Інформаційні системи і технології

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148МВР-11Шипка Р. Й.
МВІ-11Шипка Р. Й.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є формування сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду, вироблення навиків ефективного використання сучасних комп’ютерів, мережевого і телекомунікаційного обладнання, використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в професійній діяльності.
Завданнями курсу є:
• формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
• розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
• формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
• знати:
> структуру, принципи функціонування і методики використання сучасних комп’ютерів та комп’ютерних систем;
> критерії вибору найбільш ефективних програмних засобів для розв’язування проблеми;
> методику підготовки ділової кореспонденції програмними засобами;
> способи подання інформації для оперативного аналізу, вивчення тенденцій та прогнозу;
> технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернету та комунікаційних систем.
• вміти:
> працювати з сучасними комп’ютерами в найпоширеніших операційних середовищах;
> працювати з текстовими документами, використовуючи для їх оформлення різноманітні графічні засоби;
> опрацьовувати дані, подані у табличній формі;
> створювати та працювати з Web-сторінками;
> використовувати можливості глобальної мережі Інтернет.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму