіонам. Тому окремим чинником актуальності є дослідження становлення та динаміки розвитку двосторонніх з огляду на необхідність формування ефективнішої закордонної політики нашої держави щодо цього регіону. Окрім того, з’ясування на конкретному прикладі сенсу, особливостей та механіки участі в системі міжнародних відносин цих держав має значне науково-теоретичне та практичне значення для вдосконалення зовнішньополітичної діяльності України. Навчальний курс розрахований для студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин та ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин та міжнародного права.

Рекомендована література

  1. Nossal, Kim Richard, Stéphane Roussel, and Stéphane Paquin. 2016. The politics of Canadian foreign policy
  2. Hastedt, Glenn P. 2017. American foreign policy: Past, present, and future. Lanham: Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
  3. Gardini, Gian Luca, and Peter Lambert. 2013. Latin American foreign policies: between ideology and pragmatism. New York: Palgrave Macmillan.
  4. Wittkopf, Eugene R. 2014. American foreign policy: pattern and process. Wadsworth Publishing Co I.