Сучасні інвестиційні стратегії

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Ємельянова Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основними напрямками, принципами та стратегіями інвестування загалом та в Україні зокрема, оволодіння базовими інструментами аналізу дохідності та надійності фінансових активів, а також технологіями торгівлі цими активами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
• основні інвестиційні стратегії;
• переваги та недоліки інвестування в різні види фінансових активів;
• основні показники, які беруться до уваги при виборі об’єкта інвестування;
• основні моменти фундаментального та технічного аналізу;
• основні торгові стратегії;
• тенденції розвитку фінансових ринків на сучасному етапі.

вміти:
• визначати власну інвестиційну стратегію;
• аналізувати та порівнювати дохідність фінансових активів за різних обставин;

володіти:
• інструментами аналізу дохідності та надійності фінансових активів;
• основами трейдингу.

Рекомендована література

  1. Б. Шефер. Шлях до фінансової свободи. Ваш перший мільйон за сім років. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. – 344 с.
  2. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с.
  3. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993. – 383 с.
  4. Сохацька  О.,  Роговська-Іщук  І.,  Вінницький  С.  Фундаментальний  та  технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. — К.: Кондор, 2012. – 305 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму