Пик Світлана Мирославівна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: svitlana.pyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: історія міжнародних відносин, таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах, аналіз зовнішньої політики.

Курси

Публікації

Монографії:
1. США – Велика Британія: “особливі відносини”. – К.: Знання, 2006. – 283 с.
2. Challenges and Prospects of the Implementation of Political, Historical, Philosophical, and Sociological Research Amidst Digitalization: Scientific Monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. 84 p. (as a co-author of Section 5. “Personal Factor” Influence on the Foreign Policy Decision-Making in the President George W. Bush Administrations. P. 58–77).

Навчальні посібники:
1. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах. – Львів: ЛНУ, 2012. – 514 с.
2. Зовнішньополітичні доктрини і стратегії: навч. посіб. / М. Г. Капітоненко, Г. М. Перепелиця, С. П. Галака та ін.; за ред. Г. М. Перепелиці. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2021. 420 с. (як співавтор).

Підручники:
1. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах. – Львів: ЛНУ, 2017. – 492 с.
2. Міжнародні конфлікти. – Львів: ЛНУ, 2019. – 450 с. (у співавторстві з І. Іжніном, К. Поліщуком).

Статті:
1. Оцінка варіантів розвитку США на основі узагальнення ретроспективної інформації. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 4. – Львів, 2001. – С. 188–194.
2. Початки “особливого” партнер¬¬ства США і Великобританії. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 5. – Львів, 2001. – С. 71–78.
3. Становлення “особливих відно¬син” США і Велико¬британії у повоєн-ний період. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 6. – Львів, 2001. – С. 64–70.
4. США та Велико¬британія у боротьбі проти міжнародного тероризму (XXI ст.). – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 7. – Львів, 2002. – С. 27–30.
5. Критичний період в англо-американ¬ських стосунках та їх відновлення після Суецької кризи. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 9. – Львів, 2002. – С. 6–10.
6. Англо-американське партнерство епохи Р.Рейгана і М.Тетчер. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 11. – Львів, 2004. – С. 12–15.
7. Сутність “особливих відносин” США і Великобританії як феномену між¬¬держав¬них взаємин. – Європейські перспективи. – № 1. – 2004. – С. 10–15.
8. Особливі відносини” США і Великобританії: ядерний аспект. – Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 45. Ч. II. – К.: Вид-во КНУ, 2004. – С. 80–84.
9. Співробітництво США і Великобританії в іракській кампанії 2003–2004 років. – Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – Вип. 50. Ч. I. – К.: Вид-во КНУ, 2004. – С. 274–277.
10. “Особливі відносини” США і Великобританії у 90-х роках ХХ ст. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 15. – Львів, 2005. – С. 91–96.
11. Військово-політичне співробітництво Німеччини з Організацією Українських Націоналістів. Батальйони українських націоналістів “Роланд” і “Нахтігаль” (у співавторстві з А. Тріскою). – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 23. – Львів, 2007. – С. 103–110.
12. Організація роботи російської розвідки напередодні Першої світової війни (у співавторстві з В. Панасюком). – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 27. – Львів, 2010. – С. 46–51.
13. Німеччина у міжвоєнний період: відновлення статусу великої держави (у співавторстві з О. Феденком). – Міжнародні відносини: Теорія і практика. – Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Львів, 2011. – С. 37–44.
14. Науково-технічна розвідка на службі державних інтересів: історичний аспект. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 30. – Львів, 2012. – С. 128–133.
15. Розвідувальна підготовка Німеччини до війни проти СРСР. – Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 31. – Львів, 2012. – С. 9–17.
16. Військово-морська стратегія КНР: сутність політики “острівних оборонних ланцюгів” (у співавторстві з Р. Д. Федівим). – Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б. та ін. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 5. – С. 261–274.
17. Розвідувальна діяльність у сучасному світі та її пріоритети // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 32. – Львів, 2013. – С. 70–76.
18. Перл-Харбор: успіхи і прорахунки японських та американських розвідслужб // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 33. – Львів, 2013. – С. 99–105.
19. Дипломатія європейських держав у період Семилітньої війни 1756–1763 рр. – Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б. та ін. – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 8. – С. 392–409.
20. Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни: вплив “особистісного чинника” на прийняття зовнішньополітичних рішень (у співавторстві з К. В. Поліщуком). – Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць / Наук. ред. Канцелярук Б. та ін. – К.: КиМУ, 2015. – Вип. 10–11. – С. 418–442.
21. Види таємної дипломатії та особливості їхнього функціонування у міжнародних відносинах (у співавторстві з Д. А. Костюком). – Вісник Донецького національного університету. Серія політичні науки. – Вінниця, 2016. – С. 48–52.
22. “Особливі відносини” США та Великої Британії: розвідувальна сфера // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 42. – Львів, 2017. – С. 117–122.
23. “Геометрія” міжнародних відносин крізь призму “особливих відносин” США та Великої Британії (у співавторстві зі С. Дюг) // International Relations Review. – 2019. – Vol. 2, N 2. – P. 8–20.
24. Фолклендська війна 1982 р. крізь призму “особистісного чинника” // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 46. – Львів, 2019. – С. 72–87.
25. “Особистісний чинник” у процесі прийняття зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента Дж. Буша // Економіка та держава. Серія Політологія. – 2020. – № 2 (2). – С. 45–50.
26. Brexit і концепція «Глобальної Британії» // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 48. – Львів, 2020. – С. 71–88.
27. Вплив “особистісного чинника” на прийняття зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента Б. Обами // Політикус. – 2021. – Вип. 4. – С. 105–109.
28. Вплив особистісного чинника на ухвалення зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента США В. Клінтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія міжнародні відносини. – 2021. – Вип. 54 (2). – С. 9–14.
29. Вплив «особистісного чинника» на прийняття зовнішньополітичних рішень в адміністрації президента Д. Трампа // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2022. – Вип. 41. – С. 151–162.
30. Зовнішня політика адміністрації президента Д. Трампа на Близькому Сході (специфіка прийняття рішень) // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2022. – Вип. 42. – С. 304–311.

Науково-популярні видання:
1. Leopolis Consulari. Сторінками історії консульського Львова. – Львів: Літопис, 2013. – 276 с. (як співавтор)

Енциклопедичні видання:
1. Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: Знання, 2011. – 495 с. (як співавтор)
2. ENCYCLOPAEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 1: А – К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с. (як співавтор).
3. Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 814 с. (як співавтор).
4. ENCYCLOPAEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 2: Л – Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. (як співавтор).
5. Дипломатичний словник / за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 904 с. (як співавтор)

Методичні вказівки:
1. Аналіз і прогнозування зовнішньої політики. – Методичні вказівки і рекомендації до навчального курсу. – Львів: ЛНУ, 2006. – 16 с.
2. Дипломатія і розвідка. – Методичні вказівки і рекомендації до навчального курсу. – Львів: ЛНУ, 2007. – 45 с.
3. Аналіз і прогнозування зовнішньої політики. – Методичні вказівки і рекомендації до навчального курсу. – Львів: ЛНУ, 2014. – 36 с.

Матеріали виступів на конференціях:
1. Вплив розвідувальної діяльності Прусії на зовнішню політику держави (XIX ст.) / Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. – 2010. – 5–8 лютого. Львів: ЛНУ, 2010. С. 14–19.
2. Особливості роботи німецької розвідки під час Першої світової війни / Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – 8–9 лютого. Львів: ЛНУ, 2011. С. 8–10.
3. Розвідувальна діяльність держав Антанти у ході Першої світової війни / Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 30 січня. Львів: ЛНУ, 2012. С. 13–15.
4. Политические предпосылки военных операций США в Афганистане и Ираке в контексте деятельности разведывательных служб. – Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина ХХ – начало XXI в.): материалы Международной научно-практической конференции. Витебск. 25–26 апреля 2013 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: А. П. Косов и др. Витебск: УВГУ имени П. М. Машерова, 2013. С. 117–121.
5. Дипломатическая и разведывательная подготовка Германии накануне Второй мировой войны. – Победа – одна на всех: материалы Международной научно-практической конференции. – Витебск. – 24 апреля 2014 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: А. И. Жук и А. А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. С. 28–30.
6. Тайная дипломатия Германии на завершающем этапе Второй мировой войны. – Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало XXI в.): материалы II Международной научно-практической конференции. – Витебск. – 23–24 апреля 2015 г. / Витебский гос. ун-т; редкол.: А. П. Косов и др. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2015. С. 127–131.
7. Таємна дипломатія: характеристика поняття та його складових (на прикладі Німеччини). – Развитие науки в XXI веке: Сборник статей по материалам VIII Международной заочной научно-практической конференции. – Харьков. – 28 ноября 2015 г. / Харьков: Научно-информационный центр “Знание”, 2015. С. 140–143. (у співавторстві з Костюком Д. А.).
8. Личностный фактор во внешней политике США: специфика исследования // Актуальные вопросы изучения и преподавания истории, социально-гуманитарных дисциплин и права: материалы междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию исторического факультета ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск, 26–28 апреля 2018 г. / Вит. гос. ун-т ; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. С. 19–21.
9. Влияние “личностного фактора” на принятие внешнеполитических решений накануне Первой мировой войны (на примере Австро-Венгрии и Германии) // Первая мировая война и становление Версальско-Вашингтонской системы международных отношений: материалы междунар. науч.-практ. конф. к 100-летию Великой войны 1914–1918 гг., Витебск, 18–20 октября 2018 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2018. С. 15–18.
10. Тайная дипломатия в аргентинско-британском споре из-за Фолклендских островов // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало XXI в.): материалы IV Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 мая 2019 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А. П. Косов (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. С. 148–152.
11. “Личностный фактор” во внешней политике администрации Дж. Буша (на примере подготовки операции “Буря в пустыне”) // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: материалы V Международной научно-практической конференции, Витебск, 21–22 мая 2020 г. / Витеб. гос. ун-т; редкол.: А. П. Косов (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. С. 113–118.
12. Доктрина Р. Чейні у контексті глобальної війни проти тероризму // Сучасні міжнародні конфлікти: від регіонального протистояння до глобального суперництва: матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 18–19 грудня 2020 р.). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 87–90.
13. Колективна безпека у політичному світогляді Вудро Вільсона. – Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей: Випуск 29 (Тернопіль, 10 лютого 2021 р.). Тернопіль, 2021. С. 72–74. (у співавторстві з А. Ковач).
14. США та війна в Афганістані: еволюція підходів та їхні наслідки. – Матеріали міжнародної наукової конференції “Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва”. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. 3 грудня. С. 116–120.
15. “Особистісний чинник” у сучасних міжнародних конфліктах / Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 16 грудня 2022 р.) / Мальський М. З., Кучик О. С., Вовк Р. В. Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 80–83.
16. Рада Безпеки ООН і питання членства Російської Федерації / Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 20 грудня 2023 р.) / Упорядники: Мальський М. З., Кучик О. С., Вовк Р. В. Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2023. С. 178–180.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (2001), аспірантуру (2004). Захистила кандидатську дисертацію на тему “Особливі відносини” США та Великобританії: сутність, еволюція, сучасний стан” (2004). У 2003–2008 – асистент, а з 2008 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Стажувалася у Варшавському і Віденському університетах, Бард коледжі при Університеті штату Нью-Йорк (США), Університеті Лаваля (м. Квебек, Канада).

Нагороди

  • Лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам. Львів, 2012.
  • Призер (3 місце) конкурсу “Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2012–2013 навчального року” за навчальний посібник “Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах” (листопад 2013 р.).
  • Призер (3 місце) конкурсу “Найкращий навчальний підручник гуманітарного напряму 2017–2018 навчального року” за навчальний підручник “Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах” (жовтень 2018 р.).
  • Номінована на щорічну премію Rosina Chia за відмінне викладання міжнародного навчального курсу “Global Understanding”, запровадженого й адміністрованого Університетом Східної Кароліни, США (травень, 2019).
  • Переможець конкурсу “Найкращий навчальний підручник гуманітарного напряму 2018–2019 навчального року” за навчальний підручник “Міжнародні конфлікти” (у співавторстві з І. Іжніном, К. Поліщуком) (жовтень 2019 р.).
  • Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багатолітню сумлінну працю, значні здобутки у навчанні та вихованні студентської молоді, вагомий внесок у науково-методичну роботу факультету міжнародних відносин та з нагоди 30-річчя факультету (Львів, 20 грудня 2022 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!