Інтеграція України в європейський освітній простір

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Краєвська О. А.МВК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВК-21доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Тема 1. Інтеграція України в європейський освітній простір : поняття, сутність та особливості курсу.

Тема 2. Європейський Союз як актор міжнародних відносин.

Тема 3. Особливості співпраці ЄС та України.

Тема 4: Освітня політика ЄС.

Тема 5: Болонський процес: поняття, історія, особливості імплементації.

Тема 6: Освітні програми Європейського Союзу.

Тема 7: Освітні програми держав-членів ЄС.

Тема 8: Особливості співпраці України, ЄС та його держав-членів в освітній сфері.

Рекомендована література

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Методичне забезпечення 

 1. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 2. Краєвська О.А. Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

Рекомендована література

 Базова

 1.  Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – 2-е видання, доповнене. – К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 352 с.
 2. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р.Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 871 с.
 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 4. Дзяд О. В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України / Common EU Policies and Their Significance for Ukraine [Текст]: навч.посіб. / О. В. Дзяд, О. М. Рудік // За заг.ред М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка та В. Стрельцова. – К.: Вид-во «Міленіум», 2009. – 668 с.
 5. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М.Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 140 с.
 6. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 7. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.

Інформаційні ресурси

 1. Європейське законодавство – http://europa.eu.int/eur-lex/lex
 2. Офіційний ресурс, присвячений ЄС – http://www.europa.eu.int
 3. Представництво Європейського Союзу в Україні – http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
 4. Представництво України при Європейському Союзі – http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/eu/ua/