Краєвська Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: oksana.krayevska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Європейська інтеграція, історія європейської інтеграції, спільні політики Європейського Союзу, співпраця України та Європейського Союзу, інтеграція України в європейській освітній простір, освітня політика ЄС, політика ЄС у сфері туризму, управління міжнародними проектами.

Курси

Публікації

Монографія:

 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

Методичні рекомендації:

 • Краєвська О.А. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

Статті:

Біографія

В 2001 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Спеціаліст з країнознавства. Перекладач».

У 2002 закінчила магістратуру факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Магістр країнознавства».

Протягом 2002-2006 рр. навчалася в аспірантурі (заочно) факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму» за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді асистента кафедри країнознавства і міжнародного туризму, з 2009 – дотепер – доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка.

Учасник низки міжнародних конференцій та семінарів.

Проходила наукові стажування в Польщі, Болгарії, Австрії, Чехії та Литві:

 • участь в програмі Еразмус+ КА1 – обмін академічного персоналу – Мобільність персоналу для навчання, Інститут політичних наук, Університет Ополе, м. Ополе, Польща, червень 2016 р.
 • наукове стажування у Софійському університеті Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія, квітень 2016 р.
 • наукове стажування в Українському католицькому університеті, м. Львів, лютий-червень, 2016 р.
 • наукове стажування в Інституті досліджень європейської інтеграції Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного співробітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH), м. Відень, Австрія, листопад 2015 р.
 • наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), 01.11.2012 р. – 01.05.2013 р.
 • наукове стажування на факультеті міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чеська Республіка), квітень – липень, 2010 р.
 • наукове стажування в Інституті Міждисциплінарних студій “Artes Liberales” Варшавського університету (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw, м. Варшава, РП) та Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (Pultusk Academy of Humanities, м. Пултуск, РП) в межах програми „Каса ім. Мяновского” (Scholarship for Young Scientists from Mianowski Fund), 21.09.2009 р. по 20.12.2009 р.
 • Наукове стажування в Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (м.Пултуск, Республіка Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці Lot6 (Україна, Білорусія, Молдова), квітень, 2008 р.

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1. Фогел Христина – аспірантка (заочно) четвертого року навчання кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу.
 1. Палич Оксана – здобувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Міжнародно-політичний вимір культурної глобалізації.
 1. Лукач (Базів) Наталія – аспірантка (денна) третього року навчання кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми – захист відбувся 27 лютого 2016 р. на спеціалізованій Вчені раді Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.

Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус, Темпус та Еразмус+.

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Проекти

Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус, Темпус та Еразмус+.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!