Сучасні стратегії електронного бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Українець Л. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Група для зв’язку студентів та викладача (Telegram)

Дисципліна «Сучасні стратегії електронного бізнесу» дозволяє опанувати основи ведення глобального електронного бізнесу. Вона зосереджена на ключових концепціях і останніх емпіричних і фінансових даних, які допоможуть зрозуміти і використовувати в своїх інтересах можливості, пропоновані Інтернетом, що різко змінюють спосіб ведення бізнесу і спричиняють великі зрушення у глобальній економіці. Електронний бізнес – це глобальне явище, що зачіпає економічне і соціальне життя у всьому світі.

У лекціях наводяться найостанніші наявні дані, і зосереджується увага на компаніях, з якими ви, ймовірно, стикаєтесь щодня у вашому повсякденному житті, такі як: Uber, Facebook, Google, Twitter, Amazon, YouTube, Pinterest, eBay, WhatsApp, Snapchat тощо. Також ви дізнаєтесь про деякі цікаві стартапи, які можуть бути новими для вас.

Також у дисципліні розглядаються ключові питання в галузі сучасного електронного бізнесу: захист особистого життя, піратство, державний нагляд, кібер-війни, податки на продажі в Інтернеті, захист інтелектуальної власності, і багато іншого.

Знання про електронний бізнес, які ви отримаєте, вивчаючи цю дисципліну, підвищать вашу цінність як професіонала. Ринок праці в електронному бізнесу швидко розширюється. Багато роботодавців очікують від нових співробітників знання основ електронного бізнесу, соціального і мобільного маркетингу, вміння забезпечувати компанії Інтернет-присутність. Будь-яка галузь сьогодні має дотик до електронного бізнесу, принаймні в якійсь мірі. Інформація та знання, які ви отримаєте, вивчаючи цю дисципліну, буде корисною  протягом всієї кар’єри.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • а) сутність, цілі й завдання електронного бізнесу і його методологічні основи;
 • б) роль зовнішнього середовища, його базових складових у електронному бізнесі;
 • в) сутність і етапи стратегічного планування в електронному бізнесі;
 • д) механізм управління електронного бізнесу; сучасні підходи до управління міжнародною конкурентоспроможністю фірми, розробки й реалізації міжнародних бізнес-проектів для електронних ринків;
 • е) сутність технологій комунікації і формування образу фірми на електронному ринку;

вміти:

 • а) застосовувати здобуті знання при розв’язанні практичних питань діяльності фірми у сфері електронного бізнесу;
 • б)застосовувати основні технологічні засоби електронного бізнесу
 • б) аналізувати зовнішнє середовище і визначати напрями розвитку електронного бізнесу;
 • в) застосовувати сучасні методики стратегічного планування й організації діяльності міжнародних фірм, управління міжнародними бізнес-проектами;
 • г) використовувати передовий зарубіжний досвід управління електронним бізнесом у міжнародних фірмах.

Рекомендована література

Базова:

 1.  Маєвська А.А. Електронна комерція і право. Навчально-методичний посібник. Уклад. А. А. Маєвська -Х. :2010. – 256 с.
 2.  Шалева О.І. Електронна комерція – Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
 3. Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. Електронна комерція: Навчальний посібник, – Одеса, 2011
 4. О. О. Зайцева, І. М. Болотинюк. Електронний бізнес. Навчальний посібник – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015

Допоміжна

 1. Nahari H., Krutz R.L. Web Commerce security Design and Development
 2. Harwani M.B. Make an E-commerce Site in a Weekend: Using PHP

Інформаційні ресурси:

 1. Harvard Business School: Higher Education – Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
 2. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
 3. Розвиток бізнесу. Кейси – Доступно з:  http://www.management.com.ua/

Силабус:

Завантажити силабус