Сучасні моделі економічних систем

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10професор Грабинський І. М.

Опис курсу

Ринкові перетворення в Україні супроводжуються популярним міфом про те, що формування ринкової економіки обов’язково зро­бить наше суспільство заможним та щасливим. Як приклад нази­вають Сполучені Штати, Німеччину, Японію, Півден­ну Корею. Рідше згадують Грецію, Португалію, Іспанію. Практич­но не згаду­ють Болівію, Філіппіни чи Колумбію. Ці країни мають ринкову економіку, але чому ефективність її різна? Що робить одні держави економічно високоефективними, а інші – неефективними? Відповідь на ці запитання дає теорія порівняльних економічних систем.

Навчальний курс поділено на чотири розділи: I. Сучасні теорії порів­няльних економічних систем; II. Система економічного лібералізму (капіталізм);  III. Формування та розвиток “змішаних” моделей економіч­них систем у Західній Європі; IV. Проблеми становлення економічної системи України.

Структура курсу

Тема 1. Предмет та завдання теорії порівняльних економічних систем

Тема 2. Критерії порівняння економічних систем

Тема 3. Економічна система США

Тема 4. Німецька соціальна ринкова економіка

Тема 5. Французьке узгоджене вільне підприємництво

Тема 6. Шведський розподільчий соціалізм

Тема 7. Економічна система України

Рекомендована література

Базова:

 1. Грабинський І. Cучасні економічні системи: Навчальний посіб­ник.- Львів: Інтереко, 1997. – 176 с.
 2. Чеботарьова Н.М. Сучасні економічні системи: Курс лекцій. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – 120 с.
 3. Шніцер М. Порівняння економічних систем / Пер. з англ.- К.: Основи, 1997.- 519 с.
 4. Comparative Economic Systems: Model and Cases / Ed. by Morris Bornstein.- 6th ed.- Homewood; Boston: Irwin, 1989.- 499 p.
 5. Daniels, J.P., VanHoose  D.D. Global economic issues and policies / 4th edition. – New York : Routledge, 2017. – 603 p.
 6. Gianaris N.V. Contemporary Economic Systems: A Regional and Country Approach.- Westport; London: Praeger, 1993.- 196 p.
 7. Gianaris N.V. The European Community, Eastern Europe, and Russia: Economic and Political Changes.- Westport; London: Praeger, 1994.- 202 p.
 8. Gregory P.R., Stuart R.C. Comparative Economic Systems.- 2nd ed.- Boston etc.: Houghton Mifflin, 1985.- 575 p.
 9. Haitani K. Comparative Economic Systems: Organizational and Managerial Perspectives.- Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986.- 414 p.
 10. Henley A., Tsakalotos E. Corporatism and Economic Performance: A Comparative Analysis of Market Economies.- Brookfield: Edward Elgar, 1993.- 218 p.
 11. Holesovsky V. Economic Systems: Analysis and Comparison.- N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1977.- 495 p.
 12. Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J. International economics: theory & policy / Eleventh Edition. – New York : Pearson, 2018. – 772 p.
 13. Pryor F.L. A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems.- Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.- 342 p.
 14. Solo R.A. Economic organizations and social systems / 2nd ed. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. – 505 p.
 15. The Evolution of Economic Systems / Ed. by K.Dopfer and K.-F.Raible.- N.Y.: St.Martin’s Press, 1990.- 284 p.
 16. Zimbalist A., Sherman H.J., Brown S. Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach.- N.Y. etc.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.- 480 p.

Допоміжна:

 1. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові.
 2. Грабинський І. Еколого-економічна система України: Порівняльний аналіз.- Львів: НТШ, 1997.- 240 с.
 3. Кульчицький Я.В.  Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння). – Л.: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
 4. Пахомов Ю. та ін. Національні економіки в глобальному конку­рентному середовищі.- К.: Україна, 1997.- 237 с.
 5. Перехідна українська економіка: стан і перспективи / За ред А.Філіпенка та В.Бандери.- К.: Академія, 1996.- 224 с.
 6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України) / Пер. з англ.- К.: Основи, 1996.- 345 с.
 7. Beyond the Euromaidan : comparative perspectives on advancing reform in Ukraine / Ed. by H.E. Hale and R.W. Orttung. – Stanford, California: Stanford University Press, 2016. – 322 p.
 8. Hirschfeld K. Gangster states: organized crime, kleptocracy and political collapse. – Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2015. – 176 p.
 9. Kenworthy L. In Search of National Economic Success: Balancing Competition and Cooperation.- Thousand Oaks etc.: Sage, 1995.- 274 p.
 10. Oxenfeldt A.R., Holubnychy V. Economic Systems in Action: The United States, The Soviet Union, and France.- 3rd ed.- N.Y. etc.: Holt, Rinehart & Winston, 1965.- 264 p.
 11. Redding S.G., Witt M.A.The future of Chinese capitalism. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. – 265 p.
 12. The future of welfare in a global Europe / Marin Bernd (ed.). – Farnham, Surrey: Ashgate, 2015. –  528 p.
 13. The liability of public authorities in comparative perspective / Ed. by K.Oliphant. – Cambridge, UK: Intersentia, 2016. – 887 p.

Матеріали

Плани практичних занять:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму