Міжнародна логістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Горін Н. В.МВЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820МВЕ-41доцент Горін Н. В.

Опис курсу

 Вихід України на міжнародні ринки, використання конкурентних переваг, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг передбачає ефективне застосування міжнародної логістики суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

   Розглядаються значення, мета і завдання міжнародної логістики, відмінності функціонування логістичних систем на міжнародному, національному, глобальному та регіональному рівнях. Вивчаються особливості світового ринку логістичних послуг. Особлива увага приділяється бар’єрам на шляху міжнародної логістики та проблемам міжнародної логістики, з якими стикаються як вітчизняні, так й іноземні суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • концепційно-дефініційні основи та аспекти міжнародної логістики,
 • особливості логістики на міжнародному, глобальному та регіональному рівнях
 • особливості логістичних стратегій транснаціональних корпорацій.

вміти:

 • застосовувати набуті знання та навички до аналізу міжнародної логістичної діяльності в глобальному та регіональному вимірі,
 • визначити місце та завдання України у світовій та європейській транспортно-логістичній інтеграції,
 • координувати міжнародні матеріальні потоки

Рекомендована література

 1. Олійник Я.Б. Міжнародна логістика: Навч. посібн. / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов – К.: Обрії, 2011. – 540 с.
 2. Логістика: Навч. посіб. / О.В. Горбенко. — К. : Знання, 2014. — 315 с.
 3. Крикавський Є. Логістичні системи: навч.посібник / Є.В. Крикавський, Н.В. Чорнописька — 2-е вид. — Львів: Видавництво НУ Львівська політехніка, 2012. — 312 с.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібн. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова та ін.; за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.А. Зайця. – 4-тє вид., перероб. та доп. – К.: Освіта України, 2012. – 272 с.
 5. Новак В.О. Зовнішньоекономічна діяльність: Підручник / В.О.Новак, Т.Л.Мостенська, Г.С.Гуріна, О.В.Ільєнко. – К.: Кондор, 2012. – 552 с.
 6. Тридід О.М. Логістика: Навч. посібн. / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова – К., 2008. – 566 с.
 7. Джонсон Д.С. Современная логистика: Пер. с англ. / Д.С. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л.Вордлоу, П.Р. мл. Мэрфи – 7-е изд. – М.: Вильямс, 2002. – 624 с.

 

Матеріали

Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу

Силабус:

Завантажити силабус