Горін Наталія Вікторівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-48

Електронна пошта: nataliya.horin@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Міжнародна економічна інтеграція, зовнішньоекономічна політика, еколого-інноваційний розвиток глобальної економіки, конкурентоспроможність на світових ринках.

Курси

Публікації

Посібники та монографії:

  • 1. Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / М.З. Мальський, Ю.М.Мороз, І.І.Іжнін та ін..; за ред. М.Мальського, Ю.Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 476 с.
  • 2. Український дипломатичний словник / М.З.Мальський, Ю.М.Мороз, О.С.Кучик та ін.; за ред. Мальського М.З., Мороза Ю.М. – 2-ге вид., переробл.і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с.
  • 3. Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / за ред. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 336 с.
  • 4. Менеджмент європейської економічної інтеграції: Підручник / за ред. Писаренко С.М. – К.: Знання, 2012. – 373 с.
  • 5. Горін Н. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. / Н.В. Горін. – К.: Знання, 2008. – 330 с.
  • 6. Горін Н.В. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією: досвід Польщі: Монографія. / Н.В.Горін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 192 с.
  • 7. Horin N. Kształtowanie systemu regulacji handlu międzynarodowego artykułów rolnych na Ukrainie // Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce: Badania naukowe / Pod red. M.Janoś-Kresło i I.Hrabyńskiego. – Kielce, 2006. – S. 101-112.
  • 8. Горін Н. Формування системи регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні // Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С. 139-151.
  • 9. Регулювання світової економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.І.Мокій, М.Д.Янків, Т.П.Яхно, Н.В.Горін – Львів: Вид-во ЛКА, 2004. – 204 с. (особисто підготовлені розділи: Генеральна угода з тарифів і торгівлі. Світова організація торгівлі. Міжнародне нетарифне регулювання світогосподарських зв’язків.)

Статті:

Біографія

   У 1998 році з відзнакою закінчила факультет міжнародного бізнесу та менеджменту Тернопільської академії народного господарства, спеціальність — міжнародна економіка. У 1998-2003 рр навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією в країнах Центральної і Східної Європи». У 2010 році присуджене вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.  З 2001 року працює на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка: спочатку на посаді асистента, а згодом – доцента.

   Є членом спеціалізованої вченої ради К 35.051.21 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини».

   Проводить заняття з дисциплін: «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Організація зовнішньоекономічних операцій», «Світова економіка», «Міжнародна логістика».

   Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

– Стипендійна Програма ім. Лейна Кіркланда, Варшавський Університет Природничих Наук, Варшавський університет, Польща, вересень 2006 р. – червень 2007 р.;

– Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі, Варшава, Польща, березень-квітень 2007р.;

– Національна стипендійна програма уряду Словацької Республіки, Економічний університет в Братиславі, Словаччина, вересень 2011 р. – липень 2012 р.;

– Програма Еразмус Мундус, Проект ALRAKIS II, Варшавський Університет Природничих Наук, Польща, вересень 2015 р. – липень 2016 р.

   Автор та співавтор понад 60 наукових праць, у тому числі 5 посібників та 3 монографій.

 Рецензент наукового журналу «Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie“ (Польща).

  Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації.

e-mail : nataliya.horin@lnu.edu.ua

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!