Європейський Союз: структура, функції, механізми

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Краєвська О. А.МВК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВК-31доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Курс «ЄС: структура, функції, механізми» є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію та культуру Європейського Союзу та народів, що його населяють; історичні, політичні, правові, економічні передумови його становлення та розвитку; сучасні економічні, фінансові, митні, валютні, галузеві програми розвитку; інституції та їх функції; інтеграційні процеси входження України до Європейського Союзу тощо.

Рекомендована література

 

 1. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 2. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
 3. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 1. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 1. Кубів О., Трохимчук С. Європейський Союз як феномен міждержавної економічної і політичної інтеграції. – Львів, 2000.
 2. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 1. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – Київ: Смолоскип, 2002 – 168 с.
 2. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу: Навч. посібник. – К.: Таксон, 2005. – 280 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. European Commission http://ec.europa.eu/index_en.htm
 2. Представництво Європейського Союзу в Україні http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
 3. Представництво України при Європейському Союзі http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu