Мікроекономіка

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Ємельянова Л. О.МВЕ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВЕ-21Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основами мікроекономіки, оволодіння основними інструментами мікроекономічного аналізу, вивчення нових ідей і методів мікроекономіки, демонстрація мікроекономічних можливостей як серйозного інструменту прийняття рішень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основи методології мікроекономіки;
  • основні інструменти мікроекономічного регулювання,
  • сучасні мікроекономічні проблеми.

вміти:

  • розрахувати мікроекономічні показники;
  • охарактеризувати сучасний стан підприємства, галузі;

володіти:

  • методами оцінки економічної ситуації в країні з точки зору бізнесу або галузі;
  • інструментами регулювання економіки в розрізі бізнесу або галузі.

Рекомендована література

  1. Pindyck, Robert S. Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. – 8th ed. p. cm. – (The Pearson series in economics). – 2012. – 771 p.
  2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / за ред. З.Ватаманюка і С. Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608 с.
  3. Кемлбелл Р. Макконнелл, Стенді Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. Львів: Видавнича Спілка «Просвіта», 1999. 649 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму