Менеджмент і маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Горін Н. В.МВЕ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332МВЕ-21доцент Горін Н. В.

Опис курсу

В програмі курсу «Менеджмент і маркетинг» розглядається еволюція менеджменту у людській цивілізації, основні функції, школи та представники теоретичного і практичного менеджменту, а також основні принципи та концепції маркетингу, сегментації та позиціонування.

Рекомендована література

Кравченко В.О. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 2012 р. – 211 с.
Назарчук, Т. В. Менеджмент організацій: навчальний посібник для студ. Вищ. Навч. Закл. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ: ЦУЛ, 2016. – 560 с.
Парсяк, В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології: підручник. – Херсон: ОлдіПлюс, 2015. – 326 с.
Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. Management. – New York: Harper & Row, 1988. – 777 p.
Kotler, Ph. On Marketing. – Simon & Schuster, 2001. – 272 p.
Kotler, Ph. Marketing Essentials. – Prentice Hall, 1984. – 736 р.
Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan I. Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. – New Jersey: John Wiley&Sons, Inc., 2010.
Цивільний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
Господарський кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Закон України „Про господарські товариства” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text
Закон України „Про колективні договори і угоди” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
Закон України „Про підприємництво” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
Закон України „Про обмеження монополізму і недопущення несумлінної конкуренції у підприємницькій діяльності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2132-12#Text.
Закон України „Про інформацію” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
Закон України „Про оплату праці” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України «Про зайнятість населення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
Кодекс законів про працю України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Силабус:

Завантажити силабус