Ємельянова Лідія Олегівна

Посада: доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Електронна пошта: lidiya.yemelyanova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фондові ринки, ринки акціонерного капіталу, інституційні реформи, корпоративне управління.

Курси

Публікації

Біографія

 • 2005 – закінчила з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».
 • 2005 – отримала кваліфікацію бакалавра з економічної кібернетики, Львівська комерційна академія, напрям підготовки “Економіка і підприємництво”.
 • 2015 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції» (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини) у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 

 • 2004 – закінчила навчальну програму «Комерційна дипломатія та торгівельна політика», організовану Центром торгівельної політики та права (Оттава, Канада) та Львівським національним університетом імені Івана Франка (Львів, Україна).
 • 2016 – закінчила навчальну програму «Ведення власної справи», організовану Українським Католицьким Університетом (Україна) за участі Школи Бізнесу Нурд Університету (Норвегія).

 

 • 2005-2015 – асистент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • з 2015 – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дисципліни:

 • «Фондові ринки і цінні папери» (для студентів 4-го курсу факультету міжнародних відносин);
 • «Фондові ринки і цінні папери» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин);
 • «Стратегії інвестицій на валютно-фінансових ринках» (дисципліна вільного вибору для студентів 2-го курсу всіх факультетів університету);
 • «Фінансові ринки ЄС» (для студентів 3-го курсу факультету міжнародних відносин);
 • «Фондові ринки ЄС» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» факультету міжнародних відносин);
 • «Макроекономіка» (для студентів 1-го курсу факультету міжнародних відносин).

Здійснює керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами, а також навчальною та науково-виробничою практикою.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!