Інноваційні моделі туристичного обслуговування в ЄС ( для геогр.)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Краєвська О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Тема 1. Європейський Союз: поняття та сутність

Тема 2. Державне регулювання туристичної діяльності.

Тема 3. Інституційно-правові механізми формування та реалізації політики ЄС у сфері туризму.

Тема 4. Тенденції розвитку туристичної політики ЄС у контексті сучасних євроінтеграційних процесів.

Тема 5. Європейський Союз та міжнародні туристичні організації.

Тема 6. Туристична політика України та співпраця з ЄС.

 

Самостійна письмова робота на тему:

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

 План

Вступ

  1. Особливості інноваційних моделей туристичного обслуговування в державах на вибір.
  2. Нормативно-правове регулювання туризму в державах на вибір.
  3. Інституційна структура туристичної політики держав на вибір.
  4. Основні види туризму в державах на вибір.
  5. Співпраця держав на вибір з Україною у сфері туризму.

Висновки

Список використаних джерел і літератури

Рекомендована література

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

McDonald Marc (ed.) European Community Tourism Law and Policy. – Dublin: Blackhall Publishing Ltd, 2003. – 500 p.

Статті:

Antonyuk Nataliya, Krayevska Oksana The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – Poznan, 2017. – P. 25-34

Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.

Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.

Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.

Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.

Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.

Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.

Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.