Краєвська Оксана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри європейських та регіональних студій, провідний фахівець відділу міжнародних зв'язків / Інституційний координатор програми Еразмус+ в Університеті

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: oksana.krayevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Європейська інтеграція, історія європейської інтеграції, спільні політики Європейського Союзу, співпраця України та Європейського Союзу, інтеграція України в європейській освітній простір, освітня політика ЄС, політика ЄС у сфері туризму, управління міжнародними проектами.

Курси

Публікації

Монографія:

 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

Методичні рекомендації:

 • Краєвська О.А. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

Статті:

 • Malskyy M., Antonyuk N., Gladysh M., Krayevska Regionalism and spillover effects : case of Ukraine / Baltic – Black Sea Regionalism: Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins by Olga Bogdanova and Andrey Makarychev. – Springer, Tartu, 2020. – С. 207-224 (in English).
 • Antonyuk N., Krayevska O. Regional policy of Ukraine in the framework of the EU-Ukraine cooperation, Chelm, – Culture. Politics. International Journal. 2019, vol. 1., 2019. – P. 231-247 (in English).
 • Реформування освітньої сфери в Україні в контексті імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – 400 с. / С.244-245
 • Aнтонюк Н., Краєвська О. Регіональна політика України в контексті виконання угоди про асоціацію із ЄС // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІ. – Луцьк, Терен, 2019. – С. 18-30.
 • Антонюк Н. Краєвська О. Проблема вимушених переселенців як новітній виклик безпеці України // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 22–23 березня 2018 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 187 с. – С. 126-127
 • Краєвська О.А. Горизонтальні політики ЄС у системі спільних політик ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародних відносин – 2017 – Вип. 42. – С. 26-35.
 • Краєвська О. Інтеграція України в європейський освітній простір в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Луцьк, Терен, 2018.
 • Спільні політики Європейського Союзу / Розділ 4 Європейський Союз: політика єдності у різноманітності // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, І. І. Іжнін та ін.; за ред. Маркіяна Мальського, Юрія Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 213-228.
 • Krayevska O. Integration of Ukraine into the European academic mobility network // Changes as a social process / ed. Witold Jedynak, Jozsef Kaposzta, Jaroslaw Kinak. – Rzeszow, 2017. – P. 66-79 (in English)..
 • Antonyuk Nataliya, Krayevska Oksana The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – Poznan, 2017. – P. 25-34
 • Krayevska Oksana, Lukach Nataliya Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego // Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. Redakcja naukowa Pawel Grata, Marek Delong, Pawel Korzeniowski. – Rzeszow, 2016. – P. 42-59.
 • Краєвська О. А. Трансформація моделей формування спільних політик ЄС у компетенції ЄС за Лісабонським договором, Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини, 2016. – C. 70-79.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Польща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС // Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014. Próba bilansu. – Люблін, 2016. – С.
 • Краєвська О., Лукач Н. Міжнародний досвід протидії глобальній проблемі торгівлі людьми // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – № 37-3 (2015): Випуск 37. Частина 3 – С. 82-89.
 • Краєвська О., Лукач Н. Міжнародна торгівлі людьми як загроза національній безпеці України // Міжнародна науково-практична конференція “Україна в умовах трансформації міжнародної безпеки”. – Львів, 201 – С. 17-19.
 • Гладиш М.Л., Краєвська О.А. Балтійський вимір Європейської політики безпеки та оборони / Грані : науково-теоретичний та соціально-політичний альманах. – Дніпропетровськ. Номер 4 (120) квітень – 2015. – С.
 • Antonyuk N., Krayevska O. Ukraine and the EU: problems and perspectives of relations in the framework of the Association Agreement // Security policy at global, European and national levels: considerations – concepts – action. Edited by Pawel Grata and Mark Delong. Ed. University of Rzeszów, 2015 – Р. 96- 111.
 • Краєвська О. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти та науки / O.Краєвська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини – 2014 – Випуск 36. Част. 2 – С. 90-97.
 • Antonyuk N., Krayevska O. Minorities in Ukraine in the context of the European Standards // Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. Edited by Ilona Biernacka-Ligieza, Lestaw Kocwin. – Opole, 2014.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.
 • Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / ed. by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.
 • Краєвська О. Стан та перспективи співробітництва України та ЄС в освітній сфері // Збірник матеріалів ІІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференці «Європейський Союз та Україна: перспективи трансформації двосторонніх відносин» (м. Львів, 25 жовтня 2013 року).- С. 305-308 (тези)
 • Krayevska O., Kyrylych Kh., Syzenko A., Ukraine and European Union: challenges to integrate. – Ekonomisti: International Scientific-Analytical Journal, № 5, 2013. –Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Р. 6 – 18.2013
 • Антонюк Н., Краєвська О. Польський туризм за умов економічної кризи: стан та шляхи подолання // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. № 43, частина ІІ, 2013. – С. 5-12.
 • Antonyuk N., Krajevska O. Rola Polski w realizacji eurointegracyjnych dozen Ukrainy // Ukraina – Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy I spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy. – Poznan, 2012. – S. 101 – 111.
 • Краєвська О., Краєвський І. Україна в контексті глобальної проблеми торгівлі наркотиками (міжнародно-правовий аспект). // «Східна Європа в системі координат (Північ, Південь, Захід, Схід)». Збірник матеріалів ІІІ міжнародної Великої академічної конференції з політології, 25-26 жовтня 2012 р., м. Львів. – 2012. – С. 82-84 (тези).
 • Антонюк Н.В., Краєвська О.А. Сучасні українсько-польські відносини: євроінтеграційний контекст // Od Ugody Hadziackiej do Unii Europejskiej / Від Гадяцької Угоди до Євросоюзу. Tom II. Reset czy kontynuacja? / Перезавантаження чи продовження? // Praca zbiorowa pod redakcja Adama Kulczyckiego, Iwony Sloty, Miroslawa Rowickiego. – Biblioteka Kuriera Galicyjskiego: Warszawa, 2012, T.II. – S. 75-83.
 • Краєвська О. А., Базів Н. М. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності / Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 31. – С. 111-118.
 • Краєвська О., Утко Г. Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 30. – С. 93-103.
 • Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.
 • Krayevska O. Conditions and perspectives of the tourism policy development in the Crimea // Visnyk of the Lviv University. Volume on International Relations. – 2012. – Issue 29. Part 2. – P. 99–106. (in English) / Краєвська О. Стан і перспективи розвитку туристичної політики Криму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 2. – C. 99–106.
 • Краєвська О. Європейська політика сусідства: особливості формування та реалізації / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України – Київ: 2011. – Випуск 3 (56). – С. 54-67.
 • Краєвська О. Освітня політика Європейського Союзу: становлення та механізми реалізації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2011. – вип. 28. – с. 53-66.
 • Краєвська О. Міграційна політика Європейського Союзу: політико-правовий аспект. // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2011. № 5 (79) вересень – жовтень – 2011. – С. 143-148.
 • Антонюк Н., Краєвська О. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи. – Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2011. Випуск 50 (8) – 2011. – С. 684-689.
 • Краєвська О.А. Вплив тероризму на розвиток міжнародного туризму в Україні // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму / Матеріали V міжнародної наукової конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 108-111 (тези).
 • Краєвська О. Концептуальні засади туристичної політики ЄС // Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива. Збірник матеріалів Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 1. – С. 207-210 (тези).
 • Краєвська О. Середземноморська політика ЄС // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 43-45 (тези).
 • Antonyuk N., Krayewska O. The Initiative “Eastern Partnership” of the EU: Balance of Benefits and Loses, (w:) R. Riedel (red.), Central Europe – Two Decades After, Warszawa 2010. – S. 277-290.
 • Krayevska O. European Integration of Ukraine in Ukrainian mass media // Transformacje systemowe w Polsce i innych krajach postkomunistycznych (3). Mass media a polityka / Praca zbiorawa po redakcja Miroslawa Chalubinskiego i Jacka Wojnickiego. – Pultusk, 2010. – S. 337-354.
 • Krayevska Transformation of the EU-Ukraine relations in the process of the EU Enlargement // Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy (II) / pod red. Miroslawa Chalubinskiego. – Pultusk, 2008. – S. 525-543.
 • Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.
 • Краєвська О. Концептуальні засади та інституційні механізми політики Європейського Союзу у сфері туризму: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка — Львів, 2007. — 19 с.
 • Краєвська О. Спільні політики ЄС: дефініції та особливості формування // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 19. – С. 28-33.
 • Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.
 • Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського універ­ситету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 262-271.
 • Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 143-166.
 • Краєвська О. Інституційні механізми політики Європейського Союзу в сфері туризму // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14. – С. 51-58.
 • Краєвська О. Україна – Європейський Союз // Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002. – С. 115-142.

Біографія

В 2001 році закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Спеціаліст з країнознавства. Перекладач».

У 2002 закінчила магістратуру факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Країнознавство» та отримала диплом з відзнакою «Магістр країнознавства».

Протягом 2002-2006 рр. навчалася в аспірантурі (заочно) факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концептуальні засади та інституційні механізми політики ЄС у сфері туризму» за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри країнознавства і міжнародного туризму.

З 2005 по 2009 р. працювала на посаді асистента кафедри країнознавства і міжнародного туризму, з 2009 – дотепер – доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І.Франка.

Учасник низки міжнародних конференцій та семінарів.

Проходила наукові стажування в Польщі, Болгарії, Австрії, Чехії та Литві:

 • участь в програмі Еразмус+ КА1 – обмін академічного персоналу – Мобільність персоналу для навчання, Інститут політичних наук, Університет Ополе, м. Ополе, Польща, червень 2016 р.
 • наукове стажування у Софійському університеті Святого Климента Охридського, м. Софія, Болгарія, квітень 2016 р.
 • наукове стажування в Українському католицькому університеті, м. Львів, лютий-червень, 2016 р.
 • наукове стажування в Інституті досліджень європейської інтеграції Віденського Університету, Австрійське Агентство з міжнародного співробітництва в галузі освіти і досліджень (OeAD-GmbH), м. Відень, Австрія, листопад 2015 р.
 • наукове стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), 01.11.2012 р. – 01.05.2013 р.
 • наукове стажування на факультеті міжнародних відносин Економічного університету (м. Прага, Чеська Республіка), квітень – липень, 2010 р.
 • наукове стажування в Інституті Міждисциплінарних студій “Artes Liberales” Варшавського університету (Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Librales”, University of Warsaw, м. Варшава, РП) та Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (Pultusk Academy of Humanities, м. Пултуск, РП) в межах програми „Каса ім. Мяновского” (Scholarship for Young Scientists from Mianowski Fund), 21.09.2009 р. по 20.12.2009 р.
 • Наукове стажування в Гуманітарній Академії імені Александра Гєйштора (м.Пултуск, Республіка Польща) в межах програми Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці Lot6 (Україна, Білорусія, Молдова), квітень, 2008 р.

Наукове керівництво аспірантами, здобувачами:

 1. Фогел Христина – аспірантка (заочно) кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу – захист відбувся 29 березня 2018 р. на спеціалізованій Вчені раді Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[13447][id]=8887
 1. Лукач (Базів) Наталія – аспірантка (денна) кафедри країнознавства і міжнародного туризму. Тема: Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми – захист відбувся 27 лютого 2016 р. на спеціалізованій Вчені раді Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича http://specrada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[13447][id]=5570

Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус, Темпус та Еразмус+ у Львівському національному унівесриеті імені Івана Франка.

З 2010 р. – член Української асоціації європейських студій, з 2018 р. – член Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції. Упродовж 2017-2019 рр. – старший експерт з питань секторальної політики Програми залучення фахівців Проекту ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (ASSOCIATION4U – A4U).

Є членом ЕК для бакалаврів на факультеті міжнародних відносин та географічному. Здійснюю зовнішнє рецензування студентських бакалаврських та магістерських робіт Національного університету „Львівська політехніка”

Автор понад 45 наукових публікацій.

Проекти

з березня 2020 р. – Керівник секторів супроводу проектів та академічної мобільності відділу міжнародних зв’язків

з 2014 року – Інституційний координатор програми Еразмус+ в Університеті (провідний фахівець 0,5 ставки за сумісництвом відділу міжнародних зв’язків)

2007-2016 рр.- Координатор та співкоординатор проектів Еразмус Мундус та Темпус

Беру участь в реалізації проекту Еразмус+ КА2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP «Переосмислення регіональних студій: Балто-Чорноморський зв’язок», основним завданням якого є розробка та запровадження англомовної магістерської програми «Балто-Чорноморські регіональні студії» (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-2/ongoing-projects/ ; https://bbsr.at.ua/ )

З 2018 року є учасником проекту Програми Жана Моне Еразмус+ 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Західноукраїнський дослідницький центр з європейських студій» (Центр Досконалості імені Жана Моне) (https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/wurces/ ; https://wurces.wixsite.com/english ).

Нагороди

В грудні 2019 р. отримала нагороду голови Львівської обласної державної адміністрації

Нагороджена двома подяками ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю та досягнення в науковій та педагогічній діяльності (2017 р. та 2009 р.).

В жовтні 2012 р. нагороджена грамотою Львівської обласної ради “за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 20-річчя створення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка”.

В травні 2009 р. отримала нагороду та стипендію Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!