Грабинський Ігор Михайлович

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: ihor.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Проф. Грабинський І.М. є відомим ученим в галузі міжнародних економічних відносин, фундатором нового наукового напряму у дослідженні екологічних проблем світової економіки, автором теорії порівняльної еколого-економічної переваги у зовнішній торгівлі (2000 р.). Ним розроблена методика розрахунку абсолютної та відносної еколого-економічної переваги країни у зовнішній торгівлі.

Серед інших наукових інтересів: сучасні економічні системи; історія грошей та грошового обігу на території України.

Курси

Публікації

Список вибраних публікацій

Монографії, підручники та навчальні посібники

 1. Ігор Грабинський, Лілія Українець, Людмила Черняга. Міжнародні економічні відносини: Історія : Посібник для викладачів / За ред. І.Грабинського. – Львів: Растр-7, 2022. – 140 с. – ISBN 978-617-8296-09-4 (навчальний посібник)
 2. Грабинський І., Горін Н., Шамборовський Г. Міжнародна торгівля // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право / За ред. М.Мальського, Ю.Мороза. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 259-308.
 3. Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / І.М.Грабинський, І.В.Михайляк, Л.А.Українець та ін. За ред. проф. І.М.Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ «Українські технології», 2013. – 336 с.
 4.  І.М.Грабинський. Міжародна торгівля // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посіб. / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – К.: Знання, 2010. – С.182-189.
 5.  І.М.Грабинський. Виникнення і розвиток міжнародних економічних відносин // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посіб. / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – К.: Знання, 2010. – С.172-181.
 6. Polish-Ukrainian Economic Relations: Chances and Challenges / Edited by Igor Hrabynskyy, Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008. – 96 p.
 7. Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози / За науковою редакцією Проф. Д-ра Ігора Грабинського. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – 101 с.
 8. Грабинський І.М., Москалик Р.Я. Словник термінів і позначень з комерційної дипломатії, торговельної політики та права // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.661-684.
 9. Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce / Pod redakcją Mirosławy Janoś-Kresło i Ihora Hrabyńskiego. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – 147 s.
 10. Грабинський І.М., Томлін Б. Аналіз зовнішньоторговельних проблем та формуваня політики уряду // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.451-472.
 11. Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.369-386.
 12. Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.165-184.
 13. Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі товарами // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.73-94.
 14. Грабинський І.М., Мол К. Торгівля та ринок: поняття та особливості регулювання // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Друге видання, доповнене та перероблене. – Львів: Астролябія, 2006. – С.23-36.
 15. Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 223 с.
 16. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина / Ватаманюк З., Грабинський І., Панчишин С. та ін. – К.: Альтернативи, 2001.- 708 с.
 17.  Англо-український словник з міжнародної економіки / Склали Ігор Грабинский та Богдан Лапчук = Englsh-Ukrainian Dictionary of Intrnational Economics / Compiled by Ihor Hrabynskyi and Bohdan Lapchuk: Для студентів спеціальності 7.030403 – «міжнародні економічні відносини». – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 52 с. – (Серія: «Міжнародні економічні відносини». Вип. 22).
 18.  Економіка: Навч. посібник для 10–11 класів шкіл з поглибленим вивченням економіки та вступників до вищих закладів освіти / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський; За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– 384 с.
 19. Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.Зіновія Ватаманюка та Степана Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– 708 с.
 20. Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / З.Ватаманюк, Т.Воробій, І.Грабинський та ін.; За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– 288 с.
 21. Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.2. Мікроекономіка: Навч. посібник / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– 280 с.
 22. 11. Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін.; За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– 408 с.
 23. Ігор Грабинський. Еколого–економічна система України: порівняльний аналіз.– Львів: НТШ, 1997.– 240 с.
 24. Ігор Грабинський. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник.– Львів: Інтереко, 1997.– 176 с.
 25. Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. Зб.доповідей та повідомлень Восьмої наук. сесії Екон. комісії НТШ, Березень, 1997 / Упорядники тому: Степан Злупко, Ігор Грабинський.– Львів: НТШ, 1997. – 100 с. – (Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ. Том 8).
 26. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи: проблеми еколого–економічної ефективності.– Львів, 1996.– 170 с.– Деп. в УкрІНТЕІ 29.10.96, №88–Ук96 // Анот. в ж. “Експрес–новини: наука, техніка, виробництво”, 1997, №2.
 27. Грабинський І. Сучасні економічні системи: Тексти лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1996.– 160 с.
 28. З.Ватаманюк, І.Грабинський, С.Злупко та ін. Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред.З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– 192 с.
 29. Ватаманюк З.Г., Грабинський І.М., Злупко С.М. та ін. Економічна теорія. Частина 1. Вступ / За ред. З.Г.Ватаманюка: Текст лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1992.– 150 с.

Статті:

 1. Грабинський І.М., Ґерлах І.В., Українець Л.А. Значення параметрів культури для розвитку міжнародного туризму країни // Економіка та суспільство. – 2023. – No.47. – URL: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/2158 – e-ISSN 2524-0072
 2. Hrabynskyi, I., Prykhodko, I., Halanets, V., Prokopyshyn-Rashkevych, L., Adamovsky, A. and Zhygalo, I. The Impact of the Russian-Ukrainian War on the Development of the Primary Residential Real Estate Market in Ukraine: Results of a Cluster Analysis // Economic Affairs. – 2022. – Vol. 67, No. 04s. – P.837-849. (SCOPUS) – ISSN 0424-2513; e-ISSN 0976-4666
 3. Iryna Otenko, Ihor Hrabynskyi, Alina Lytvynenko, Elena Lytvynenko, Mykola Povoroznyk, Dmytro Nikitin. The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Dynamics of Financial Instruments in the World Trade // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2022. – Vol. 19. – P.1748-1763. (SCOPUS) – ISSN 1109-9526; e-ISSN 2224-2899
 4. Г. О. Шамборовський, І. М. Грабинський, І. В. Приходько. Міжнародний туризм як чинник зростання світової економіки // Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – №24. – С.12-18. – ISSN 2306-6814  
 5. Грабинський Ігор. Методологічні проблеми аналізу світового ринку творів мистецтва, предметів старовини та антикваріату // Grail of Science: Periodical scientific journal. – 2021. – No.10. – P.41-44. – ISBN 978-1-68564-144-3
 6. Hrabynskyi Ihor, Romana Mikhel. Cross-Border Cooperation as a Mechanism of Europeanization of Ukraine // Journal of Central and Eastern Europe – Studium Europy Środkowo Wschodniej. – 2021. – No.15. – P.176-192. – ISSN 2353-8392
 7. Hrabynskyi Ihor, Horin Nataliya, Risnyy Oleh. The relationship between cross-border labour mobility and diffusion of eco-innovations: Case of Ukraine // Journal of Social and Economic Analysis. – 2019. – Vol.16, No.2. – P.211-221. – ISSN 1313-6909
 8. Ігор Грабинський, Наталія Горін. Вплив Угоди про зону вільної торгівлі України з ЄС на еколого-інноваційну діяльність виробників-експортерів // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2018. – Вип.44. – С.235-244. – ISSN 2078–4333
 9. Ігор Грабинський, Анета Лех-Дебера. Еволюція теоретичних засад міжнародної трудової міграції // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2018. – Вип.45. – С.357-366. – ISSN 2078–4333
 10. Ihor Hrabynskyy. The Social and Economic Problems of Cross-Border Affairs in Central and East Europe: Case Study of the Polish-Ukrainian Cooperation // Journal of Central and Eastern Europe – Studium Europy Środkowej i Wschodniej. – 2018. – Nr.9. – P.6-19. – ISSN 2353-8392
 11. Hrabynskyy Ihor. Social and Economic Problems of Ukrainian-Polish Cross-border Cooperation // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Publication of Scientific Papers of the International Research and Practical Conference [Rzeszów, 15 November 2017, Lviv, 17 November 2017] / Ed. by Leszek Buller, Hubert Kotarski, Yuriy Pachkovskyy/ ENI CBS Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020; University of Rzeszów; Ivan Franko National University of Lviv. – Warsaw, 2017. – P.79-93.
 12. Hrabynskyy Ihor. Social and Economic Problems of Ukrainian-Polish Cross-border Cooperation // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation: Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference [Rzeszów, 15 November 2017, Lviv, 17 November 2017] / ENI CBS Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. – Warsaw, 2017. – P.126-128.
 13. Hrabynskyi I., Horin N., Ukrayinets L. Barriers and Drivers to Eco-innovation : Comparative Analysis of Germany, Poland and Ukraine // Economic and Managerial Spectrum / University of Zilina, Slovak Republic. – 2017. – Vol. XI. – Issue 1. – P. 13-24. – ISSN 1337-0839
 14. Грабинський І. Науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (1994-2017) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. – 2017.- Вип.42. – С.242-250.
 15. Hrabynskyi Ihor and Romana Mikhel The influence of the EU-Ukraine AssociationAgreement on the trade in services between Ukraine and Poland // Соцално-икономически анализи / Великотырновски Университет «Св.Св. Кирил и Методий», Bulgaria. – 2016 (10). – Кн.10. – С.107-113.
 16. Грабинський І., Кричковський Т. Політико-економічні проблеми енергетичної незалежності України // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2016. – Вип. 39. – С. 163-174.
 17. Грабинський І.М., Єлейко І.В. Особливості політики інтеграції мігрантів на ринку праці Португалії // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №98. – С.5-15. – (Дніпропетровськ, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, www.eprostir.dp.ua). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_98_3.
 18. Грабинський І.М., Міхель Р.В.: Потенціал розвитку торгівлі послугами України з ЄС після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2015. – №3. – С.6-10. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_3_3.
 19. Грабинський І.М.,  Міхель Р.В.: Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип.123, частина 2. – С.90-98.
 20. Hrabynskyi Ihor. Теоретико-методологические основы исследования эколого-экономических преимуществ в международной торговле // Handel wewnętrzny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuktur (Warszawa). – 2014. – Nr 4. – S.94-106.
 21. Єлейко І.В., Грабинська І.В., Грабинський І.М. Формування політики імміграційної привабливості Португалії //Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2014. – №4. – [18 c.]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/132.
 22. Грабинський Ігор, Міхель Романа: Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Вип.36, частина 1. – С.15-22.
 23.  Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали ІІ міжна­родної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. –  86 с.
 24. Ігор Грабинський:  Дослідження еколого-економічних проблем у міжнародній торгівлі у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали ІІ міжна­родної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. –  C.9-18.
 25. Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: Summaries of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. –   82 p.
 26. Ihor Hrabynskyi: The research of ecological and economic problems in international trade at Ivan Franko National University of Lviv // Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments: Summaries of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013 / Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. –  P.9-12.
 27. Ihor Hrabynskyi, Olga Negrych. Motivations for Foreign Direct Investment in the Ukraine’s Economy // Handel wewnętrzny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniuktur (Warszawa). – 2013. – Nr 6. – S.3-15.
 28. Грабинський Ігор. Дослідження еколого-економічних проблем світового господарства у Львівському університеті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2012. – Вип.30. – С.254-265.
 29. Ігор Грабинський, Романа Міхель. Теоретико-методологічні проблеми оцінки сталості еколого-економічного розвитку в країнах Західної Європи // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн. – 2011. – Вип.28. – С.150-158.
 30. І.М.Грабинський. Зона вільної торгівлі з ЄС: можливості та загрози для українських підприємств // Вісник Міжнародного словʼянського університету (Харків). Сер. «економічні науки». – 2011. – Том 14. – №1. – С.100-105.
 31. Ihor Hrabynskyy. Osobliwości i drogi przeniknięcia genetycznie zmodyfikowanej produkcji na rynek Ukrainy // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2010. – Vol.26, No.3. – S.5-16.
 32. Ihor Hrabynskyy. Ewolucja obiegu pieniężnego a terytorium współczsne Ukrainy // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2010. – Vol.25, No.2. – S.65-73.
 33. Igor Grabiński. Symbole ukraińskiej państwowości na monetach, banknotach i znaczkach pocztowych // Peniądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy – Białoruś-Estonia-Litwa-Łotwa-Polska-Rosja-Rumunia-Sławacja-Ukraina / Pod redakcją Krzysztofa Filipowa, Barbary Kuklik. – Augustów-Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2008. – S.328-337.
 34.  Ihor Hrabynskyj. Transformacja struktury handlu zagranicznego Ukrainy z krajami UE i WNP w latach 1992-2006 // Badania naukowe = Academic Research / WSU im. St. Staszica w Kielcach. – 2009. – Vol.22, No.2. – S.23-36.
 35. Ihor Hrabynskyy. Генетично модифікована сільськогосподарська продукція: проблеми та перспективи // Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji / Pod redakcją naukową Teresy Szot-Gabryś. – Kielce: WSU im. St. Staszica w Kielcach, 2009. – S.135-142.
 36. Игорь Грабинский. Украинские деньги: прошлое, настоящее, будущее // Peniądz – kapitał – praca – wspólne dziedzictwo Europy – Białoruś-Litwa-Łotwa-Polska-Rosja-Sławacja-Ukraina: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numinizmatycznej, Białystok-Augustów, 18-21 września 2008 r. – Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2008. – S.235-239.
 37. І.Грабинська, І.Грабинський. Еволюція форм грошового обігу на українських землях // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип.40. – С.7-10.
 38. Ihor Hrabynskiy. Rozszerzenie Unii Europejskiej i jego wpływ na zmianę w strukturze handlu zagranicznego Ukrainy z Polską i UE // Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania / Redakcja naukowa: Andrzej Podraza. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008. – S.22-32.
 39. Ihor Hrabynskyy. Expansion of the European Union and its influence on changes in the structure of Ukraine’s foreign trade with Poland and the EU // Polish-Ukrainian Economic Relations: Chances and Challenges / Edited by Igor Hrabynskyy, Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2008. – P.9-19.
 40. Ігор Грабинський. Розширення Європейського Союзу та його вплив на зміни у структурі зовнішньої торгівлі України з Польщею та ЄС // Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози / За науковою редакцією Проф. Д-ра Ігора Грабинського. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – С.11-21.
 41. Іhor Hrabynkyy. Іноваційні чинники трансформації структури зовнішньої торгівлі України у 1991-2007 рр. // Przedsiębiorczość i innowacje: Problemy, koncepcje, wyzwania / Pod redacją naukową Stansława Lisa, Teresy Szot-Gabryś. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2008. – S.131-142.
 42. Ігор Грабинський. Трансформація структури зовнішньої торгівлі України з ЄС та Польщею у 1991-2007 рр. // Польсько-українські економічні відносини: користі і загрози: XVI Міжнародна Наукова Конференція, Люблін, 22-23 листопада 2007 р. –  Люблін, 2007. – С.7.
 43. Ihor Hrabynski. Polsko-ukraiński handel przygraniczny i jego wpływ na kształtowanie rynku dóbr konsumpcyjnych w Obwodzi Lwowskim // Konsument na rynku europejskim / Redakcja naukowa: dr Anna Dąbrowska, dr Mirosława Janoś-Kresło. – Warszawa:  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007. – S.39-47.
 44. Ігор Грабинський, Марія Гнатишин. Світова торгівля та її вплив на стан довкілля // Вісник Львівського університету. Серія міжнар. відносини. – 2007. – №19. – С.203-208.
 45. Ігор Грабинський. Банківська система України та її еволюція у 1990-2007 рр. // System bankowy a gospodarka: Perspektywy Poski, Białorusi i Ukrainy / Pod redakcją naukową Jana L.Bednarczyka i Anity Szyguły. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2007. – S.9-23.
 46. Ihor Hrabynskiy. Transformacja struktury handlu zagranicznego Ukrainy w warukach integracji z Unią Europejską // Polityka UE wobecUkrainy: partnerstwo czy członkowstwo? / Redacja naukowa: Andrzej Podraza. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006. – S.128-143.
 47. Ihor Hrabynskiy. The Transformation of Foreign Trade Structure of Ukraine under the Conditions of  Integration into the European Union // The European Union Policy towards Ukraine: Partnership or Membership? / Editor: Andrzej Podraza. – Lublin: Publishing House of Catholic University of Lublin, 2006. – P.121-135.
 48.  Ігор Грабинський. Трансформаця структури зовнішньої торгівлі України в умовах інтеграції до Європейського Союзу // Політика Європейського Союзу по відношенню до України: партнерство чи членство? / Ред. Анджей Подраза. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2006. – С.118-131.
 49. Ігор Грабинський. Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу та колишнього Радянського Союзу // Політика Європейського Союзу щодо України: партнерство чи членство? Програма ІІІ Міжнародної Наукової Конференції, Люблін, 16-17 листопада 2006 р. – Люблін, 2006. – С.11.
 50. Ihor Hrabynsky. Regiony ekonomiczne na Ukrainie: problem podziału regionalnego // Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie / Pod redakcją naukową Krystyny Bobińskiej. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – S.41-46.
 51. Ігор Грабинський. Світове сільське господрство на початку ХХІ століття // Światowe rolnictwo w globalizującej się gospodarce / Pod redakcją Mirosławy Janoś-Kresło i Ihora Hrabyńskiego. – Kielce: WSU im. St.Staszica w Kielcach, 2006. – S.7-17.
 52. И.Грабинский. Предварительные прогнозы и первые реальные последствия расширения ЕС для развития торгово-экономических отношений между Украиной и странами ЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Інститут міжнародних відносин КНУ ім Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. 56, частина 1. – С.38-43.
 53. Ігор Грабинський. Світове сільське господарство: ресурси, виробництво та міжнародна торгівля // Світове сільське господарство в глобалізованій економіці: Соціально-економічні проблеми та особливості регулювання / За ред. д-ра екон. наук, проф. Ігоря Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка; Вища школа наук в Кєльцах. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – С.11-23.
 54. Ihor Hrabynsky. Ewolucja poglądów na ekologiczno-ekonomiczną równowagę // Badania naukowe = Academic Research (WSU w Kielcach). – 2005. – Vol.16, Nr.2. – S.49-59.
 55. Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.425-442.
 56.  Грабинський І.М., Мол К. Торгівля та ринок: поняття та особливості регулювання // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.249-262.
 57.  Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.151-170.
 58.  Грабинський І.М., Доусон Л.Р. Регулювання міжнародної торгівлі товарами // Комерційна дипломатія: Торговельна політика і право: Навч. посібник. – Львів: Астролябія, 2005. – С.59-80.
 59.  Ihor Hrabynski, Hryhorij Shamborowski. Koszty i korzyści dlia Ukrainy zwązane z rozszrzeniem Unii Europejskiej // Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.- Warszawa: IRWiK, 2004. – S.19-28.
 60.  Ihor Hrabynskyj. Umweltqualitätsregulierung vor dem Hintergrund der Transformation des Wirtschaftssystems der Ukraine // Sociokutureller Wandel im Verfassungsstaat: Phänomene politischer Transformation / Hg. von H.Kopetz, J.Marko, K.Poier. – Wien; Köln; Graz: Böhlau Verlag, 2004. – Band 90/II. – S.1295-1302.
 61. Грабинський І. Актуальні проблеми управління якістю навколишнього середовища в Україні // Ринкова трансформація економіки України: Теорія, практика, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24-25.10.2003.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.- С.59-60.
 62. Грабинський І. Світова економіка як глобальна еколого-економічна система // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки (Хмельницький).- 2003.- №6, Ч.2 .- С.21-27.
 63. Igor Hrabynśkyj, Jurij Feduń. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach integracji Ukrainy z Unią Europejską // Polska i Ukraina w drodze do Unii Europejskiej: Gospodarka, rynek, konsument / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.- Warszawa: IRWiK, 2003.- S.25-30.
 64.  Ihor Hrabynskyy. Przewagi ekologiczno-ekonomiczne w handlu międzynarodowym // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia: Zeszyt naukowy (Radom).- 2002.- Nr.4.- S.135-144.
 65.  Ігор Грабинський. Світова економіка як глобальна еколого-економічна система // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн.- 2002.- Вип.7.- С.82-90.
 66. І.М.Грабинський. Власність в економіці // Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина / Ватаманюк З., Грабинський І., Панчишин С. та ін. – К.: Альтернативи, 2001.- С.52-57.
 67.  Ігор Грабинський. Президентська нагорода вченому зі світовим ім’ям // Дух, наука, думка, воля: Збірник матеріалів на пошану доктора економічних наук, професор, дійсного члена НТШ, заслуженого діяча науки і техніки України Степана Злупка. – Львів: Тріада плюс, 2001. – С.74-76.
 68.  Ігор Грабинський, Ірина Єлейко. Економічні основи та перспективи міжнародної мігрційної політики України // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжн. відн.- 2001.- Вип.3.- С.140-149.
 69.   [Грабинський І.М.] Міжнародна торгівля // Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- С.187-195.
 70.  [Грабинський І.М.] Виникнення і розвиток міжнародних економічних відносин // Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- С.176-186.
 71.  Ігор Грабинський. Еколого-економічна рівновага: еволюція поглядів на шляхи її досягнення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон.- 2001.- Вип. 30.- С. 54-61.
 72.  Ігор Грабинський. Управління якістю навколишнього середовища: проблеми теорії і практики // Формування ринкової економіки України.- 2001.- Вип. 8.- С. 533-537.
 73.  Грабинський Ігор. Економічні системи України та Польщі (проблеми ринкової трансформації) // Стратегія українсько-польсь­кого соціально-економічного партнерства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 грудня 2000 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – С.19-20.
 74.   Ігор Грабинський. Зовнішньоекономічний чинник у моделі націнальної еколого-економічної системи // Вісник Львівсього університету. Сер. міжн. відн. – 2000. – Вип.2. – С.464-470.
 75.  І.М.Грабинський. Формування екологічної парадигми сучасної економічної науки // Формвання нової парадигми економічної освіти в Україні (До 150-річчя від дня народження Сергія Подолинського): Матеріали міжнародної науково-методичної конеренції, Львів, 19-20 жовтня 2000 р. – Львів, 2000. – С.8-13.
 76.  Грабинський І. Тіньова економіка в Україні: причини існування та шляхи подолання // Зовнішньоекономічний кур’єр.– 2000.– №1–2.– С.10–12.
 77.  І.М. Грабинський. Теоретичні підстави розгляду національної економіки як еколого–економічної системи // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, Львів, 22–26 травня 2000 р. / В 2 ч.– Львів: ІРД НАН України, 2000.– Ч.2.– С.323–325.
 78.  Ігор Грабинський. Християнські цінності у формуванні еколого–економічної системи України // Церква і соціальні проблеми. Екологія, економічка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. – Львів: Місіонер, 2000.– С.217–220.
 79.  Ігор Грабинський. Модель національної–еколого–економічної системи // Формування ринкової економіки в Україні: Наук.зб.– Львів: Інтереко, 1999.– Вип.5.– С.365–370.
 80.  Ігор Грабинський. Тіньовий ринок праці в Україні // Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна.– 1999.– Вип.29.– С.74–77.
 81.    Ігор Грабинський. Християнські цінності у формуванні еколого–економічної системи України // Київська церква: Альманах християнської думки (Київ–Львів).– 1999.– №5.– С.67–68.
 82.  Грабинський І.М. Сучасні моделі ринкової економіки // Економіка: Навч. посібник для 10–11 кл. / За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– С.341–356.
 83.  Грабинський І.М., Стасишин А.В. Основи світової економіки // Економіка: Навч. посібник для 10–11 кл. / За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– Київ: Либідь, 1999.– С.297–325.
 84.   Ігор Грабинський. Скарби української економічної думки [Рецензія на книгу: Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук.ред.пер., авт.вступ.розд. і біогр.довід. С.М.Злупко.– К.: Знання, 1998.– 448 с.] // Аудиторія (Львів).– 1999, 12–18 березня.– Ч.6 (2250).– С.12.
 85.   І.Грабинський. Проблеми екологічної ефективності національної економічної системи // Україна на шляху до ринку. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна. 1998. Вип.28.– Львів: Світ, 1998.– С.35–38.
 86.  Грабинський І. Сучасні економічні системи // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– С.436–466.
 87.  Грабинський І. Проблеми економіки країн, що розвиваються // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. –  Львів: Інтереко, 1998.– С.419–435.
 88.  Грабинський І. Світова економіка. Форми міжнародних економічних відносин // Економічна теорія: Макро– та мікроекономіка / За ред.З.Ватаманюка та С.Панчишина.– 2-ге  вид., доп. – Львів: Інтереко, 1998.– С.400–418.
 89.  Ігор Грабинський. Сучасні економічні системи: досвід регіональної екологічної політики // Регіональна економіка.– 1998.– №1.– С.103–111.
 90.   Грабинський І. Економічні системи // Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– С.248–265.
 91.  Грабинський І. Світова економіка. Міжнародні економічні відносини // Економіка: (Основи загальної економічної теорії): Навч. посібник для учнів 10–11 кл. серед. шк. та ПТУ / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.– К.: Знання, 1997.– С.211–226.
 92.  Грабинський І. Сучасні економічні системи // Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– С.248–278.
 93.   Грабинський І. Світова економіка. Форми міжнародних економічних відносин // Економічна теорія: У 2–х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред.З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина.– К.: Заповіт, 1997.– С.388–406.
 94.  Ігор Грабинський. Екологічна концепція національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні: Наук.зб.– Львів, 1997.– Вип.2.– С.16–18.
 95.  Злупко Т.С., Грабинський І.М. Дослідження регіональних та національних особливостей трансформації економічної системи України // Регіональна економіка (Львів).– 1997.– №2.– С.188–191.
 96.   Ігор Грабинський. Національна економіка як еколого–економічна система // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Львів, 1997.– Вип.1.– С.10–13.
 97.  Ігор Грабинський. Економічні системи в Європі: особливості екологічної орієнтації // Економіка України: минуле, сучасне, майбутнє. Зб.доповідей та повідомлень Восьмої наук. сесії Екон. комісії НТШ, Березень, 1997.– Львів: НТШ, 1997. – С.14–21. – (Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ. Том 8).
 98.  Грабинський І.М. Робітництво у структурі еколого-економічної системи України // Формування ринку праці та його галузеві особливості: Матеріали науово-практичної конференції, Львів, 2 березня 1995 року. – Львів, 1995. – С.49-50.
 99.  І.М.Грабинський. Пролеми ефективності еколого-економічної системи // Становлення національної економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 1995. – Вип.26. – С.27-29.
 100.   Ігор Грабинський. Формування національної еколого–економічної системи: світовий досвід та українські реалії // Науковий Збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен–Львів, 1995.– Т.17.– С.313–316, 366.
 101.  Ігор Грабинський. Роль НТШ у розвитку української економічної науки // Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22–28 серпня 1993 року. Доповіді і повідомлення. Історіографія українознавства, етнологія, культура.– Львів, 1994.– С.87–92.
 102.   І.М.Грабинський. Проблеми формування еколого–економічної системи України // Проблеми становлення ринкової економіки. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна. 1994. Вип.25.– Львів: Світ, 1994.– С.16–18.
 103.  Ігор Грабинський. Економічна система України: проблема вибору // Державність.– 1994.– №1-2.– С.17–18.
 104.   Грабинський І. Економічні студії на сторінках “Записок Наукового товариства ім.Т.Шевченка” (1892–1939) // Джерела економічної україністики.– Львів, 1993.– С.8–11.
 105.  Грабинський І. Світова економіка. Міжнародні економічні відносини // Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред. З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– С.149–159.
 106.  Грабинський І. Зовнішня торгівля. Валютні відносини // Економіка: Для вчителів та старшокласників / За ред.З.Г.Ватаманюка.– Львів, 1993.– С.160–168.
 107.  Грабинський І.М. Особливості природокористування в умовах ринкової економіки // Економіка України на шляху до ринку. Вісник Львів. ун–ту. Сер. економічна.– Львів: Світ, 1993.– Вип.24.– С.37–39.
 108.  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи // Економічна теорія. Частина 1. Вступ / За ред. З.Г.Ватаманюка: Текст лекцій.– Львів: Ред.–вид.відділ Львів.ун–ту, 1992.– С.123–150.

Біографія

Грабинський Ігор Михайлович народився 29 лютого 1960 р. у м.Львові.

Закінчив Львівську середню школу №21. У 1977-1982 рр. навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1982-1986 рр. навчався в аспірантурі Львівського університету і у 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Соціально-економічні проблеми якості навколишнього середивища» (науковий керівник – доц.Ватаманюк З.Г.).

У 1993 р. проф.Грабинському І.М. просуджене вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин.

У 1994-1995 рр. навчався на докторській програмі Українського Вільного Університету (м.Мюнхен, Німеччина) і у липні 1996 р. здав докторський іспит і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичної економії (PhD) на тему «Сучасні еколого-економічні системи» (промотори – проф. д-р М.Богатюк та проф. д-р О.Бей).

У 1994-1997 рр. перебував у докторантурі Львівського університету і у 1998 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Еколого-економічна система України: проблеми макроекономічної ефективності» (науковий консультант – проф.Туниця Ю.Ю.).

З 1978 р. у Львівському університеті працював на посадах: лаборанта, завідувача навчально-методичним кабінетом, асистента, доцента, професора, заступника декана економічного факультету, а з травня 2000 р. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2001 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин.

З 2000 р. проф.Грабинський І.М. був науковим керівником науково-дослідних робіт «Вдоскона­лення механізму зовнішньоекономічної діяльності України в контексті входження до системи європейської інтеграції» (№ДР 0199U003618), «Концепція сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до Європейського Союзу» (№ДР 0102U003575), «Теоретичні основи виявлення еколого-економічної переваги у зовнішній торгівлі України» (№ДР 0105U002223), «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі» (№ДР 0108U000745) та «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи» №ДР 0114U004246.

Проф.Грабинський І.М. ініціював проведення періодичних (що два роки) міжнародних конференцій «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р.).

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 у 2011-2013 роках із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Львівському університеті, (спеціальність 08.00.02 – «світове господарство і міжнародні економічні відносини»). На даний час проф.Грабинський І.М. член цієї ж спеціалізованої ради та спеціалізованої ради зі спеціальності 08.00.01 – «економічна теорія».

Звіт голови Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.21 д-ра екон. наук, проф. Грабинського І.М.

У 2012 р. Вчена Рада Львівського університету присвоїла проф.Грабинському І.М. почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка».

Академія наук вищої школи України у 2012 р. обрала проф.Грабинського І.М. своїм дійсним членом (академіком).

Проф.Грабинський І.М. є членом редколегій «Вісника Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини», наукового збірника Львівського університету «Формування ринкової економіки в Україні», наукового журналу «Handel wewnętrzny» (Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Варшава, Польща) та журналу «Socio-Economic Analysis» (St. St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo, Великотирново, Болгарія).

Автор та співавтор 11 монографій, 15 підручників та понад 200 наукових статей опублікованих в Австрії, Білорусії, Польщі, Росії та Україні.

Науковий керівник 16-ти захищених кандидатських дисертацій.

Міжнародні програми та закордонні стажування 

 1. Докторська програма в Українському Вільному Університеті, Мюнхен, Німеччина – 1994-1996.
 2. Наукове стажування в Школі міжнародних відносин Університету Дж. Вашингтона (The George Washington University), Вашингтон, США – IX-X.1995.
 3. Міжнародний науковий проект, Університет м. Гент (University of Ghent), Гент, Бельгія – V.2001.
 4. Міжнародний науковий проект, Афіни, Греція – VII.2002.
 5. Наукове стажування в Школі міжнародних відносин Університету Дж. Вашингтона (The George Washington University), Вашингтон, США – I-V.2003.
 6. Наукове стажування у (a) Віденському економічному університеті (Vienna University of Economics and Business Administration) та (б) Австрійському інституті економічних досліджень (Austrian Institute of Economic Research), Відень, Австрія – XI.2004.
 7. Наукове стажування у Варшавському Університеті (Uniwersytet Warszawski), Варшава, Польща – ХІ.2010.
 8. Наукове стажування у Великотирнівському університеті ім. Св. Кирила і Мефодія (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“), Великотирново, Болгарія – V.2012.
 9. Наукове стажування в Ягеллонському Університеті (Uniwersytet Jagielloński), Краків, Польща – Х.2012.
 10. Наукове стажування в Жешівському Університеті (Uniwersytet Rzeszowski), Жешув, Польща – IV.2014.
 11. Наукове стажування у Вроцлавському Університеті (Uniwersytet Wrocławski), Вроцлав, Польща – XI.2015.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!