Шипка Роман Йосифович

Посада: асистент кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Телефон (робочий): (032) 239-44-63

Електронна пошта: roman.shypka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Комп’ютерні мережі, інформаційні системи та технології, програмування, теорія чисел.

Курси

Публікації

№ п/п
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
ОбсягСпівавтори
1Оптимізація керування осесиметричним теператур­ним прогином тонкої круглої пластинки.друкМатеріали міжнародної математичної конференції, присвяченої пам’яті Ганса Гана. Тези доповідей. — Чернівці, 1994.1с.Анатолій Ясінський
2Оптимізація керування квазістатичними температурними напруженнями тонкої круглої пластинкидрукМатеріали ШМ міжнародної конференції з механіки неоднорідних структур. Тези доповідей. — Тернпіль, 1995р.1с.Анатолій Ясінський
3Побудова розв’язку двовимірної оберненої задачі теплопровідності для круглої пластинки за заданими переміщеннямидрукІнтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб.наук.пр.-Київ Інститут математики НАН України, 1995. – Вип.9 – 284с.9с.Анатолій Ясінський
4Відтворення осесиметричного температурного поля та термонапруженого стану кругової пластинки за деформаціямидрукКрайові задачі термомеханіки: Зб наук. пр. – . – Київ: Інститут математики НАН України, 1996, Ч.2. 204с.5с.Анатолій Ясінський
5Оптимізація вертикальних осесиметричних переміщень тонкої круглої пластинки при нестаціонарному тепловому навантаженнідрукМатематичні методи та фізико-механічні поля. — 1997. — Том 40, №3. – 166с.5с.Анатолій Ясінський
6Optimization of thermopressed state of the elastoplastic thermosensitive piecewise-homogeneous solidsдрукSecond World Congress of structural and multidisciplinary optimization. — 1997. — Vol. 2 — 1022p.6c.A. Yasinskii M. Yuzvyak
7Оптимізація керування квазістатичними температурними деформаціями тонкої круглої пластинки.друкМатеріали міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми механіки і математики”. — Львів, 1998.1с.Йосиф Шипка
8Оптимізація керування температурними напруженнями тонкої круглої пластинки.друкВісник ЛДУ. — Серія: Механіко-математична. — 1998. — №50,3.сЙосиф Шипка
9Опеределение осесимметричного температурного поля термонапряженного состояния круглой пластинки по прогибудрукПрикладна механіка — 2001. — Том 37, №87.с.Анатолій Ясінський
10Правові основи Інтернету Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. 2009. Вип. 26. C. 278-284.8.с. 
11Моделювання сучасних політичних процесів. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 9 лютого 2010р.  
12Використання математичних методів у моделюванні міжнародних переговорів Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 31 січня 2011 р.  
13Моделювання міжнародних відносин Матеріали наукової конференції факультетк міжнародних відносин (Львівб 8-9лютого 2011р)  
14Застосування математичних методів в міжнародних відносинах. Матерали Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження  і підготовки фахівців. Травень 2011. 98-102 с.5.с 
15Моделі міжнародних переговорів Вісник ЛНУ. Серія міжнародні відносини. 2012. Вип. 30. C. 87-92.  
16Використання ігрових математичних методів у моделюванні міжнародних
переговорів.
 Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8 лютого 2012р.  
17Проблеми захисту персональних даних. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 6 лютого 2014р.  
18Проблема протидії сучасній кіберзлочинності Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 5 лютого 2015р.  
19Шипка Р. Проблеми безпеки в інформаційному суспільстві. Тези міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки», Львів  15 травня 2015  
20Окремі питання протидії кіберзлочинності. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8 лютого 2016 р.  
21Сучасні концепції протидії кіберзлочинності. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 8 лютого 2017 р.  
22Окремі питання кібербезпеки Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Транскодонна безпека: -правовий, соціально-економічний, гуманітарний та екологічний вибір», Львів, 21 квітня 2017 р.  
23Безпека у кіберпросторі Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки», Львів, 23-24 травня 2017 р.  
24Кібертероризм як засіб міжнародного впливу Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпекові виклики у геополітиці ХХІ століття» (Львів, 23-24 листопада 2017 р.). с142-145  
25Кібертероризм як загроза сучасній міжнародній безпеці. Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози», (Львів, 22-23 березня 2018 р.). с 122-125.  
26Кібербезпека в сучасному світі. Асист. Шипка Р.Й. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин 6 лютого 2019 р.  
      
27Проблема кібербезпеки та захисту критчної інфраструктури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки (Львів, 7 жовтня 2020р.). с. 144-146

 

  
28Сучасні кібердоктрини. Матеріали міжнародної наукової конференції. Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Львів (18-19 грудня 2020). С 158-161

 

  
29Проблеми впровадження цифрової дипломатії Матеріали міжнародної наукової конференції. Криза сучасної системи безпеки: нова карта геополітичних протистоянь. (Львів 16 квітня 2021р.) с,127-130

 

  
30  Матеріали міжнародної наукової конференції. Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. (Львів 3 грудня 2021 року) с. 181-184  

Біографія

Шипка Роман Йосифович народився в місті Львові 15 червня 1969 року. В 1976 – 1986 роках навчався в середній школі №79, яку закінчив зі срібною медаллю. Після школи поступив на математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчання було перерване призовом до радянської армії. У 1989 році продовжив вивчення математичних наук в ЛНУ.

Після випуску з університету у 1993 році поступив до аспірантури у відділі механіки деформівного твердого тіла Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

З 1996 року працював на посаді провідного спеціаліста-програміста при кодифікаційному бюро юридичного факультету ЛНУ. Розробив і впровадив локальну мережу юридичного факультету.

З 2004 року почав викладацьку діяльність асистентом на кафедрі міжнародних відносин й дипломатичної служби факультету міжнародних відносин.

З 2017 року працює на посаді завідувача лабораторії міжнародних інформаційних систем та суспільних комунікацій. По суміснтцтву працює асистентом кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії. Читає курси «Інформаційні системи та технології» та «Системний аналіз». Супроводжує локальну мережу факультету міжнародних відносин та обслуговує комп’ютерне обладнання факультету.

Наукові інтереси та – математичне моделювання, інформаційні системи та технології, інформаційна безпека.

Цікавиться новітніми методами програмування, мережевими технологіями. Серед захоплень – різноманітне майстрування, садівництво. На громадських засадах бере участь в управлінні ОСББ.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!