Спільні напрями політики ЄС

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Краєвська О. А.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820МВК-41доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Метою курсу «Спільні політики ЄС» є формування у студентів компетентностей щодо розуміння історії та сучасного стану європейської інтеграції, спільних горизонтальних і секторальних політик ЄС; У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

– визначення сутності горизонтальних та секторальних політик ЄС;
– сутність, правові та інституційні засади, механізми управління регіональної, соціальної, бюджетної, грошово-кредитної політики ЄС;
– сутність бюджету та грошово-кредитної системи ЄС, призначення і особливості;
– процеси, що відбуваються у сфері освіти та охорони навколишнього середовища ЄС;
– теоретико-методологічні особливості міграційної політики;
– особливості формування та розвитку міграційної політики європейських країн;
– теоретичні аспекти та практичний досвід становлення Спільної аграрної політики ЄС та політики ЄС у галузі рибальства, формування її організаційно-економічного механізму;
– трансформації аграрної політики України в контексті її інтеграції в ЄС;
– особливості здійснення транспортної та енергетичної політики ЄС;

вміти:

– виявляти особливості застосування механізмів та інструментів реалізації горизонтальних політик ЄС;
– використовувати основні механізми та інструменти регулювання регіональної та соціальної політики, бюджетної та грошово-кредитної політики ЄС і основних напрямів їх імплементації для впровадження європейського досвіду на національному рівні;
– уміння досліджувати політико-правові особливостей та інституційні механізми формування та реалізації освітньої політики ЄС в процесі європейської інтеграції та перспектив запровадження Європейського освітнього простору;
– уміння з’ясувати роль ЄС у розв’язанні глобальної екологічної проблеми та особливості охорони навколишнього природного середовища в державах-членах ЄС
– розуміти особливості сучасного стану міграційної політики ЄС;
– робити обґрунтовані висновки щодо удосконалення управління механізму міграційного процесу;
– уміння обґрунтувати необхідність захисту кордонів та запобігання нелегальній міграції.

Рекомендована література

Основна:

 • 1. Конституційні акти Європейського Союзу. Частина 1. – К., 2005.
 • 2. В.Копійка. Т.Шинкаренко. Європейський Союз: історія і засади функціонування. –К., 2012.
 • 3. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К., 2005.
 • 4. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К., 2005.
 • 5. Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі. – К., 2003

Додаткова:

 • 7. Інституційні реформи в ЄС. Аналітичний щоквартальник., 2003, №4
 • 8. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К., 2002
 • 9. Проді Р. Задум об’єднаної Європи. – К., 2002.
 • 10. Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу.
 • 11. О.Шнирков, О.Кузнецов, С.Кульпінський. Європейський валютний союз. К., 2001.
 • 12. Шинкаренко Т. Проблеми розширення Європейського Союзу – цивілізаційний аспект. //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ, 2002. – Вип.37.
 • 13. Шинкаренко Т. Регіональна політика ЄС – проблеми формування й перспективи розвитку. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук. пр. Вип. 45 (Частина ІІ). – К., 2004
 • 14. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. – К., 2007.
 • 15. Дзяд О.В., Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України. – К.,2009.
 • 16. Європейський Союз: економіка, політика, право: енциклопедичний словник. – К., 2011.
 • 17. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі. – 2004.
 • 18. Шинкаренко Т. Роль Ради Європи і Європейського Союзу в активізації міжкультурного діалогу. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук. пр. Вип. 74 (Частина І). –К.:ІМВ,2008. С. 34-38
 • 19. Шинкаренко Т. Фактори реалізації «Східного партнерства» як проекту регіональної інтеграції. Відносини Україна – ЄС у багатополярному світі: стан і перспективи на майбутнє. К.: «Стилос», 2010.
 • 20. Шинкаренко Т. Мовна політика ЄС. Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей. – К.: ІМВ, 2011.
 • 21. Шинкаренко Т. Чинники формування нової моделі євроінтеграційної стратегії України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 97, Частина ІІ. 2011.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму