Українець Лілія Анатоліївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: liliya.ukrayinets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Міжнародний менеджмент, прямі іноземні інвестиції, ТНК, зовнішньоекономічні зв’язки Китаю, інновації, менеджмент інновацій.

Курси

Публікації

Є автором близько 40 наукових праць, науково-методичних матеріалів, навчальних посібників (у співавторстві).

Посібники та монографії:

    • Українець Л. Економічна експансія Китаю в країни, що розвиваються : монографія / Лілія Українець ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : ПАІС, 2019. – 492 с.

(придбати)

  • Писаренко С.М. Особливості сучасного розвитку світової економіки: курс лекцій / С.М.Писаренко, Л.А.Українець, Л.П. Черняга. – Львів: ЗУКЦ, 2016. – 208 с.
  • Писаренко С.М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України: підручник / С.М. Писаренко, Л.А. Українець. – К. : Знання, 2015. – 398 с.
  • Менеджмент європейської економічної інтеграції. Підручник/ Писаренко С.М., Горін Н.В., Українець Л.А. та ін. /за ред. Писаренко С.М. – Київ: Знання, 2012.

Статті:

Біографія

Протягом 1998 -2003 років навчалася на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — міжнародні економічні відносини.

Протягом 2003 — 2006 рр. навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, а у 2013 році отримала вчене звання доцента.
У 2019 році захистила докторську дисертацію

Проводить заняття з дисциплін: «Міжнародний менеджмент», «Менеджмент міжнародних проектів», «Ціноутворення на світових товарних ринках»».

Брала участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Інститут Європейських, Російських та Євроазійських Досліджень, Школа міжнародних відносин Елліотта, Університет Джорджа Вашингтона, США, Фонд Петрахів, (02/2012 – 05/2012).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!