Фондові ринки і цінні папери

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ємельянова Л. О.МВЕ-41
9Ємельянова Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВЕ-41Ємельянова Л. О.
9Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основними видами цінних паперів, принципами функціонування та технологіями торгівлі на світових фондових ринках, а також оволодіння базовими інструментами аналізу цінних паперів та рівня розвитку фондового ринку країни загалом.

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 знати:

 • теоретичні основи функціонування фондового ринку;
 • види цінних паперів та особливості їх використання;
 • основні показники динаміки фондового ринку;
 • режими біржової торгівлі;
 • тенденції розвитку фондових ринків на сучасному етапі.

вміти:

 • аналізувати прибутковість цінних паперів за різних обставин;
 • аналізувати динаміку розвитку фондових ринків;

володіти:

 • базовими інструментами аналізу фондового ринку та цінних паперів;
 • технологіями біржової торгівлі.

Рекомендована література

Базова:

 1. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094 с.
 2. Сохацька О.М. Біржова справа. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 3. Фондовий ринок: Підручник. В 2-х кн. – Кн. 1. Затверджено МОН / За ред. В.Д. Базилевича. – К., 2015. – 621 с.
 4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-ІV від 23.02.06 р.

 Додаткова:

 1. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. 3-те вид., стер. К. : Знання, 2015. 535 с.
 2. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
 3. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96 р.
 4. Закон України “Про депозитарну систему України” № 5178-VI від 06.07.12 р.

Інформаційні ресурси:

 1. Офіційний сайт НКЦПФР України – https://www.nssmc.gov.ua
 2. Офіційний сайт Української біржі – http://www.ux.ua
 3. Офіційний сайт Фондової біржі ПФТС – http://www.pfts.ua
 4. Офіційний сайт Фондової біржі «Перспектива» – http://fbp.com.ua/
 5. Офіційний сайт УМВБ – https://www.uicegroup.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму