Політика ЄС у сфері туризму (англійською мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Краєвська О. А.МВК-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВК-51доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Метою курсу „Політика Європейського Союзу у сфері туризму” є ознайомлення студентів із теоретичними основами формування та діяльності Європейського Союзу, спільних політик ЄС, загалом, та туристичної політики ЄС, зокрема; формування цілісного уявлення у студентів про політику ЄС у сфері туризму, її нормативно-правове регулювання та інституційне забезпечення, а також проблеми та перспективи реалізації туристичної політики ЄС на сучасному етапі, імплементація в державах-членах та співпраця ЄС і України у сфері туризму; формування навичок з практичного використання отриманих знань.

 

Theme 1. The EU policy in the sphere of tourism in the system of the EU common policies.

Theme 2. State regulation of tourism policy.

Theme 3. Institutional and legal mechanisms of formation and implementation of the EU policy in the sphere of tourism.

Theme 4. Trends in the EU policy in the sphere of tourism in the context of contemporary European integration processes.

Theme 5. The European Union and international tourist organizations.

Theme 6. Tourism Policy of Ukraine and cooperation with the EU

 

Student written work on “Tourism policy the EU states”

Plan

Introduction

  1. Features of tourism policy of selected state.
  2. Legal regulation of tourism in selected state.
  3. Institutional structure of tourism policy in selected state.
  4. The main forms of tourism in selected state.
  5. Involvement in the European programs and projects within the EU policy in the sphere of tourism.
  6. Cooperation of Ukraine and selected state in the sphere of tourism.

Conclusions

List of sources and literature

Requirements. 10-15 pages.

Рекомендована література

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

McDonald Marc (ed.) European Community Tourism Law and Policy. – Dublin: Blackhall Publishing Ltd, 2003. – 500 p.

Articles:

Antonyuk Nataliya, Krayevska Oksana The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – Poznan, 2017. – P. 25-34

Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.

Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.

Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.

Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.

Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.

Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.