Стратегічний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Українець Л. А.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВЕ-51доцент Українець Л. А.

Опис курсу

Вихід України на міжнародні ринки, використання конкурентних переваг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг передбачає ефективне застосування механізмів ефективного стратегічного менеджменту.
Розглядаються значення, мета і завдання стратегічного менеджменту, процес формування стратегії організації, а саме формулювання стратегічного бачення, стратегічного мислення, етапи розробки стратегій. Вивчаються особливості та відмінності функціонування стратегій управління організаціями. Особлива увага приділяється питанням процесу забезпечення реалізації стратегії підприємства: головні переваги, реінжиніринг і структура; бюджети, політики, найкраща практика, системи підтримки і винагороди; культура і керівництво.
Після завершення курсу студент повинен:
знати:
• концепційно-дефініційні основи та аспекти стратегічного менеджменту;
• еволюцію підходів до формування та реалізації стратегій в процесі стратегічного управління підприємствами
• особливості ефективного стратегічного управління, стратегічного бачення та стратегічного мислення;;
• особливості стратегій управління транснаціональними корпораціями.
вміти:
• застосовувати набуті знання та навички до формування та аналізу стратегій управління компаніями;
• здійснювати на практиці основні функції стратегічного менеджменту, а саме стратегічний аналіз, стратегічне організовування, стратегію контролю, стратегію регулятивно-корекційної діяльності;
• оцінювати діючі стратегії підприємств, аналізувати та консультувати процес реалізації стратегічних рішень.

Рекомендована література

1. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент. – К.: “Каравела”, 2012. – 480 с.
2. Бутко М.П. Стратегічний менеджмент. Навч. поcібник. – К.: ЦНЛ, 2019. – 376 с.
3. Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2017. – 224 с.
4. Тертичка В. Стратегічне управління : Підручник. – Київ : “К.І.С.”, 2017. – 932 с.
5. Leinwand P., Mainardi C.R. Strategy That Works: How Winning Companies Close the Strategy-to-Execution Gap Hardcover – Harvard Business Review, 2016. – 288 p.
6. Thompson A.A., Strickland A.J. Strategic Management: Concepts and Cases. – Irwin Professional Publishing, 2012. – 450 p.
7. http://www.management.com.ua/ – портал, присвячений ключовим аспектам сучасного менеджменту та професійного розвитку управлінців.
8. Parrish, David. Strategic Planning: Vision and Success. – Online Course https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/strategic-planning-course/publishingcreative-europe-course?fbclid=IwAR22K4Af-8uL8wlkqp1xiplkqbbZSh7-mHFHm-XJeabJiY1FIa0cCnvhoos

Матеріали

Методичні матеріали:

Стратегічний менеджмент

Горін Н.В. Стратегічний менеджмент. Матеріали лекцій. Електронне видання

Силабус:

Завантажити силабус