Сучасні моделі економічних систем

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Грабинський І. М.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВЕ-51доцент Приходько І. В.

Опис курсу

Ринкові перетворення в Україні супроводжуються популярним міфом про те, що формування ринкової економіки обов’язково зро­бить наше суспільство заможним та щасливим. Як приклад нази­вають Сполучені Штати, Німеччину, Японію, Півден­ну Корею. Рідше згадують Грецію, Португалію, Іспанію. Практич­но не згаду­ють Болівію, Філіппіни чи Колумбію. Ці країни мають ринкову економіку, але чому ефективність її різна? Що робить одні держави економічно високоефективними, а інші – неефективними? Відповідь на ці запитання дає теорія порівняльних економічних систем.

Навчальний курс поділено на чотири розділи: I. Сучасні теорії порів­няльних економічних систем; II. Система економічного лібералізму (капіталізм);  III. Формування та розвиток “змішаних” моделей економіч­них систем у Західній Європі; IV. Проблеми становлення економічної системи України.

Структура курсу

 • Тема 1. Предмет та завдання теорії порівняльних економічних систем
 • Тема 2. Критерії порівняння економічних систем
 • Тема 3. Економічна система США
 • Тема 4. Німецька соціальна ринкова економіка
 • Тема 5. Французьке узгоджене вільне підприємництво
 • Тема 6. Шведський розподільчий соціалізм
 • Тема 7. Економічна система України

Рекомендована література

Базова:

 1. Грабинський І. Cучасні економічні системи: Навчальний посіб­ник.- Львів: Інтереко, 1997. – 176 с.
 2. Чеботарьова Н.М. Сучасні економічні системи: Курс лекцій. – Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2014. – 120 с.
 3. Шніцер М. Порівняння економічних систем / Пер. з англ.- К.: Основи, 1997.- 519 с.
 4. Comparative Economic Systems: Model and Cases / Ed. by Morris Bornstein.- 6th ed.- Homewood; Boston: Irwin, 1989.- 499 p.
 5. Daniels, J.P., VanHoose  D.D. Global economic issues and policies / 4th edition. – New York : Routledge, 2017. – 603 p.
 6. Gianaris N.V. Contemporary Economic Systems: A Regional and Country Approach.- Westport; London: Praeger, 1993.- 196 p.
 7. Gianaris N.V. The European Community, Eastern Europe, and Russia: Economic and Political Changes.- Westport; London: Praeger, 1994.- 202 p.
 8. Gregory P.R., Stuart R.C. Comparative Economic Systems.- 2nd ed.- Boston etc.: Houghton Mifflin, 1985.- 575 p.
 9. Haitani K. Comparative Economic Systems: Organizational and Managerial Perspectives.- Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986.- 414 p.
 10. Henley A., Tsakalotos E. Corporatism and Economic Performance: A Comparative Analysis of Market Economies.- Brookfield: Edward Elgar, 1993.- 218 p.
 11. Holesovsky V. Economic Systems: Analysis and Comparison.- N.Y. etc.: McGraw-Hill, 1977.- 495 p.
 12. Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J. International economics: theory & policy / Eleventh Edition. – New York : Pearson, 2018. – 772 p.
 13. Pryor F.L. A Guidebook to the Comparative Study of Economic Systems.- Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.- 342 p.
 14. Solo R.A. Economic organizations and social systems / 2nd ed. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. – 505 p.
 15. The Evolution of Economic Systems / Ed. by K.Dopfer and K.-F.Raible.- N.Y.: St.Martin’s Press, 1990.- 284 p.
 16. Zimbalist A., Sherman H.J., Brown S. Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach.- N.Y. etc.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.- 480 p.

Допоміжна:

 1. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові.
 2. Грабинський І. Еколого-економічна система України: Порівняльний аналіз.- Львів: НТШ, 1997.- 240 с.
 3. Кульчицький Я.В.  Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння). – Л.: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
 4. Пахомов Ю. та ін. Національні економіки в глобальному конку­рентному середовищі.- К.: Україна, 1997.- 237 с.
 5. Перехідна українська економіка: стан і перспективи / За ред А.Філіпенка та В.Бандери.- К.: Академія, 1996.- 224 с.
 6. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду (Уроки для України) / Пер. з англ.- К.: Основи, 1996.- 345 с.
 7. Beyond the Euromaidan : comparative perspectives on advancing reform in Ukraine / Ed. by H.E. Hale and R.W. Orttung. – Stanford, California: Stanford University Press, 2016. – 322 p.
 8. Hirschfeld K. Gangster states: organized crime, kleptocracy and political collapse. – Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2015. – 176 p.
 9. Kenworthy L. In Search of National Economic Success: Balancing Competition and Cooperation.- Thousand Oaks etc.: Sage, 1995.- 274 p.
 10. Oxenfeldt A.R., Holubnychy V. Economic Systems in Action: The United States, The Soviet Union, and France.- 3rd ed.- N.Y. etc.: Holt, Rinehart & Winston, 1965.- 264 p.
 11. Redding S.G., Witt M.A.The future of Chinese capitalism. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2007. – 265 p.
 12. The future of welfare in a global Europe / Marin Bernd (ed.). – Farnham, Surrey: Ashgate, 2015. –  528 p.
 13. The liability of public authorities in comparative perspective / Ed. by K.Oliphant. – Cambridge, UK: Intersentia, 2016. – 887 p.

Матеріали

Плани практичних занять:

Силабус: Силабус дисципліни "Сучасні моделі економічних систем"

Завантажити силабус