Історія США та Канади

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Пик С. М.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516МВР-31доцент Пик С. М.

Опис курсу

Спецкурс «Історія США та Канади» слухають студенти, які обрали спеціалізацію «Країни Північної Америки». Для майбутніх спеціалістів у цій галузі пропонований курс є базовим, оскільки сучасний стан політики США та Канади, а також місце і роль обидвох країн на міжнародній арені багато в чому визначаються історичним контекстом.
У межах курсу охоплено розлогий період: від відкриття Північної Америки (кінець XV ст.) і до 1945 р. (участь США та Канади у Другій світовій війні). Студенти вивчають основні етапи становлення США та Канади, завдяки чому формується цілісне уявлення про внутрішньополітичну ситуацію у цих країнах та їхні зовнішньополітичні інтереси. Набуті знання допоможуть студентам зрозуміти засади зовнішньої політики обох держав у період «холодної війни» та постбіполярному світі – такій проблематиці присвячені інші курси, передбачені за даною спеціалізацією.
Мета і завдання курсу: сформувати у студентів знання про зародження і становлення державності США та Канади і виробити вміння аналізувати хід історичних подій крізь призму сучасності. З огляду на це, опрацювання теоретичного матеріалу поєднується з творчими індивідуальними завданнями, а роботу з документами доповнює ознайомлення з мемуарною літературою. У такий спосіб у студентів складається комплексне розуміння невід’ємного зв’язку історії з політикою.

Рекомендована література:

• Ілюстрована історія Канади / за ред. К. Брауна, пер. з англ. Львів: Літопис, 2019.
• Тіндалл Дж. Б., Шай Д. Е. Історія Америки / пер. з англ. Львів: Літопис, 2010.
• Canadian History Since Confederation. Essays and interpretations / ed. by B. Hodgins, R. Page. 2d ed. Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited, 1979.
• Schroeder R. C., Glick N. An Outline of American Government. USIA, 1989.
• Shelley F. M., Clark Archer J., Davidson F. M., Brunn S. D. Political Geography of the United States. N. Y.: The Guilford Press, 1996.
• Stampp K. M. And the War Came. The North and the Secession Crisis, 1860–1861. Chicago: The University of Chicago Press, 1964.
• The Canadian Encyclopedia, 4 vols. Edmonton, 1988.