Європейський Союз у міжнародних відносинах

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7Калитчак Р. Г.МВР-41

Опис курсу

З огляду на прагнення України до як найтіснішої співпраці, а в перспективі і набути повноправне членство в Європейському Союзі, актуальним залишається необхідність ретельного та комплексного вивчення різних аспектів його діяльності. Окремої уваги потребує аналіз й осмислення місця і ролі Європейського Союзу, що утвердився як впливовий міжнародний актор на регіональному рівні та набуває все більшої значимості у глобальному вимірі. Це чітко простежується на стратегічних зрушеннях, що останнім часом характеризують зовнішньополітичну діяльність Європейського Союзу на концептуальному та реально-функціональному рівнях.

Навчальний курс покликаний поглибити та систематизувати знання щодо ролі Європейського Союзу у міжнародних відносинах. Його мета – розглянути в історичній ретроспективі зародження, перші спроби координації та розвиток зовнішньополітичної діяльності Європейського Союзу, визначити його потенціал, статус та рольову функцію на міжнародній арені, показати особливості міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу, представити ключові засади та принципи його зовнішньополітичної діяльності, детально ознайомитися з інституційним забезпеченням, механізмом прийняття рішень та інструментарієм Європейського Союзу у сфері міжнародних відносин, з’ясувати пріоритетні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу у регіональному розрізі та вивчити специфіку взаємодії Європейського Союзу із різними партнерами, висвітлити особливості формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України з ЄС, розглянути політичні та організаційно-правові аспекти інтеграції нашої держави у Європейський Союз.

Навчальний курс розрахований для студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин, політологію та ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин та міжнародного права.

Професійна орієнтованість курсу передбачає, що в результаті його засвоєння студенти повинні знати:

 • понятійно-категоріальний апарат проблематики дослідження участі Європейського Союзу у міжнародних відносинах;
 • концептуальні засади міжнародної діяльності ЄС;
 • інституційні особливості міжнародної діяльності ЄС;
 • регіональні і глобальні пріоритети країн Європейського Союзу на міжнародній арені;
 • основні форми багатостороннього співробітництва ЄС;
 • ключові напрями співпраці ЄС з іншими регіонами світу;
 • особливості відносин Європейського Союзу з Україною.

уміти:

 • аналізувати політику Європейського Союзу до окремої країни;
 • розуміти роль внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні позиції ЄС на міжнародній арені;
 • прогнозувати можливі шляхи і способи здійснення міжнародної діяльності Європейським Союзом;
 • досліджувати особливості розвитку відносин Європейського Союзу з Україною.