Брацук Іван Зіновійович

Посада: доцент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: ivan.bratsuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів доц. Брацука І.З. охоплює: проблеми теорії міжнародного права та права ЄС, методологію порівняльного правознавства, судові системи країн світу.

Курси

Публікації

 • Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу / І. Брацук // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 129-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_2_25
 • Брацук І., Микієвич М. Імплементація права Європейського Союзу у національний правопорядок Великобританії / І Брацук, М. Микієвич // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 28. – С. 113-120. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2011_28_13.
 • Брацук І. З. Механізм імплементації норм права ЄС у національні правопорядки держав-членів // Юридична Україна. – 2009. – №5. – С. 126-131;
 • Брацук І. З. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів // Підриємництво господарство і право. – 2009. – №9. – С.18-22;
 • Брацук І.З. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів // Юридична Україна. – 2009. – №11-12. – С. 122-127;
 • Брацук І.З. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу верховенства права ЄС.- Науково-аналітичний журнал \”Митна справа\”.- книга 1,част.2.- №2(80).- 2012
 • Брацук І.З. Дія регламентів ЄС у національних правопорядках держав-членів.- Щомісячний правовий часопис \”Юридична Україна\”. – №4, с. 84-89.- 2012
 • Брацук І. З. Роль Федерального Конституційного Суду в імплементації права ЄС у національному правопорядку Німеччини //  Митна справа. – №3(81). – 2012 р., книга 2 , частина 2. –  С.191-196
 • Брацук І. З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на прикладі нових держав-членів ЄС  Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2013. – Випуск 115. Частина II. – С.44-50
 • Брацук І. З. Взаимодействие права Европейського Союза с международным и национальным правом государств-членов Молдавский журнал международного права и международных отношений. – 2014. – №2 (32). – ст.88-96
 • Брацук І. З. Теоретико-правові засади імплементації права Європей­ського Союзу в національне право держав-членів : монографія / І.З. Брацук ; за наук. ред. проф. М.М. Микієвича. – Львів, 2016. – 230 с. ~~ Режим доступу https://lnu.academia.edu/IvanBratsuk  
 • Брацук І.З. До проблеми співвідношення міжнародного права та права Європейського Союзу. / І. З. Брацук // Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : монографія / за редакцією В. М. Репецького, В. В. Гутника. – Львів ; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 180 – 197. ~~ Режим доступу: https://lnu.academia.edu/VitalijGutnyk 
 • Брацук І.З. Право Європейського Союзу як правопорядок sui generis в сучасній міжнародно-правовій системі // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / за ред. М. Мальського, Ю. Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 389 – 399
 • Брацук І., Микієвич М. Роль конституційного суду в імплементації права Європейського Союзу в національному праві держав-членів (на прикладі Польщі та Естонії) / Іван Брацук, Михайло Микієвич // Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф.В. Муравйова : монографія / за заг. редакцією К. Смирнової. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 129 – 140
 • І. Брацук, І. Яворська Практика Суду Європейського Союзу щодо принципів захисту персональних даних в Європейському Союзі. – Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”. – 2019. – №47. – С.192-198
 • І. Брацук, М. Микієвич Правовий плюралізм як концептуальна засада розвитку права Європейського Союзу // Український часопис міжнародного права. – 2019. – №4. – С.100 – 105 <> Режим доступу:  ttps://lnu.academia.edu/IvanBratsuk  
 • S. Iasechko, I. Bratsuk, S. Petrechenko, Iryna D. Kazanchuk, R. Liashenko Development of the Doctrine Certain Personal Incorporeal Rigths in European Countries // Journal of Advanced Research in Law and Economics,Vol.11, No4 (2020), p.1169-1174
 • Bratsuk Ivan, Kavin Svyatoslav Legislative principles of information security provision in the European  Union member states // The future decade of the EU law: 8th International Conference of PhD students and Young Researches (8-9 May, 2020), Vilnius University, 2020, p. 18-28
 • Брацук І., Кавин С. Нормативно-правові механізми забезпечення кібербезпеки в нових державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Юридичні науки. – 2021. – №2 (117). – С.30-38
 • V.Gutnyk, I.Bratsuk, S.Burak, A.Zubareva The concept of constitutional pluralism as the fundamental basis for the development of the European Union legal order // Revista de la Universidad del Zulia, Vol. 12 N° 34, 2021, p.361-378
 • Ivan Bratsuk, Sviatoslav Kavyn Regulatory and Legal Enforcement of Cyber Security in Countries of the European Union: The Experience of Germany and France // Teisė. – 2021. – Vol.121. – p.135-147 
 • Stepan Burak, Ivan Bratsuk, Vitalii Gutnyk, Yuliia Petrenko, Iryna Yavorska Direct and indirect effect of European Union directives in the context of European Union Court of Justice decisions //  Revista de la Universidad del Zulia,  Vol. 13 N° 38, 2022, p. 89-106
 • Kseniia Smyrnova, Mykhailo Mykievych, Alla Fedorova, Ivan Bratsuk and Zoryana Makarukha Legal Regulation of Taxation of Transnational Corporations in the European Union // Review of Law & Economics, De Gruyte March 29, 2023, p.1-12
 • Брацук І., Кавин С. Міжнародно-правове забезпечення інформаційної безпеки в рамках ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Юридичні науки. – 2023. – №1 (125). – С.21-26
 • Volodymyr Lysyk, Vitalii Gutnyk, Stepan Burak, Ivan Bratsuk, Iryna Yavorska Current Problems of the Interaction Between International Law and the European Union Law // Revista de la Universidad del Zulia,  Vol. 14 N° 41, 2023, p. 89-106, р.82-93
 • Брацук І. До питання змісту та функціонування механізму імплементації права Європейського Союзу // Актуальні проблеми імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: монографія. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,2023. – с. 21-33
 • Брацук І.З., Мокрецова Є.-С.М., Шушкевич В.С. Правові засади забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань в ЄС та Україні: практичні аспекти // Юридичний науковий електронний журнал, №10,2023. – с.600-607

Біографія

 1999 – 2003  навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобув базову юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Бакалавр права”;

2003 – 2004  навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка де здобув вищу юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Магістр права”;

2005 – 2014 асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2014 – доцент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011 – захистив кандидатську дисертацію у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) на тему: “Імплементація права Європейського Союзу в національних правопорядках держав-членів”;

2014 – присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Доцента кафедри європейського права;

2019 –  експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти галузі за спеціальностями 293 “Міжнародне право” та 081 “Правознавство”;

член Української асоціації міжнародного права;

член Вченої Ради факультету міжнародних відносин;

член Національної асоціації адвокатів України (НААУ), адвокат.

 

Проекти

Участь у міжнародних програмах та стажування:

1 – 8 October, 2012 traineeship at the Faculty of Law, Administration and Economics, Wroclaw University, Poland;

1 November 2014 – 30 June 2015 Erasmus Mundus Action 2 // Post – doctorate research applicant within Erasmus Mundus MID project at Vilnius University (Lithuania), in the field of International and European Law; Title of post-doctorate research project: “Cooperation between European Union Law and National Legislature of Member States”;

06 – 13 June 2016 traineeship at the Faculty of Law and Public Administration, Rzeszow University, Poland

8 – 14 May, 2018 traineeship at the Faculty of Law, Administration and Economics, Wroclaw University, Poland;

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат НА 2023

Сертифікат ЛНУ 2023

Сертифікат МГП 2022

Сертифікат ВМ 2022

Сертифікат MC 2021

Сертифікат АД 2021

Сертифікат НА 2021

Сертифікат НА 2019

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!