Вступ до спеціальності “Міжнародні економічні відносини”

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Грабинський І. М.МВЕ-11

Опис курсу

Мета: ґрунтовне вивчення студентами основ дисципліни “Міжнародні економічні відносини”, ознайомлення з основними концепціями і теоріями.

Завдання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 1) міжнародні економічні відносини Стародавнього світу;

2) міжнародні економічні відносини доби Середньовіччя;

3) міжнародні економічні відносини Нового часу;

4) міжнародні економічні відносини сучасності.

вміти: 1) аналізувати історичні корені виникнення міжнародних економічних відносин та їх реалізації в Україні й інших країнах світу.

Рекомендована література

Базова:

 1. Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / І.М. Грабинський, І.В. Михайляк, Л.А. Українець та ін. За ред. проф. І.М. Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2013. – 336 с.
 2. Рут Ф.Р. Міжнародна торгівля та інвестиції / Ф.Р. Рут, А. Франклін: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.
 3. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини : історія : підручник / А.С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2006. – 384 с.

Допоміжна:

 1. Герасимчук З.В. Міжнародні економічні відносини / З.В. Герасимчук, Л.М. Горбач. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 328 с.
 2. Дахно І.І. Міжнародна економіка / І.І. Дахно, Ю.А. Бовтрук. – К.: МАУП, 2002. – 2016 с.
 3. Дворніков М.Є. Міжнародна економіка / М.Є. Дворніков. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 201 с.
 4. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка / Ю.Г. Козак та ін. – К.: Центр навчальної літератури; АртЕК, 2002. – 436 с.
 5. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 407 с.
 6. Лазебник Л.Л. Міжнародна економіка / Л.Л. Лазебник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 308 с.
 7. Лазебник Л.Л. Міжнародна економіка / Л.Л. Лазебник, С.А. Митяй. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 308 с.
 8. Рокоча В.В. Міжнародна економіка / В.В. Рокоча. – К.: Таксон, 2000. – 320 с.
 9. Румянцев А.П. Міжнародна економіка / А.П. Румянцев. – К.: Знання-Прес, 2003. – 448 с.
 10. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. – Тернопіль: Екон. думка, 2001. – 496 с.
 11. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Львів: Каменяр, 2003. – 719 с.
 12. Школа І.М. Міжнародні економічні відносини / І.М. Школа, В.М. Козменко, О.В. Бабінська. – К.: КНТЕУ, 2003. – 589 с.

 

Матеріали

Історія міжнародних економічних відносин : курс лекцій / За ред. проф. І.М. Грабинського. – Львів, 2013. – 336 с.

Силабус:

Завантажити силабус