Микієвич Михайло Миколайович

Посада: завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Електронна пошта: mykhailo.mykievych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів проф. Микієвича М. М. охоплює: теорію міжнародного права, міжнародне економічне право, теорія права Європейського Союзу, право зовнішніх зносин Європейського Союзу.

Курси

Публікації

Біографія

1988 – 1993 навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка де здобув вищу юридичну освіту та отримав кваліфікацію “Юрист”;

1993 – 1996 навчався в аспірантурі на кафедрі міжнародного права, факультету міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка;

1996 – 1998 асистент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського державного університету імені Івана Франка;

1998 – 2003 доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2003 – досі завідувач кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2008 – досі професор кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

1996 захистив кандидатську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Міжнародно – правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами”;

2007 захистив докторську дисертацію в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ) на тему “Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки”;

2008 присвоєно Атестаційною колегією МОН України вчене звання “Професора кафедри європейського права”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!