Світова економіка

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Писаренко С. М.МВЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2МВЕ-11професор Писаренко С. М.
МВЕ-21професор Писаренко С. М.
МВБ-11доцент Горін Н. В.

Опис курсу

Мета: розглянути процеси, які відбуваються у цілісній, диверсифікованій, багаторівневій ієрархічній системі, що охоплює сукупність міжнародних форм науки, техніки і виробництва, обігу різноманітних товарів та послуг.

Завдання:

 • сформувати в студентів ясні уявлення про сутність світової економіки;
 • дати наукове уявлення про теорію формування світової економіки;
 • розглянути сучасні тенденції розвитку світової економіки;
 • розглянути глобальні проблеми сучасності;
 • навчити студентів проводити паралелі між економікою України й закордонних країн за допомогою аналізу макроекономічних моделей і особливостей розвитку національних господарств.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості формування сучасної світової економіки, її суб’єкти;
 • про структуру світового господарства, її склад, механізми його регулювання;
 • сучасні тенденції розвитку світової економіки;
 • зміст і тенденції розвитку глобалізаційних процесів;
 • показники економічного розвитку країн, фактори, що їх визначають;
 • основні світові центри, їхню взаємодія й протиріччя в умовах поступального розвитку економічної глобалізації;
 • форми, рівні, типи та стани розвитку міжнародної економічної інтеграції;
 • роль транснаціональних корпорацій у глобалізації сучасного світу;
 • роль міжнародних організацій у регулюванні економічного розвитку світової економіки;

вміти:

 • аналізувати положення країн на основі макроекономічних показників;
 • аналізувати основні соціально-економічні процеси у світовій економіці, проводити прогноз економічної динаміки;
 • оцінювати наслідки інтеграційних процесів у світовій економіці;
 • оцінювати місце і роль економіки України в системі світового господарства;
 • проводити аналіз складних економічних відносин України з сусідніми державами, і торговельними партнерами й визначати стратегічні й тактичні позиції в перспективному плані.

володіти:

 • навичками дослідження змісту, структури й основних тенденцій розвитку сучасного національного й світового господарства;
 • способами розрахунку основних мікро- і макро- показників економічного розвитку.

Рекомендована література

1. Світова економіка: підручник/під редак проф. А.Філіпенко.-К.:Либідь,2007
2. Мокій А.І., Янків М.Д.,Яхно Т.Л. Регулювання світов економіки: навчально – методичний посібник.-Львів,2004 .
3. Дністрянський М.С. Геополітика. Навчальний посібник.-Львів.2011
4. Поляченко В.А., Паливода К.В.,Гайдуцький П.І. Світова іпотечна криза.-К.,2008
5. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України – К.,Лотос, 152 с.
6. Писаренко С.М. Особливості сучасного розвитку світової економіки / Курс лекцій.- Львів,ЗІКЦ,2016 .
7. Козак Ю.Г. Світова економіка.-К.,2010
8. Рут Ф.,Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.-К.: Основа,1998
9. Леоненко П.М.,Черепніна О.І.Сучасні економічні системи Навч.посібник.-К:,Знаня,2000
10. Менеджмент європейської економічної інтеграції. Під ред. С.Писаренко.-К.: Знання,2012

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус