Еволюція європейських інтеграційних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Краєвська О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Завдання курсу «Історія європейських інтеграційних процесів» ознайомити студентів з історією європейських інтеграційних процесів, загалом, та історією створення, суті, організаційних засад та напрямів діяльності Європейського Союзу як однієї з найбільших світових потуг в системі міжнародних відносин, зокрема.

Враховуючи єдність кордону України з ЄС, історичну, культурно-цивілізаційну, територіальну близькість України та її стратегічний курс на інтеграцію з ЄС аж до набуття повноправного членства, доречною та своєчасною постає потреба знань про Європейський Союз, процеси, які там відбуваються, перспективу їх розвитку для України. Маючи широкі уявлення про об’єднану Європу, Україна та кожен її громадянин може неупереджено та об’єктивно визначити переваги та недоліки інтегрованого з Європою розвитку, сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.

Курс є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію та сутність Європейського Союзу; історичні, політичні, правові, економічні передумови його становлення та розвитку; інтеграційні процеси та співпрацю України та Європейського Союзу, а також проблеми та перспективи європейської інтеграції на сучасному етапі.

Тема 1. Теоретичні засади та особливості європейської інтеграції

Тема 2. Ідеї європейської єдності в історичній перспективі. Чинники єдності Європи

Тема 3. Теоретико-методологічні основи та інституційно-правові механізми приєднання держав до ЄС

Тема 4. Становлення Європейських Співтовариств (1951-1957 рр.)

Тема 5. Перше розширення ЄС (1961-73 рр.).

Тема 6. Розширення ЄС на Південь (1981-1986 рр.).

Тема 7. Четверта хвиля розширення ЄС (1995 р.).

Тема 8. Розширення ЄС на Схід (2004, 2007, 2013 рр.).

Тема 9. Участь України в європейських інтеграційних процесах

Тема 10. Проблеми та перспективи розширення ЄС після 2013 р.

Тема 11. Перспективи членства у ЄС країн Балканського регіону та Туреччини

Тема 12. Європейська політика сусідства

Тема 13. Міграційна політика ЄС в контексті сучасних інтеграційних процесів

Тема 14. Проблеми та перспективи європейської інтеграції на сучасному етапі

 

Самостійна письмова робота на тему: “Країни ЄС (на вибір) в процесі європейської інтеграції”

 План.

 1. Місце країн ЄС (на вибір) в процесі європейської інтеграції.
 2. Особливості приєднання країн до ЄС.
 3. Позиція країн щодо кожної наступної хвилі розширення ЄС.
 4. Сучасне бачення подальших процесів європейської інтеграції (підтримує чи не підтримує розширення ЄС в загальному та по країнах, участь в єврозоні та Шенгенській зоні).
 5. Позиція держави щодо потенційного членства України у ЄС.

Рекомендована література

Методичне забезпечення 

 1. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 2. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.

Рекомендована література

 1.  Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 2. Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
 3. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 4. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 5. Кубів О., Трохимчук С. Європейський Союз як феномен міждержавної економічної і політичної інтеграції. – Львів, 2000.
 6. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 7. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – Київ: Смолоскип, 2002 – 168 с.
 8. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу: Навч. посібник. – К.: Таксон, 2005. – 280 с.