Фондові ринки і цінні папери

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ємельянова Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою даного курсу є вивчення основ фундаментального аналізу фондового ринку, а також практичних аспектів діяльності інвесторів та емітентів, прогнозування кон’юнктури фондових ринків. Студенти оволодіють інструментами вартісної оцінки акцій, опанують методологію оцінки внутрішньої вартості акцій, сформують розуміння особливостей чинників впливу на поведінку фондових ринків, вивчать особливості емісії цінних паперів підприємством, ознайомляться з проблемою рейдерства, розглянуть питання оподаткування діяльності з цінними паперами на прикладі фондових ринків країн світу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи фундаментального аналізу;
 • особливості процесу емісії цінних паперів підприємством;
 • особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

 вміти:

 • проводити вартісну оцінку акцій, визначати рівень недооціненості чи переоціненості активу;
 • визначати внутрішню вартість акції;
 • прогнозувати кон’юнктуру фондових ринків.

володіти:

 • інструментами фундаментального аналізу;
 • методологією прогнозування кон’юнктури фондових ринків.

Рекомендована література

Базова:

 1. Грем Б. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування / пер. з англ. Олена Кальнова. – К.: Наш формат, 2019. – 544 с.
 2. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. – К.: Кондор, 2012. – 305 с.
 3. Shiller R. J. Irrational Exuberance. Princeton: Princeton University Press, 2000.
  Mladjenovic P. Stock Investing For Dummies. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc., 2006.

Додаткова:

 1. Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Ковтун Н.В. Та Ін. Цінні Папери. Київ: Знання, 2011.
 2. Fisher Ph. A. Common Stocks And Uncommon Profits And Other Writings. New Jersey: Wiley Publishing, Inc., 2003.
 3. Graham В. and Dodd D. Securities Analysis – 6-th Edition. – 2009. – 766 p.

Інформаційні ресурси:

 1. Gurufocus. URL: https://www.gurufocus.com
 2. Yahoo!Finance. URL: https://finance.yahoo.com/
 3. Currentmarketvaluation. URL: https://www.currentmarketvaluation.com
 4. Investing. URL: https://investing.com/
 5. Finviz. URL: https://finviz.com/
 6. The World Federation of Exchanges. URL: https://www.world-exchanges.org/
 7. Morgan Stanley Capital International. URL: https://www.msci.com
 8. Офіційний сайт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua
 9. Офіційний сайт ПФТС. URL: http://www.pfts.ua
 10. Офіційний сайт Української біржі. URL: http://www.ux.ua
 11. Офіційний сайт Фондової біржі «Перспектива». URL: http://www.fbp.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус