Розвідувальне співтовариство США та Канади

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Пик С. М.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732МВР-41доцент Пик С. М.

Опис курсу

Унікальний спецкурс на теренах України, який слухають студенти за спеціалізацією «Країни Північної Америки». Спрямований на ознайомлення зі системою роботи американської розвідки – найпотужнішої розвідки у світі. Викладення матеріалу побудовано хронологічно: від зародження американської розвідки і роботи перших спецслужб – до практично поточної розвідувальної діяльності США (наскільки це дають змогу відкриті джерела інформації). Основну увагу приділено процесу становлення Розвідувального співтовариства США, а саме його провідних складових: CIA, BIR, FBI, NSA, DIA. У межах курсу наголос зроблено на аналізі установчих документів розвідувальних організацій США, вивченні їхньої внутрішньої структури та основних завдань, а також на діяльності крізь призму відомих таємних операцій.
Мета і завдання курсу: сформувати у студентів цілісне уявлення про діяльність Розвідувального співтовариства США, специфіку його роботи загалом та складових частин зокрема, виробити розуміння сутності американської розвідки та її тісної пов’язаності з державною політикою найвищого рівня, а також вміння розрізняти успіхи і недоліки у роботі розвідки з огляду на поширену політизацію.
Для кращого засвоєння матеріалу студентам пропонуються різноманітні творчі завдання, зокрема аналітична робота з оригінальними документами, з архівними джерелами, відтворення таємних операцій спецслужб (психодрама).

Рекомендована література:

• Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах. Львів, 2017.
• Bamford J. The Puzzle Palace. A Report on America’s Most Secret Agency. N. Y.: Penguin Books, 1983.
• Grose P. Gentleman Spy. The Life of Allen Dalles. Boston; N. Y.: Houghton Mifflin Company, 1994.
• Kilmeade B., Yaeger D. George Washington’s Secret Six. The Spy Ring that Saved the American Revolution. N. Y.: Sentinel, 2013.
• Pillar P. R. Intelligence and U. S. Foreign Policy. Iraq, 9/11, and Misguided Reform. N. Y.: Columbia University Press, 2011.
• Richelson J. The U.S. Intelligence Community. Oxford: Westview Press, 1995.
• The Cold War 1945–1991. Resources: Chronology, History, Concepts, Events, Organizations, Bibliography, Archives / ed. by B. Frankel. Detroit; Washington, D. C.; London: Gale Research Inc., 1992.