Розвідувальні служби країн світу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Пик С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820МВР-41доцент Пик С. М.

Опис курсу

Спецкурс «Розвідувальні служби країн світу» запропоновано студентам, які обрали спеціалізацію «Зовнішня політика і національна безпека». Спрямований на ознайомлення з роботою розвідувальних служб провідних держав світу на контрасті з розвідувальною здатністю і практикою окремих специфічних держав (наприклад, Іран, КНДР). Викладення матеріалу передбачає короткий історичний екскурс для розуміння становлення сучасної системи спецслужб кожної країни, характеристику функціональної спрямованості спецслужб та їхніх структурних особливостей, аналіз діяльності на прикладі відомих таємних операцій. У такий спосіб у студентів формуються знання про специфіку роботи розвідки загалом, а також притаманний «почерк» роботи спецслужб окремих держав. Основну увагу приділено американській, британській, французькій, німецькій, ізраїльській системам розвідки. Діяльність розвідувальних служб України розглядається у контексті різнорівневого протистояння з російськими спецслужбами. Додатково запропоновано ознайомлення зі специфікою роботи польських, турецьких, іранських, китайських, північнокорейських спецслужб.
Мета і завдання курсу: сформувати у студентів уявлення про діяльність розвідувальних служб різних країн світу і розуміння специфіки роботи спецслужб конкретних держав. Завдяки набутим знанням, студенти повинні вміти комплексно сприймати міжнародні відносини як складну систему політичних інтересів та способів їхньої реалізації, у тому числі й за допомогою спецслужб.

Рекомендована література:

• Гвоздь В. Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави. К.: Борисфен Інтел, 2018.
• Пик С. М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах. Львів, 2017.
• Скрипник О. Розвідники, народжені в Україні. К.: Ярославів Вал, 2011.
• Andrew Ch. The Secret World. A History of Intelligence. Penguin Books, 2018.
• Bergman R. The Secret War with Iran: The 30-Year Clandestine Struggle Against the World’s Most Dangerous Terrorist Power. Free Press, 2008.
• Godson R. Comparing Foreign Intelligence. The U. S., the USSR, the U. K. & the Third World. Macmillan 1988.
• Richelson J. The U.S. Intelligence Community. Oxford: Westview Press, 1995.