Зарума Олена Романівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: olena.zaruma@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Прагматика політико-правового дискурсу, когнітивна лінгвістика, переклад і міжкультурна комунікація.

Курси

Публікації

I. Наукові праці

Тези

 • 1. Studying Conversational Patterns. // Викладання англійської мови в Україні. Тези міжнародної лінгвістичної та методологічної конференції IATEFL. Львів, 1995. – С. 180-181.
 • 2. How to Overcome Communication Difficulties. // New Strategies and Practices in TESOL. Тези першої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1996. С. 118.
 • 3. Використання відео на заняттях з іноземної мови. // Multimedia in Foreign Language Teaching. Тези доповідей наукової конференції – Київ, 1997. С. 63. (співавторство)
 • 4. Types of Clichés in Official Documents of International Organizations. // The Art and Science of TESOL. Тези другої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1997. С. 44.
 • 5. Language as a Means of Marshalling Political Support and Opposition. // Multiplicity and Diversity of TESOL Experiences. Тези другої української національної конференції TESOL.Вінниця, 1998. С. 144-146.
 • 6. Функціональні особливості міжнародно-правової термінології. // Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Тези третьої міжнародної наукової конференції Львів, 1998.С. 76-77.
 • 7. Titles of political and legal agreements // TESOL Ukraine: XXI century perspectives. Тези четвертої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1999. С. 127-128.
 • 8. Питання кореляції суспільно-політичної та політологічної лексики // Актуальні питання державного будівництва і подолання кризових явищ у суспільстві. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького складу. Київ, 1999. С. 162-163.
 • 9. Some Syntactic Peculiarities of International Law Documents // Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond. Тези п’ятої української національної конференції TESOL. Вінниця, 2000. С. 159.
 • 10. Прагматико-комунікативна спрямованість текстів міжнародних договорів // Міжнародні відносини: політичні, правові, кономічні і лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2010. С. 314-318.
 • 11. Домінантний характер номінативних структур у текстах міжнародних договорів // Міжнародні відносини: олітичні, правові, економічні і лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2011.С. 152-154.
 • 12. Міжфразові зв’язки як механізм реалізації когерентності тексту // Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2012. С.122-124.
 • 13. Типи законодавчих норм та особливості їх реалізації у текстах міжнародних договорів // Materials of International Scientific and Practical ConferencePerspective Trends in Scientific Research”. Bratislava, Slovak Republic. 2015. Vol 2.C 65-67.

Статті

 • 14. Лексика англомовних політологічних текстів (на матеріалі міжнародних угод) // Іноземний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів: “Світ”, 1998. С. 190-196.
 • 15. Генезис, контрастивна семантика та детермінація політологічних понять // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 1999.Вип. 1. С. 433-440.
 • 16. Лексико-семантичні особливості текстів міжнародних договорів // Іноземна філологія. Львів, 1999. Вип. 111. С. 144-149.
 • 17. Архітектоніка міжнародних договорів: синтактико-когнітивні аспекти // Іноземна філологія. Львів, 2001. Вип. 112. С. 224-231.
 • 18. Тексти міжнародних договорів у структурі політологічної літератури: теоретичні питання, детермінація понять // Філологічні студії. –2001.Вип. 2. С. 51-60.
 • 19. Мовний стиль, комунікативні завдання та прагматика текстів міжнародних договорів // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. С. 266-272.
 • 20. Семантика, дистрибуція та актуалізація договірної лексики у текстах міжнародних договорів // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород, 2006. – Вип. 4. С. 303 -313.
 • 21. Договірна лексика у дієслівних словосполученнях як конструкт спеціальних стандартів (на матеріалі текстів міжнародних договорів) // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – 2008. – Вип. 106. С. 158-166.
 • 22. Зарума О. Р. Когнітивний характер структурування основних положень текстів міжнародних договорів / О. Р. Зарума // Нова філологія. – 2011. – № 44. – С. 56-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_44_16.
 • 23. Communicative and Pragmatic Peculiarities of the Texts of International Agreements // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia. – 2015. Vol.3. No.4. – С. 139-143.

Переклади

 • 24. Tutorials: Technology of Formulated Preparations in Pharmacy. Переклад Курсу занять зі спеціальності “Технологія препаратів у фармації” для студентів третього курсу фармацевтичного факультету Львівського державного медичного університету. Львівський державний медичний університет. – Львів, 2002. 93 с.
 • 25. R.Lesyk, B.Zemenkovsky Synthesis and Anti-inflammatory Activity of Some 2Arylamino-2 Thiazoline 4 ones. Acta Poloniae Pharmaceutica. // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. Vol. 60. 2003. N 6. P. 457-466.
 • 26. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Переклад навчального посібника. Львів, Астролябія, 2005. – 520 с.
 • 27. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Переклад навчального посібника. Львів, Астролябія, 2006. – 702 с.

II. Навчально-методичні праці

Програми

 • 28. Англійська мова як перша іноземна. Програма курсу для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 1999. – 32 с. (у співавторстві з Козак Т.М.)
 • 29. Англійська мова як перша іноземна. Програма курсу для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 23 с.
 • 30. Іноземна мова. Вимоги до підсумкового іспиту з першої іноземної мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 16 с. (у співавторстві з Бик І.С.)
 • 31. Англійська мова як перша іноземна. // Програми курсів та плани практичних і семінарських занять. – Львів, 2005. – С. 5-14.
 • 32. Англійська мова як перша іноземна. // Програми курсів та плани практичних і семінарських занять. – Львів, 2008. – С. 9-23.
 • 33. Вимоги до підсумкового іспиту з першої іноземної мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 16 с. (у співавторстві з Бик І.С.)
 • 34. Програма навчальної дисципліни 3.19 Іноземна мова. // Програма навчальної дисципліни 3.19 Іноземна мова напрямів підготовки 6.030201 MB, 6.030202 МП, 6.030203 МЕВ, 6.030204 МІ, 6.030205Кр, 6.030206 МБ факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 16 с.
 • 35. Програма навчальної дисципліни 3.20 Іноземна мова. // Програма навчальної дисципліни 3.20 Іноземна мова напрямів підготовки 6.030201 факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 30 с.

Навчально-методичні розробки

 • 36. Англійська мова. Методичні вказівки для студентів філософського факультету. – Львів: ЛДУ 1998. – 32 с. (у співавторстві з Маркелова С.П.)
 • 37. Places: Location and Sightseeing. Методична розробка для проведення занять з теми “Places: Location and Sightseeing” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 60 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)
 • 38. Education. Методична розробка для проведення занять з теми “Education” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 69 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)
 • 39. Meals and Diet Методична розробка для проведення занять з теми “Meals and Diet” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2005. – 91 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)
 • 40. Weather and Natural Calamities. Методична розробка для проведення занять з теми “Weather and Natural Calamities” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 104 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)
 • 41. Appearance, Character and Personality. Методична розробка для проведення занять з теми “Appearance, Character and Personality.” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 114 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)
 • 42. Grammar Practice: Articles. – Львів, 2011. – с. 43.
 • 43. Grammar Practice: Nouns. – Львів, 2011. – с. 43.
 • 44. Grammar Practice: Adjectives. – Львів, 2011. – с. 41.
 • 45. Grammar Practice: Adverbs. – Львів, 2011. – с. 44.
 • 46. Grammar Practice: Pronouns and Conjunctions. – Львів, 2011. – с. 46.

Посібники

Біографія

Філолог-германіст, перекладач, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач секції англійської мови.

1994 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
1992–94 – учитель англійської мови СШ 18 м. Львова.
З 1994 викладає на факультеті міжнародних відносин.
З 1998 – завідувач секції англійської мови кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
З 1999 викладає в Інституті післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

2001 року захистила дисертацію “Англійська лексика текстів міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості”.
Автор понад 50 праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!